Sunteți pe pagina 1din 31

Difuziunea si osmoza

Membrana celulara
Transportul transmembranar
• substantele liposolubile - O2, CO2, steroizi - pot
trece liber prin membrana

• substantele hidrosolubile – glucoza, aminoacizi,


ioni, apa – necesita sisteme de transport pasiv
sau activ
– difuziune
– osmoza
– exocitoza / endocitoza
– transport activ
Difuziunea
• moleculele se afla in solutie intr-o continua miscare
Browniana

• difuziunea = miscarea moleculelor de la o zona de


concentratie mare la o zona de concentratie mica
datorita miscarii Browniene a moelculelor

• rata de difuzie este cu atat mai mare cu cat


• diferenta de concentratie este mai mare
• temperatura este mai ridicata
• moleculele sunt mai mici
• moleculele se misca mai repede
Difuziunea
Relatia rata de difuziune – marimea
celulara

• suprafata celulara este o caracteristica


esentiala pentru organismele unicelulare, dar
si pentru celulele unui organism multicelular

• reprezinta o interfata critica dintre organism si


mediu
Relatia rata de difuziune – marimea celulara
Demonstrare experimentala 1

• Principiu

– fenolftaleina conţinută de cuburile de agar reacţionează cu


NaOH, schimbând culoarea cuburilor în roz

– dimensiunea schimbarii de culoare indică cât de adânc a


difuzat NaOH

– metoda permite determinarea ratei de difuzie şi a relaţiei


dintre aceasta si raportul suprafaţă/volum
Relatia rata de difuziune – marimea celulara
Demonstrare experimentala 1

• Materiale necesare

– agar-fenolftaleină 3%
– soluţie NaOH 4%
– liniar
– lamă de bisturiu
– şerveţele de hârtie
– pahar de sticlă
– o bucată de faianţă
Relatia rata de difuziune – marimea celulara
Demonstrare experimentala 1
• Metoda de lucru

• Pasul 1
– din bucata de agar-fenolftaleină tăiaţi cuburi:
• 1 cub cu latura de 1 cm
• 6 cuburi cu latura de 2 cm
• 1 cub cu latura de 3 cm
Relatia rata de difuziune – marimea celulara
Demonstrare experimentala 1
• Metoda de lucru

• Pasul 2
– turnaţi soluţie de NaOH în pahar astfel încât înălţimea coloanei de
lichid să fie de cel puţin 4 cm
– introduceţi cubul cu latura de 1 cm în pahar
– după 3 minute, scoateţi cubul şi plasaţi-o pe o bucată de faianţă
– cu o lamă de bisturiu tăiaţi cubul în trei, cu două tăieturi paralele
– pe bucata care provine din mijlocul cubului măsuraţi distanţa pe care
culoarea cubului nu s-a schimbat si notaţi valorile în tabel
– calculaţi suprafaţa totală şi volumul fiecărui cub de agar şi notaţi
valorile în tabel
– repetaţi procedura şi cu câte un cub cu latura de 2 respectiv 3 cm
Relatia rata de difuziune – marimea celulara
Demonstrare experimentala 1
Raport Mărimea Raportul
Supra- Supra- Volumul Volumul
Latura supra- porţiunii volumului
fata unei faţa Volum porţiunii porţiunii
cubului faţă / necolorate colorat /
laturi totală (cm3) necolorate colorate
(cm) volum (latura) volum
(cm2) (cm2) (cm3) (cm3)
(cm-1) (cm) total
Relatia rata de difuziune – marimea celulara
Demonstrare experimentala 1
Relatia rata de difuziune – suprafata celulara
Demonstrare experimentala 1
Durata
Suprafaţa unei Lăţimea porţiunii Rata de difuziune
Cubul experimentului
laturi (cm2) colorate (mm) (mm/min)
(min)

3
Relatia rata de difuziune – durata de difuziune
Demonstrare experimentala 2
• Metoda de lucru

– introduceţi 5 cuburi cu latura de 2 cm în soluţia de NaOH


– după 1 minut scoateţi un cub şi plasaţi-l pe o bucată de
faianţă
– cu o lamă de bisturiu tăiaţi în trei cubul cu două tăieturi
paralele
– pe bucata care provine din mijlocul cubului măsuraţi
distanţa pe care culoarea cubului s-a schimbat (pe o parte)
si notaţi valoarea
– repetaţi procedura cu câte un cub la 2, 4, 8 respectiv 16
minute de la introducerea lor în soluţia de NaOH
Relatia rata de difuziune – durata de difuziune
Demonstrare experimentala
• Metoda de lucru

– calculati rata de difuziune pentru fiecare cub


• rata de difuziune = adâncimea de penetrare a NaOH / durata
experimentului

Durata experimentului Lăţimea porţiunii colorate Rata de difuziune


(min) (mm) (mm/min)
1

16
Difuzia printr-o membrană selectiv
permeabilă
• Principiu

– o membrană semipermeabilă permite difuzarea


solventului şi moleculelor mici prin membrană,
fiind impermeabilă pentru molecule mari
Difuzia printr-o membrană selectiv
permeabilă
• Materiale necesare

– pungi de plastic
– lingură
– amidon
– soluţie de tinctură de iod
– pahar de sticlă
– apă distilată
– pipetă
Difuzia printr-o membrană selectiv
permeabilă
• Metoda de lucru

– intr-o pungă de plastic puneţi o lingură de amidon şi dizolvaţi în 25 ml


apă
– legaţi gura pungii
– umpleţi pana la jumătate paharul de sticlă cu apă şi adăugaţi zece
picături de soluţie de iod
– plasaţi punga în pahar astfel încât să fie complet imersata
– aşteptaţi 60 minute şi notaţi observaţiile

Culoarea la început Culoarea după 60 minute

Soluţia din pahar

Soluţia din pungă


Osmoza
• este o forma de difuziune – difuziunea apei printr-o
membrana semipermeabila

• reprezinta miscarea moleculelor de apa dintr-o zona de


concentratie mare spre o zona de concentratie mica
printr-o membrana semipermeabila

• rata de osmoza este proportionala cu concentratia


solvitului
– cu cat concentratia solvitului este mai mare cu atat rata de
osmoza va fi mai mare
Osmoza
• hematiile sunt un bun exemplu pentru a demonstra osmoza

• apa se misca de o parte si de cealalta a membranei ca urmare a modificarii


concentratiei in NaCl a fluidului in care se gasesc hematiile

• concentratia in NaCl a hematiilor este de 0,9%

• fluidele care au aceeasi concentratia de NaCl vor fi considerate


izoosmotice/izotone cu hematiile

• fluidele care au concentratia de NaCl mai mare decat hematiile vor fi


considerate hiperosmotice/hipertone fata de hematii

• fluidele care au concentratia de NaCl mai mica decat hematiile vor fi


considerate hipoosmotice/hipotone fata de hematii
Osmoza
• daca concentratia de NaCl a fluidului in care se gasesc hematiile
este > 0,9% apa va iesi din hematii in fluid – hematiile se zbarcesc

• daca concentratia de NaCl a fluidului in care se gasesc hematiile


este < 0,9% apa va patrunde din fluid in hematii – hematiile se
umfla si se sparg = hemoliza

• rezistenta osmotica = sensibilitatea hematiilor la modificarile


presiunii osmotice
Masurarea rezistentei osmotice a
hematiilor
• Principiu

– rezistenţa osmotică a hematiilor se determină prin


expunerea acestora în soluţii hipotone de NaCl de
concentraţie diferită

– hemoliza se poate observa sub forma colorării în


roz a supernatantului dupa centrifugare
Masurarea rezistentei osmotice a
hematiilor
• Materiale necesare

– stativ cu 12 eprubete
– soluţie de NaCl 0,5% (0,5 g NaCl în 100 ml apă)
– apă distilată
– sânge de berbec defibrinat
– centrifugă
Masurarea rezistentei osmotice a
hematiilor
• Metoda de lucru

– se iau 12 eprubete serologice şi se aşează într-un stativ


– se numeroteaza eprubetele în ordine inversă de la 25 până la 14
– se pune în fiecare eprubeta atâtea picături de soluţie NaCl 0,5%
cât este cifra corespunzătoare eprubetei (în prima 25, în a doua
24, etc.)
– se completează cu apă distilată astfel incat numărul de picături
de lichid din fiecare eprubeta să ajungă la un total de 25
– se amestecă conţinutul eprubetelor şi apoi se adaugă în fiecare
câte o picătură de masă eritrocitară
– se amesteca din nou
– se centrifughează la 2000 turaţii pe minut timp de 3 minute
Masurarea rezistentei osmotice a
hematiilor
• Metoda de lucru

– calculaţi concentraţia soluţiilor din eprubete

Nr. 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
Conc.
Hemoliza
Masurarea rezistentei osmotice a
hematiilor
• Metoda de lucru

– notaţi prima eprubeta în care apare supernatant roz –


liza hematiilor cu rezistenta cea mai mica = rezistenta
minima

– la concentraţii mici de NaCl toate hematiile vor fi


hemolizate
• supernatant colorat intens, cu sedimentul in cantitate redusă
şi de culoare gălbuie
– conţine numai stroma hematiilor
• notati eprubeta in care obtineti supernatantul descris
anterior = rezistenta maxima a hematiilor
Masurarea rezistentei osmotice a
hematiilor
• Valori normale
– rezistenţă osmotică minimă: 0,44%
– rezistenţă osmotică maximă: 0,30-0,32%

• Fragilitate osmotică crescută = rezistenţă osmotică scăzută


– scăderea raportului dintre suprafaţă şi volum (sferocitoză,
ovalocitoză)
– modificarea structurală a membranei hematiilor (anemie
hemolitică autoimună, îmbătrânirea hematiilor de ex. prin
reducerea turnoverului)

• Fragilitate osmotică scăzută / rezistenţă osmotică


crescută:
– creşterea raportului dintre suprafaţă şi volum
Intrebari – experiment 1
• Cum depinde raportul suprafaţă/volum al
cuburilor de lungimea laturii?

• Cum depinde rata difuziei de suprafaţa cubului?

• De ce este limitată mărimea celulelor?

• De ce au multe organite celulare membrane


cutate / plicaturate?
Intrebari – experiment 2

• Explicaţi relaţia dintre distanţa de difuziune şi


durata experimentului!
Intrebari – experiment 3
• Bazat pe observaţiile făcute, care dintre
substanţe a difuzat, iodul sau amidonul?

• Sacul de plastic este permeabil pentru aceste


substanţe?

• Sacul de plastic are permeabilitate selectivă?


Intrebari – experiment 5
• Care este rezistenta osmotica minima a
eritrocitelor studiate ?

• Dar rezistenta osmotica maxima ?