Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞĂ DE EVALUARE INIŢIALĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂŢI

1. DATE PERSONALE:
Nume şi prenume ................................................................................................................................
Data naşterii .........................................................................................................................................
Locul naşterii .......................................................................................................................................
Domiciliu ............................................................................................................................................

2. DIAGNOSTICUL:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

3. DATE SOCIALE:
Tata ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Mama ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Fraţi .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Situația materială şi condiţii de locuit .................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Sistemul relaţional din familie ............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. DATE MEDICALE:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

5. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ:
Atenţia .................................................................................................................................................
Percepţia ..............................................................................................................................................
Memoria ..............................................................................................................................................
Capacitatea de învăţare .......................................................................................................................

6. DEZVOLTAREA MOTORIE:
Motricitatea globală:
- Capacitatea de a merge autonom ..................................................................................................
- Capacitatea de a alerga ..................................................................................................................
- Capacitatea de a urca o scară ........................................................................................................
- Capacitatea de a apuca şi arunca o minge .....................................................................................

Motricitatea specifică:
- Capacitatea de a încheia şi descheia nasturii ................................................................................
- Capacitatea de a înşuruba şi deșuruba ...........................................................................................
- Capacitatea de a lega şi dezlega şireturi ........................................................................................
- Capacitatea de a lucra cu foarfeca şi de a îndoi hârtii ...................................................................
- Capacitatea de a folosi un ciocan, un ac .......................................................................................
- Capacitatea de a apuca corect un creion .......................................................................................
Schema corporală:
- Cunoaşterea propriului corp şi a părţilor sale ...............................................................................
- Recunoaşterea părţilor corpului altor persoane .............................................................................
- Recunoaşterea părţilor corpului pe o imagine ...............................................................................

Lateralitate:
- Foloseşte mâna dreaptă .................................................................................................................
- Foloseşte mâna stângă ...................................................................................................................
- Foloseşte indiferent care mâna ......................................................................................................
Orientarea spaţială:
- Se orientează în interiorul unei încăperi .......................................................................................
- Se orientează în raport cu o persoană ............................................................................................
- Se orientează în spaţiul înconjurător .............................................................................................
- Se organizează în spaţiul grafic ....................................................................................................

Structura temporală:
- A achiziţionat noţiunea de durată ..................................................................................................
- A achiziţionat noţiunea de succesiune temporală .........................................................................

7. LIMBAJUL
Comunicarea verbală:
- Limbajul este prezent ....................................................................................................................
- Pronunţă corect sunetele ...............................................................................................................
- Articulează bine sunetele ..............................................................................................................
- Probleme de bâlbâială, dislalie ......................................................................................................
- Foloseşte mimica şi gesturile pentru comunicare .........................................................................
- Ce limbaj foloseşte cu precădere pentru comunicare:
a) Limbaj verbal, scris/oral
b) Limbaj gestual
c) Limbaj mimic

8. AUTODESERVIREA:
9.
Alimentaţia:
- Mănâncă singur .............................................................................................................................
- Bea corect ......................................................................................................................................
- Foloseşte corect tacâmurile ...........................................................................................................

Igiena personală
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
- Se adaptează regulilor grupului .....................................................................................................
- Cooperează cu ceilalţi ...................................................................................................................
- Participă la activităţile de grup ......................................................................................................
- Egoism ..........................................................................................................................................
- Nu împarte cu ceilalţi ....................................................................................................................
- Se înfurie dacă lucrurile nu merg cum vrea el ..............................................................................

10. ISTORICUL COPILULUI:


..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

11. Observaţii, concluzii, recomandări:


12.
Observaţii ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Concluzii .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Asistent social .........................................


Instituţia ..................................................
Data ......................................................... Semnătura .......................................................................