Sunteți pe pagina 1din 3

1

Numele şi prenumele_____________________________________ data _______________


ANTRENAMENT CANGURUL (1)
1. Maria are 9 ani. Câţi ani va avea peste 5 ani?
a) 12 ani b) 10 ani c) 14 ani d) 18 ani e) 13 ani
2. Care dintre rezultatele operaţiilor următoare este 30?
a) 7x6 b) 21 + 19 c) 3 x 15 d) 6 x 6 e) 19 + 11
3. Care este cifra sutelor din numărul 789501?
a) 8 b) 7 c) 5 d) 0 e) 1
4. Trei pisici pândesc 6 păsări. Câte picioare sunt în total?
a) 15 b) 18 c) 24 d) 32 e) 9
5. Este ora 2:20. Peste 8 ore şi 40 minute va fi exact...
a) 12:00 b) 11:00 c) 6:00 d) 7:00 e) 2.00
6. Dirigintele a împărţit 42 bomboane copiilor. Fiecare a primit câte 2 bomboane. Câţi copii
au fost?
a) 6 b) 14 c) 42 d) 21 e) 22
7. Într-o lună, trei duminici sunt în zile pare. Ziua de 20 a lunii este:
a) luni b) marţi c) miercuri d) joi e) alt răspuns
8. Care dintre numerele următoare are cifra sutelor egală cu suma dintre cifra zecilor şi cifra
unităţilor?
a) 531 b) 2321 c) 311 d) 2010 e) 3111
9. Care dintre numerele de mai jos are cifra unităţilor mai mică decât toate celelalte cifre ale
sale?
a) 312 b) 75 c) 102 d) 122 e) 4054
2
Numele şi prenumele_____________________________________ data _______________
ANTRENAMENT CANGURUL (2)
1. Cum se scrie în cifre numărul „unsprezece milioane unsprezece mii unsprezece”?
a) 11 111 111 b) 111 111 c) 11 011 011 d) 110 001 100 011 e) 11 011 011 011
2. Un lift pleacă de la parter, coboară la al doilea subsol, apoi urcă la etajul 6, coboară două
nivele, urcă 3, coboară 8 şi urcă 4. La ce etaj este acum?
a) primul b) al doilea c) al treilea d) al patrulea e) al cincilea
3. Sunt un număr. Numărul sutelor este dublu cifrei unităţilor, care este triplul cifrei zecilor.
Cifra zecilor este 3. Cine sunt eu?
a) 1839 b) 693 c) 1236 d) 231 e) 9381
4. Trei canguri tineri au făcut împreună o plimbare de 9 km. Câţi kilometri a parcurs fiecare?
a) 3 b) 9 c) 4,5 d) 27 e) 1
5. Am 110 lei. Cumpăr un disc şi îmi rămân 20 lei. Cât costă discul?
a) 20 lei b) 90 lei c) 70 lei d) 50 lei e) 100 lei
6. Ion a vrut să aranjeze numerele de la cel mai mare la cel mai mic şi le-a aranjat asfel:
42, 36, 39, 32, 31. El a făcut o greşeală. Pentru a o corecta, trebuie să schimbi locurile
numerelor:
a) 36 şi 39 b) 39 şi 32 c) 42 şi 31 d) 36 şi 32 e) 32 şi 31
7. În cuvântul KANGOUROU, valoarea unei vocale este 2, iar a unei consoane este 1. Care
este valoarea sumei literelor?
a) 10 b) 9 c) 12 d) 14 e) 16
8. Operaţia al cărui rezultat nu este 12 este:
a) 6 x (3 – 1 ) b) 5 + 7 c) 6 – 2 x 3 d) (3 – 2 ) x 12 e) (6 – 2 ) x 3
9. Paul are de două ori vârsta lui Pierre, iar Pierre are de trei ori vârsta lui Jean. Dacă Jean are

4 ani, care este vârsta lui Paul?


a) 24 ani b) 20 ani c) 16 ani d) 12 ani e) 8 ani
10. Azi este marţi, 10 mai. Tot marţi va fi pe...
a) 16 mai b) 20 mai c) 22 mai d) 27 mai e) 31 mai
3

Numele şi prenumele_____________________________________ data _______________


ANTRENAMENT CANGURUL (3)
1.