Sunteți pe pagina 1din 2

Cerinta :

Activități preconizate a fi desfășurate în prima lună:

M1. Utilizarea Tehnologiilor de prelucrare a Informaţiilor și de Comunicație (TIC) și de e-


Learning în educație pentru predarea disciplinei menționate, în cursul primei luni de practică
(instrumente din domeniul TIC: word, excel, ppt, softuri/ site-uri educaționale, browser etc.) cu
scopul pregătirii lecțiilor predate la disciplina menționată;
Rezultate preconizate a fi obținute după prima lună:
M1.Printre instrumentele din domeniul Tehnologiilor de prelucrare a Informaţiilor de
Comunicație (TIC) și e-Learning care pot fi utilizate în procesul educațional cu scopul pregătirii/
prezentării sau comunicării dintre cadrele didactice, elevi , școală, comunitate sau familie se
numără și WORD, EXCEL POWER POINT, e-Mail, FaceBook, Twitter, Site-uri educaționale
etc.
Vă rugăm să menționați care dintre instrumentele menționate (sau alte instrumente similare) ați
utilizat în activitatea din luna curentă și să prezentați o scurtă descriere a contextului în care le-ați
utilizat: (ex.: pregătirea lecției, realizare de evidențe diverse, concepere întrebări/ itemi,
corespondență electronică, site-uri vizitate, pagini FaceBook, Twitter etc.);

Rezolvare:

Pentru activitatea la clasa in luna martie am proiectat si am utilizat instrumente precum:


WORD, POWER POINT, PREZI, EXAMVIEW, FILME DIDACTICE SI SITE-URI
EDUCATIONALE.
Astfel cel mai des am utilizat instrumentul Microsoft Office Word in scopul intocmirii
proiectelor didactice, a schitelor de lectie precum si a fiselor de lucru.
In Microsoft Office Power Point si PREZI am realizat prezentari ale continuturilor
educationale sau prezentari pentru captarea atentiei elevilor.
De asemenea am folosit instrumentul ExamView pentru a crea teste cu itemi de diferite tipuri
pe care le-am folosit in evaluarea sumativa si formativa.
Filmele didactice si site-urile educationale au fost folosite ca materiale didactice pentru
observarea mediului inconjurator si al cadrului natural sau pentru jocuri educationale.
Site educationale accesate au fost:
www.profudegeogra.eu/

http://www.geotutorials.ro/
http://www.geotutorials.ro/