Sunteți pe pagina 1din 6

ANALIZĂ ACTIVITĂȚII DE MARKETING A ALVIK SRL

1.Date despre firma

 Nume, ALVIK DESIGN SRL, cu sediul social în municipiul Brașov, starda Berzei, nr 7, cu
desfășurarea punctului de lucru în București, sector 2, strada Spătarului, bloc 1A, având ca
activitate principala codul 7410 – Activități de design specializat și activități secundare precum:
activități de arhitectură, inginerie și consultanță tehnică, fotografie, peisagistică, etc.

Pe lângă design firma poate să ofere și implementarea proiectelor, mai precis, firma se ocupă de
asigurarea materialelor necesare pentru realizarea proiectului, tinad legătură permanet între
bugetul alocat și costurile pieței, încercând să aleagă oferta cea mai favorabilă pentru ambele
părți, dar și proiectarea de execuție a obictelor, pentru partenerii de execuție a proiectelor.

2.Personalul

 La momentul actual firma deține doi acționari cu părți egale: Bridusa Nicolae Robert și
Brîndușa Rodica, și trei angajați: Brîndușa Nicolae Robert (designer), Mizgoi-Trett Mihai
(student arhitect) și Vlașîn Radu (inginer designer). Angajați având formă contractuală cu
salariul mediu pe economie în valoare de 2350 lei și program de lucru de 8 ore pe zi. Toți 3 sunt
absolvenți ai Facultății de Arhitectură și Facultății de Design.

În recrutarea noilor angajați aceștia doresc să îndeplinească anumite standarde . Pe lângă studiile
absolvite și experiență, se concentrează mai mult pe soft skills (adaptabilitate, lucru în echipa,
etică de muncă, abilități de time-management). Angajații au atribuții clare dar cantitatea de
muncă se împarte în funcție de proiect.

3.Mediul extern de marketing

3.1 Micromediu

Furnizorii- Sunt cei care oferă firmei resursele de care are nevoie.

De la înființarea să și până în prezent, pe baza colaborărilor avantajoase, societatea și-a format o


rețea de furnizori de încredere. Deoarece a colaborat cu unii furnizori de la început, firma a reușit
să își creeze unele avantaje comerciale legate de prețuri, oferte, garanție serviciilor rapide.

Un furnizor important îl reprezintă firma iMake3D SRL și această asigura materialele necesare
pentru imprimantă 3D și plotter: rășini, pat printare, cartușe, role hârtie.

Clienții- Având la baza o structurare a clienților în funcție de canalul de distribuție utilizat se pot
identifica următoarele categorii :persoane fizice și persoane juridice. Tipul de proiect solicitat
diferă în funcție de categorie.

1
Astfel , cea mai mare pondere în vânzări o dețîn clienții de tip persoane juridice. Acestora le
oferă de cele mai multe ori soluții pentru amenajări în cadrul unor evenimente.

Piață este formată din cumpărători care diferă între ei în privința dorințelor lor, a puterii de
cumpărare, a localizării geografice , a comportamentului și a practicilor de cumpărare.

 În vederea alegerii acelui segment de piață pe care firma să-l poată deservi cel mai bine , Alvik a
ținut cont de caracteristicile geografice , stilul de viață, vârstă, clasa socială și ocupăția și a
identificat o piață țintă căruia să i se adreseze.

Clientul tip al acestei firme are următoarele caracteristici:

-locuiește în mediul urban

-are studii superioare

-are un stil de viață mediu

-vârstă între 25-40 de ani

Concurenții- Concurenții,atât direcți cât și indirecți, sunt reprezentați de celelalte firme de design
sau persoanele particulare care dispută aceeași categorie de clienți. Firma încearcă să își
mulțumească clienții într-un mod mai atractiv decât concurență să, oferind și soluții de realizare
a proiectelor propuse

Concurenții cei mai uzuali sunt cei direcți și sunt firme care oferă același tip de produse sau
servicii pentru aceeași nevoie,fiind mai vechi pe piață, publicul deja are încredere în ei și au parte
de publicitate și expunere mai multă.

Cu unele firme care oferă aceleași servicii sau servicii asemănătoare, se află într-o relație de
colaborare. Aceștia preiau unele activități pe care firma nu le poate efectua, contribuind la
mărimea prețurilor aferente. În timp își creează propia rețea de intermediari, rolul acestora fiind
foarte important în susținerea produsului în toate etapele ciclului sau de viață. Acest lucru poate
fi mai avantajos pentru ambele părți.

Exemplu: Colaboarea cu WoodGray SRL. Acest tip de colaborare ajută la realizarea produselor
proiectate până când firma va îndeplini toate condițiile pentru a-și putea asigura propria
producție. Acest lucru nu este posibil încă datorită locației și personalului. Totodată astfel de
colaborări sunt mai avantajoase pentru Alvik din punct de vedere economic ( nu au nevoie de
angajați în plus) și al timpului.

Firma acoperă o gama relativ largă de activități, oferind următoarele servicii :

- proiectare mobilier (interior - exterior)

- proiectare mobilier de execuție pentru mobiliști

2
-proiectare de planuri pentru instalații electrice, sanitare etc.

-simulări fotorealiste prezentate în context

-fișe tehnice pentru produs existent

-creație de produs (insule mall, lămpi, birouri, elemente de butaforie etc.)

-creație amenajări interioare (magazine, restaurante, reședințe private etc.)

-reprezentări tridimensionale prezentate prin tur virtual sau film1

3.2. Macromediu

Mediul tehnologic– este important din cauza următoarelor motive:

- Avansarea tehnologiei din punct de vedere al materialelor cerute pe piață. Acest mediu este
într-o continuă schimbare, cele mai cerute în momentul de față sunt masele plastice prelucrate.

-Tehnicile de lucru se schimbă și se îmbunătățesc. Apar mai mult soft-uri, soluții mai rapide și
mai eficiente. Firmele din domeniu trebuie să țînă pasul (exemplu imprimare 3D). Tehnologia
VR a reprezentat o un salt tehnologic destul de mare. Alvik se folosește de această nouă
tehnologie pentru prezentarea proiectelor.

Mediul economic– Mediul economic este alcătuit din ansamblul elementelor care compun viaţa
economică a spaţiului în care acţionează firma. În cazul de față, cei mai importanți factori care
influentaza mediul economic sunt:

-nivelul veniturilor clienților

-așteptările clienților și a publicului cu privire la preț

-cheltuielile de consum ( materiale, plătirea altor colaboratori)

-prețurile concurenței

O urmărire atentă a acestui factor poate duce la o corectă evaluare și anticiparea a ceea ce se va
întâmplă pe piață.

Mediul social-cultural– unele schimbări culturale au avut impact major asupra firmelor. În
design, lucrurile sunt într-o continuă schimbare. Tendințele acutale pe care au încercat să o preia
și acești proiectanți, este de design parametric și integrarea tehnologiei în proiectele lor (smart
design).
1
www.alvik.ro – descrierea activitatii de pe site-ul de prezentare

3
4.Mediul intern

Firma este de dimensiuni mici, asociații fiind la rândul lor și angajați. Așadar ei intră în contact
direct cu aproape toate componetele afacerii. Acest lucru este suficient pentru ceea ce oferă în
momentul de față.

Fiecare decizie și angajament influenţează satisfacerea fiecărui client. Că urmare, conform


orientării de marketing este necesar că toate compartimentele să colaboreze în interesul
clientului, pentru a-I satisface dorinţele. Acest lucru este relativ ușor datorită structurii mici a
firmei.

5. Politici și strategii de marketing

Strategia focalizării asupra unui anumit segment de piață – este o strategie eficientă pentru acest
tip de activitate.

Strategia de produs și promovare- Pe lângă site-ul firmei, nu există o strategie foarte dezvoltată
pentru promovare activității acestora. Majoritatea proiectelor de până acum le-au căpătat prin
recomandări.

Strategia de preț- Activând de relativ puțîn timp, firma oferă mai mult decât concurenții pentru
aceleași prețuri. În timp ce majoritatea firmelor oferă doar proiectul, Alvik se ocupă și cu
implementarea acestuia, colaborând cu o firma de producție.

6.Analiză SWOT

Puncte tari:

-tehnologia actuală și performanță

-asigurarea unei game variate de servicii și produse

-asigurarea proiectării și implementării, față de concurență

-locație centrală, ușor de accesat de către clienți, dar și parteneri

Puncte slabe:

-locație relativ mică, că suprafață

-lipsa unei experiențe acumulate și a unui portofoliu generos

Oportunități:

4
-manifestarea unor tendințe de stagnare sau regres, la unele firme concurente

-folosirea mijloacelor de publicitate mas-media, pentru găsirea unor noi segmente de piață

-posibilitatea de atragere de noi clienți, cererea de noi produse

Amenințări:

-fluctuațiile monedei naționale

-costurile de producție în creștere

-creșterea concurenței

7.Propuneri pentru imbunatarirea activității de marketing al firmei

Obiectivul principal reprezintă atragerea și altor segmente de piață. Pentru realizarea acestui
lucru firma va fi nevoită să investească mai mult efort în promovarea activității lor.

Un pas pentru acest lucru ar fi promovarea pe social-media. Deoarece segmetul de piață pe care
încearcă să îl atragă se găsește mai mult în mediul online, aceștia ar putea apela la reclame pe
Facebook și Instagram.Un alt pas pentru promovarea site-ului este optimizarea pentru motoarele
de căutare (SEO). Acest lucru ar mari calitatea site-ului și ar atrage potențiali clienți.

Pe langă promovare, găsirea unui spațiu de lucru mai mare ar imunătății activitatea firmei. Deși
zona în care se află acum e foarte accesibilă, un spațiu mai mare le-ar permite orientarea și spre
alte activități (producție) in cazul in care vor dori mai multă independență pe viitor.

Resurse:

5
Managementul Performant al Proiectarii-anVI-partea I

www.alvik.ro