Sunteți pe pagina 1din 5

Monografie contabilă imobilizări şi stocuri

Structura monografiei:
Monografie contabilă la S.C. Bas Antonia S.R.L.
S.C Antonia Bas S.R.L. are următoarea situaţie la economico-financiară la începutul lunii
ianuarie 2020:
ACTIV SUMA PASIV SUMA
1. Alte imobilizări necorporale 12.000 1. Capital subscris vărsat (1012) 200.000
(208) 2. Prime de emisiune (1041) 10.000
2. Construcţii (212) 150.000 3. Rezerve legale (1061) 30.000
3. Echipamente tehnologice 100.000 4. Alte rezerve (1068) 50.000
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 5. Rezultat reportat 30.000
(2131) 6. Amortizarea altor imobilizări 3.000
4. Mobilier, aparatură birotică, 20.000 necorporale (2808)
echipamente de protecţie a valorilor 7. Amortizarea construcţiilor 80.000
umane şi materiale şi alte active (2812)
corporale (214) 8. Amortizarea instalaţiilor, 70.000
5. Materiale auxiliare (3021) 5.000 mijloacelor de transport,
6. Combustibili (3022) 1.000 animalelor şi instalaţiilor (2813)
7. Materiale de natura obiectelor de 2.000 9. Amortizarea altor imobilizări 11.000
inventar (303) corporale (2814)
8. Mărfuri (371) 52.360 10. Diferenţe de preţ la mărfuri 4.000
9. Clienţi (4111) 35.000 (378)
10. Debitori diverşi (461) 15.000 11. TVA neexigibilă 8.360
11. Conturi la bănci în lei (5121) 200.000 12. Furnizori (401) 41.000
12. Casa în lei (5311) 25.000 13. Furnizori de imobilizări (404) 20.000
14. Personal-salarii datorate (421) 60.000
TOTAL ACTIV 617.360 TOTAL PASIV 617.360

I. Pe parcursul lunii ianuarie 2020 au loc următoarele operaţii economico-financiare:


1. În data de 05.01.2020 se achiziţionează un autoturism marca Dacia Logan la cost de achiziţie
lei, TVA 19%, conform facturii nr. 445/05.01.2020.
N.O:Achizitia unui autoturism.
2131”Echipamente tehnologice”A+D
4426”TVA deductibila”A+D
404”Furnizori de imobilizari”P+C
%=404
2131
4426

2. În 07.01.2020 achiziţionează mărfuri la cost de achiziţie .............., TVA 19%, conform facturii
1143/07.01.2020.
N.O:Achizitia marfurilor
4426”TVA deductibila”A+D
371”Marfuri”A+D
401”Furnizori”P+C
%=401
4426

3. În aceeaşi zi stabileşte şi înregistrează adaosul comercial la valoarea de 10%, precum şi TVA


neexigibilă aferentă preţului de vânzare cu amănuntul (NIR - Notă de recepţie şi constatare de
diferenţe nr. 1/07.01.2020).
NO:Inregistrarea adaosului comercial si TVA neexigibila.
371”Marfuri”A+D
378”Diferente de pret la marfuri”P+C
371=%
378
4428

4. În 12.01.2020 se face plata contravalorii mărfurilor achiziţionate (facturii 1143/07.01.2020)


prin Ordinul de plată nr. 1/12.01.2020
N.O:Plata marfurilor
401”Furnizori”P-D
5121”Conturi la banci in lei”A-C
410=5121
5. În 15.01.2020 se hotărăşte vânzarea singurului utilaj aflat în posesia societăţii la preţul
de vânzare de 50.000 lei, TVA 19%, conform contractului de vânzare cumpărare nr.
1/15.01.2020.
N.O: Vanzarea mijlocului de transport
4427”TVA colectata”P+C
7583”Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni”P+C
461”Debitori diversi”
461=%
4427
7583
6. Utilajul vândut se scoate din evidenţă parţial amortizat conform PV de scoatere din funcţiune
nr. 1/15.01.2020.
N.O:Scoatera din evidenta
2131”Echipamente tehnologice”A+C
2813”Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport animalelor si instalatiilor”P-D
6583”Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni”A+D
%=2131
2813
6583

7. În 17.01.2020 se vând mărfuri în magazin, cu încasarea directă în numerar, în valoare de


................., TVA 19%, conform raportului zilnic Z nr. 1/17.01.2020.
N.O:Vanzarea marfurilor
707”Venituri din vanzarea marfurilor ”P+C
4427”TVA colectata”P+C
5311”Casa in lei”A+D
5311=%
707
4427
8. Mărfurile vândute se scot din evidenţă împreună cu adaosul comercial şi TVA neexigibilă
aferente, conform raportului de gestiune.
N.O:Scoaterea din evidenta
371”Marfuri”A-C
607”Cheltuieli privind marfurile”
378”Diferente de pret la marfuri”
4428”TVA nexegiblila”P-D
%=371
607
4428
378

9. În 20.01.2020 se emite un biletul la ordin nr. 1/20.01.2020, cu scadenţa 30 de zile,


reprezentând contravaloarea facturii nr. 445/05.01.2020.
N.O:Emiterea unui bilet de ordin
404”Furnizori de imobilizari”P-D
405”Efecte de platit pentru imobilizari”P+C
404=405

10. În 21.01.2020 se dau în folosinţă obiecte de inventar în valoare de ............. lei conform
Bonului de consum nr. 1/22.01.2019.
N.O:Darea in folosinta a obiectelor de inventar
303”Materiale de natura obiectelor de inventar”A-C
603”Cheltuieli privind natura obiectelor de inventar”A+D
603=303
11. În 31.01.2020 se înregistrează: amortizarea altor imobilizări necorporale în valoare de 500
lei, amortizarea construcţiilor în valoare de 1.500 lei, amortizarea mobilierului în valoare de
1.000 lei conform planurilor de amortizare.
N.O:Inregistrarea amortizarii
2812”Amortizarea constructiilor ”P+C
6811”Cheltuieli de explorare privind amortizarea imobilizarilor”A+D
6811=2812
12. În 31.01.2020 se regularizează TVA şi se închid conturile de venituri şi cheltuieli conform
notei contabile nr. 1/31.01.2020.
N.O:Inchiderea conturilor de venit
121”Profit si pierdere”P+C
7583”Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni”P+C
707”Venituri din vanzarea marfurilor”P-D
%=121
707
7583