Sunteți pe pagina 1din 13

1 <#?

@>
GRAMATICA
LIMBII ROMÂNE

PĂRŢI DE VORBIRE
RECAPITULAREA
PĂRŢILOR DE
VORBIRE SI A
PĂRŢI DE PROPOZIŢIE
PĂRŢILOR DE
PROPOZIŢIE

CLASA a IV-a

2 <#?@>
PĂRŢI DE VORBIRE

SUBSTANTIVUL

ADJECTIVUL

PRONUMELE

NUMERALUL

VERBUL

3 <#?@>
SUBSTANTIVUL
Felul
DENUMESTE:
comune ( de acelasi
fiinte - copil fel)
lucruri - caiet
fenomene ale naturii – zapada
proprii ( - nume)
stari sufletesti - tristete
insusiri - blandete Numarul
actiuni - aratul
singular - elev
4 plural - elevi <#?@>
ADJECTIVUL
EXPRIMĂ INSUŞIRI
ALE:
FIINŢELOR
•LUCRURILOR
•FENOMENELOR ALE NATURII

NOTA: Adjectivul se acordă în gen si număr cu


substantivul pe care il determină.

5 <#?@>
PRONUMELE
Pronumele personal înlocuieşte un substantiv.

PERSOANELE PRONUMELUI
• I persoana care vorbeşte
• a II-a persoana cu care se vorbeşte
• a III-a persoana despre care se vorbeşte
SINGULAR PLURAL
EU NOI
TU VOI
EL, EA EI, ELE
6 <#?@>
NUMERALUL

EXPRIMĂ
NUMĂRUL SAU ORDINEA
OBIECTELOR NUMĂRATE

Unele numerale se schimba dupa gen


(doua - doi; a treia - al treilea)

7 <#?@>
VERBUL
Exprimă acţiunea, starea sau existenţa.

Persoana verbului
Timpul verbului
• I - actiunea este făcută de persoa-
• prezent - citesc na / persoanele care vorbesc
• trecut - am citit • a II-a - actiunea este făcută de per-
• viitor - voi citi soana / persoanele cu care se vor-
beste
Numărul verbului
• a III-a - actiunea este făcută de
• singular - citesc persoana / persoanele despre care
se vorbeste
• plural - citim
8 <#?@>
PĂRŢI DE PROPOZIŢIE

PĂRŢI PRINCIPALE
SUBIECTUL

PREDICATUL

PĂRŢI SECUNDARE

ATRIBUTUL

COMPLEMENTUL
9 <#?@>
SUBIECTUL

Subiectul este partea principala de propoziţie


despre care se vorbeşte în propoziţie.

Se află cu întrebările: cine? sau


despre cine se vorbeşte în propoziţie?

NOTA: Predicatul se acorda cu subiectul in numar.


10 <#?@>
PREDICATUL
Predicatul este partea principala de propozitie care arata ce
face, sau ce se spune despre subiect.

Predicatul verbal este exprimat prin verb.


Raspunde la intrebarea “ce face?” subiectul.

Predicatul nominal este format din verbul a fi si un nume


predicativ.

NOTA: Daca predicatul exprimat prin diferite forme ale


verbului a fi poate fi inlocuit cu unul din verbele: a exista, a
se afla, a se gasi, el este predicat verbal.

11 <#?@>
ATRIBUTUL

Atributul este partea secundară


de propoziţie care determină un substantiv.

Răspunde la întrebările:
ce fel de?, care?, câţi?, câte?, al, a, ai, ale cui?
ş.a.
adresate substantivului.
12 <#?@>
COMPLEMENTUL

Complementul este partea secundară


de propozitie care determina un verb.

Răspunde la întrebările:
pe cine?, ce?, unde?, cum?, când?, despre
cine?, despre ce?, pentru cine?, pentru ce?,
cui? s.a. adresate verbului.

13 <#?@>