Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ARHITECTURĂ – DECANAT

REF.LA: EXAMEN FINALIZARE STUDII SESIUNEA IULIE 2020


PROBA 1 – DISERTAŢIE ŞI PREDIPLOMĂ – APRILIE 2020

► 25 martie 2020 AMFITEATRU - TEST LIMBĂ STRĂINĂ (vor susține testul de


limbă străină doar cei care vor susține Proba 1(prediploma/disertația) în sesiunea aprilie 2020:
Orele 8,30-09,30 Seria 1(literele A-L) (fără întârzieri!),
Orele 09,30-10,30 Seria2(literele (M-Z)
- candidații care au certificate de competențe lingvistice vor
depune o cerere(neînregistrată), la care vor anexa copii după certificatele respective – în perioada 16-19
martie, la catedra de Istorie, între orele 11,00-13,00. Cei ale căror certificate vor fi echivalate, vor susține un
test de limbă străină de o jumătate de oră.

► 7 aprilie 2020 - PREDARE DISERTAŢII


Orele 10,00- 13,00, SALA DE CONSILIU (3 exemplare+CD)

► 14, 15, 16 aprilie 2020, ora 9,00 - SUSŢINERE DISERTAŢII+PREDIPLOME,


CONFORM PROGRAMĂRILOR CE SE VOR
AFIŞA LA AVIZIERUL DIN FAŢA DECANATULUI.

Secretariat Decanat,