Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa de lucru-BALADA MIORITA

1. Comentați titlul baladei populare, Miorița.


2. Precizați tema baladei populare
3. Identificați și exemplificați tipurile de rimă prezente în text.
4. Identificați și exemplificați minim trei structuri în care se regăsesc imagini vizuale și auditive (trei exemple pentru fiecare)
5. Extrageți din text cinci enumerații, o repetiție, trei epitete, trei metafore, o inversiune, trei personificări
6.Precizați căror cauze se datorează complotul?
7.Care sunt ultimele dorințe ale ciobănașului mărturisite mioarei?
8.Explicați semnificația versurilor „Că la nunta mea / A căzut o stea.
9.Extrageți din text versuri în care este precizat timpul și spațiul în care acțiunea are loc
10.Identificați personajele prezente în text.
11.În ce gen literar puteți încadra versurile? Argumentați!

1
2
3
4