Sunteți pe pagina 1din 4

Promovare TEORIA SI TEHNICA TRANSPORTULUI

C/O MARITIM 1 of 4

MODULUL 1

1. Nava maritima de transport.Caracteristici tehnice si de exploatare.


2. Marca de bord liber si liniile de incarcare,
3. Indicele de stivuire.Corelatia dintre volumul specific al navei si volumul specific al
navei.
4. Utilizarea optima a capacitatii si volumului de incarcare.
5. Stabilitatea initiala.Calculul coordonatelor centrului de greutate.
6. Calculul cotei metacentrului transversal KM.
7. Calculul si corectarea GM initiale.
8. Calculul anticipat al Tpv si Tpp.
10. Calculul pescajelor la ambarcarea,debarcarea si deplasarea de greutati.
11. Calculul si trasarea curbei de stabilitate statica si dinamica.
12. Interpretarea curbei de stabilitate statica.
13. Interpretarea curbei de stabilitate dinamica.
14. Criteriile IMO de stabilitate.
15. Calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor.
16. Corectarea pescajelor pentru inclinari transversale si pentru asieta.
17. Corectarea pescajelor pentru arcuire,contraarcuire si densitate.
18. Corectii ale deplasamentului la calculul cantitatii de marfa prin metoda pescajelor.
19. Determinarea constantei K si a cantitatii de marfa prin metoda pescajelor.
20. Metoda ulajelor.Masuratori.
21. Metoda ulajelor.Corectarea densitatii.
22. Metoda ulajelor.Corectarea volumului.

Rev.0 – 00.03.15
Promovare TEORIA SI TEHNICA TRANSPORTULUI
C/O MARITIM 2 of 4

MODULUL 2

1. Clasificarea,ambalarea si marcarea marfurilor in transportul maritim.


2. Calitati ale marfurilor care influenteaza transportul maritim.
3. Avarii posibile la marfuri in timpul manipularii si transportului.
4. Pregatirea navei si a magaziilor pentru incarcare si transport.
5. Instalatia de incarcare cu bigi.Descriere.Utilizare.
6. Instalatia de incarcare cu cranice.Descriere.Utilizare.
7. Instalatia de incarcare cu bigi grele.Descriere.Utilizare.
8. Instalatia de incarcare,descarcare si stripuire la tankuri.Descriere.Utilizare.
9. Instalatii specifice tankurilor petroliere:ventilatie,incalzire,spalare,gaz inert.Descriere
Functionare.
10. Instalatia de ventilatie si folosirea ei la navele de marfuri generale.
11. Planul de incarcare.Modalitati de intocmire si utilizare.
12. Containerul ISO.Tipuri de containere.Parti componente.
13. Echipamente specifice pentru manipularea containerelor.
14. Nave specializate in transportul containerelor.Caracteristici tehnice de exploatare.
15. Nave RO-RO.Caracteristici tehnice si de exploatare.
16. Nave vrachiere.Caracteristici tehnice si de exploatare.
17. Nave petroliere.Caracteristici tehnice si de exploatare.
18. Nave animaliere.Caracteristici tehnice si de exploatare.
19. Nave frigorifice.Caracteristici tehnice si de exploatare.
20. Indicatii practice asupra incarcarii si balastarii navei.
21. Amararea marfurilor.Mijloace si materiale de amarare.
22. Pregatirea navei specializate pentru incarcarea marfurilor congelate si refrigerate.

Rev.0 – 00.03.15
Promovare TEORIA SI TEHNICA TRANSPORTULUI
C/O MARITIM 3 of 4

MODULUL 3

1. Incarcarea si stivuirea marfurilor generale ambalate in saci.


2. Incarcarea si stivuirea marfurilor generale ambalate in butoaie.
3. Incarcarea si stivuirea marfurilor generale ambalate in lazi,cartoane.
4. Incarcarea si stivuirea cherestelei in magazii si pe punte.
5. Incarcarea si stivuirea laminatelor (tabla,role si pachete)
6. Incarcarea si stivuirea marfurilor congelate si refrigerate.
7. Incarcarea si stivuirea marfurilor transportate in regim special de temperatura
(fructe,legume)
8. Incarcarea si stivuirea marfurilor paletizate.
9. Incarcarea si transportul produselor petroliere.Calitati ale produselor petroliere care
influenteaza procesul de transport.
10. Incarcarea si stivuirea marfurilor ambalate in bale.
11. Incarcarea si stivuirea laminatelor (tevi,profile,sirma).
12. Reguli de stivuire si amarare a marfurilor in containere.
13. Reguli de stivuire si amarare a containerelor la bordul navelor.Definirea containerului
in buna stare.
14. Proprietati ale marfurilor solide in vrac conform Codului IMO pentru transportul
marfurilor solide in vrac.
15. Incarcarea si transportul carbunilor in vrac.
16. Incarcarea si transportul minereurilor si concentratelor in vrac.
17. Amenajarea navelor de marfuri generale pentru transportul cerealelor in vrac.
18. Exceptii de la amenajari pentru transportul cerealelor in vrac.
19. Transportul marfurilor grele,agabaritice.Transportul pe punte.
20. Reguli de imbarcare,transport si debarcare a animalelor vii.
21. Pregatirea si incarcarea navei tank petrolier.
22. Pregatirea pentru descarcare si descarcarea navei tank petrolier.

Rev.0 – 00.03.15
Promovare TEORIA SI TEHNICA TRANSPORTULUI
C/O MARITIM 4 of 4

MODULUL 4

1. Clasificarea marfurilor periculoase conform codulul IMDG.


2. Identificarea marfurilor periculoase.Documente de transport.
3. Marcarea si etichetarea marfurilor periculoase,
4. Ambalarea marfurilor periculoase.
5. Transportul marfurilor periculoase in containere.
6. Transportul marfurilor periculoase cu nave RO-RO.
7. Stivuirea marfurilor periculoase.
8. Separarea marfurilor periculoase.
9. Transportul marfurilor periculoase in cantitati limitate.
10. Incarcarea si transportul explozibililor.Tipuri de stivuire.
11. Separarea explozibililor.Grupele de compatibilitate.
12. Masuri speciale de securitate pe timpul manipularii si transportului MP din clasa 1
13. Masuri speciale de securitate pe timpul manipularii si transportului MP din clasa 2
14. Masuri speciale de securitate pe timpul manipularii si transportului MP din clasa 3
15. Masuri speciale de securitate pe timpul manipularii si transportului MP din clasa 4 si5
16. Masuri speciale de securitate pe timpul manipularii si transportului MP din clasa 6 si 8
17. Masuri speciale de securitate pe timpul manipularii si transportului MP din clasa 7 si 9
18. Descrierea si folosirea codului IMDG
19. Securitatea echipajului si a navei la transportul MP.Fisa de securitate.
20. Intrarea in compartimentele cu marfuri periculoase.Continutul SAFETY CHECK LIST.
21. Folosirea pesticidelor la bordul navelor comerciale.
22. Transportul maritim al marfurilor in vrac cu proprietati periculoase conform codului
IMDG

Rev.0 – 00.03.15