Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială Dorna Arini

Fișă de recapitulare semestrială


Clasa a V-a

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de
lucru:
Iarna ninge cu ochi mari şi îi ştie pe cei mici
peste codrii seculari dacă-ascultă de bunici,
când coboară lin şi mândru dacă-s răi sau sunt cuminţi,
cu argint lucind pământul şi-i ascultă pe părinţi.

Fulgul de zăpadă este Fulgul de zăpadă ştie


ochiul apei din poveste că el e o bucurie
ce ne vede uneori iarna când cu ochii mari
când coboară lin din nori ninge codrii seculari.
(Nichita Stănescu şi Gheorghe Tomozei, Fulgul de zăpadă)

1) Transcrie, din primul text, două figuri de stil diferite, numindu-le.


2. Explică, într-un text de 4-6 rânduri (40-60 de cuvinte), semnificaţia următoarelor versuri, extrase din primul
text-suport: Fulgul de zăpadă este/ ochiul apei din poveste/ ce ne vede uneori / când coboară lin din nori.
3. Rescrie câte un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine hiat.
4. Transcrie două cuvinte derivate
5. Scrie câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: seculari, zăpadă, lin, uneori.
6. Transcrie patru termeni din câmpul lexical al iernii
7. Transcrie un verb predicativ şi un verb nepredicativ, precizând modurile acestora.
8. Precizează timpurile verbale pentru fiecare dintre verbele următoare: ninge, sunt cuminți, lucind.
9. Transcrie un verb la modul indicativ; rescrie formele aceluiaşi verb pentru modurile participiu, supin şi
gerunziu.
10. Alcătuieşte două enunţuri în care verbul „a fi”să aibă valori diferite; precizează-le.
11. Selectează patru verbe cu funcţie sintactică de predicat verbal.
12. Alcătuieşte o propoziţie în care să ai un nume predicativ multiplu exprimat prin două substantive

T.A. Formulează aprecieri personale, într-un text de 10-15 rânduri (100-150 de cuvinte), despre frumuseţea
jocurilor copilăriei în mijlocul naturii.