Sunteți pe pagina 1din 6

S.C.

PRIMEX CONS SRL


Sediul: DEVA, STR. LILIACULUI, BLOC 21, Sc D, Ap6
Tel/Fax: 0254 225 639; Mobil: 0745 310 134
Nr. Înreg. Reg. Com: J20/410/1999, C.U.I. R11823061
E-mail: lupu_al@yahoo.com
Nr. 190 / 23.07.2018

CĂTRE,

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA


Deva , str. 1 Decembrie 1918, nr. 28

Ca urmare a adresei cu nr. 10.174/ 07.2018 prin care ne solicitați completări pentru
emiterea Autorizației de Construire având ca obiect executarea lucrărilor de construcții pentru :
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA BAIA DE CRIȘ, JUDEŢUL
HUNEDOADA”, prin prezenta vă depunem completările solicitate.

Data : 23. 07. 2018

S.C. PRIMEX CONS S.R.L. în calitate de proiectant


ing. Lupu Alex
S.C. PRIMEX CONS SRL
Sediul: DEVA, STR. LILIACULUI, BLOC 21, Sc D, Ap6
Tel.: 225639; Fax. 225639
Inreg. RC: J20/410/1999 Cod fiscal: R11823061
E-mail: lupu_al@yahoo.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

Privind lucrarile efectuate ca urmare dispozitiilor de santier aferente proiectului in faza PT:

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL:


DC 83 A:(DN 68)TOTESTI - REEA L = 1+220 km
DC 86 B: :(DN 68)PACLISA – CARNESTI’’ L = 2+300 km
COMUNA TOTEŞTI
L = 3+520 km

 Podetele tubulare ø 800mm cuprinse in NLS sunt necesare pentru traversarea santului de pamant
la realizarea racordului cu drumurile laterala. Podeţul tubular Ф 800 mm,L= 5.00 m se va
realiza din tuburi tip Premo cu lungimea de 5.00 m. Podetul va asigura traversarea pe
sub platforma drumului de acces la proprietatile agricole, a apei din santurile proiectate .
Au fost proiectate un număr de 3buc podete tubulare.
Tuburile PREMO in lungime de 5,0 m se vor monta pe un strat din beton C 8/10 in grosime de 15 cm
si la capete, pe fundatiile timpanelor din aceeaşi clasă de beton cu dimensiunile 2,00x0,50x1,00 m.
Suprafata de 160 mp aferenta racorduri drumuri laterale se va executa cu o structura rutiera identica cu
cea a drumului comunal:
25 cm, fundaţie din balast ;
- 8 cm, piatră spartă ;
- 4 cm ABPC 31, anrobat bituminos cu pietriş concasat – strat de legatură;
- 3 cm BAPC 8 beton asfaltic cu pietriş concasat – uzură.
Pentru realizarea racordurilor sunt necesare executia de lucrari de terasamente si suprastructura
conf. NLS intocmit.
S.C. PRIMEX CONS SRL
Sediul: DEVA, STR. LILIACULUI, BLOC 21, Sc D, Ap6
Tel.: 225639; Fax. 225639
Inreg. RC: J20/410/1999 Cod fiscal: R11823061
E-mail: lupu_al@yahoo.com

Pietruire DJ 706 B: Luncoiu de Jos (DN 76) -Stejerel-Sirbi (DJ 706)


Sectorul Sirbi -Luncsoara km 7+450- 19+450

ELABORATOR PROIECT: S.C. PRIMEX CONS SRL DEVA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE : CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA


AUTORITATEA CONTRACTANTA : CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
AMPLASAMENTUL : Teritoriul administrativ judetului Hunedoara

Unul din obiectivele propuse in proiect constă din realizarea pietruirii partii carosabile a
drumului judetean, pe sectoarele unde s-a considerat necesar pentru crestera calitatii
conditiilor de trafic.
In urma deplasarii pe teren a reprezentantului C.J. Hunedoara, a constructorului, si
proiectantului s-a constatat necesitatea pietruirii in continuare a unor segmente de
drum necuprinse in documentatia initiala. Pietruirea existenta pe aceste sectoare,
are grosimi reduse care nu pot asigura capacitatea portanta a drumului, ducand in
timp la deteriorarea suprafetei de rulare: gropi, denivelari, burdusiri. Volumul de piatra
sparta necesar pentru realizarea pietruirii este de cca 1300mc.
Prin lucrarile de pietruire linia rosie a drumului s-a ridicat, s-a convenit de comun acord, la
renuntarea lucrarilor de sprijinire prin gabioane, intocmindu-se o nota de renuntare in
valoare de 127.441,92 lei. Valoarea lucrarilor suplimentare de pietruire, 126.291,92 lei, se va
deconta din nota de renuntare

Proiectant SEF PROIECT


SC PRIMEX CONS SRL ing. Lupu Alex