Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială Dorna Arini

Posibilităţi combinatorii ale substantivului


PREPOZIŢIA

1) Încercuieşte doar prepoziţiile simple din şirul următor: peste, pentru, cu, la, înspre, de sub, de pe,
fără, către, dinspre, după, drept, în, ca, întru, dintre, printre, de lângă, despre, într-un, dintr-o, de pe lângă,
deasupra.
2) Scrie în tabel substantivele însoţite de prepoziţii din textul următor:
Midas, fiul lui Gordius, regele Frigiei, era vestit pentru bogăţiile sale nenumărate. (...) În ziua a 11-a,
când luceafărul de dimineaţă făcea să pălească armata strălucitoare a stelelor de pe cer, Midas, plin de
bucurie, aduce pe bătrânul Silen şi îl dă lui Bacchus, care se găsea în câmpiile Lydiei. (...) Aici, pe coastele
muntelui Tmolus avea obicei Pan, zeul cu picioare de ţap, să cânte nimfelor adunate în jurul său, cântece din
fluier şi să scoată melodii pline de armonie din trestia sa.
(Gheorghe-Popa Lisseanu, Mitologia greco-romană)
Prepoziţia Substantivul Prepoziţia Substantivul

3) Subliniază pe text doar substantivele însoţite de adjective.


4) Completează spaţiile punctate cu substantivele/ prepoziţiile potrivite:
Fata aleargă pe lângă.................... Fata din............................
pe.............................. de lângă...................
peste......................... cu.............................
după......................... de sub......................
cu............................ de la........................

Pădurea se află pe lângă.................. Cartea din........................


pe........................... de pe......................
peste....................... dinspre..................
după....................... de sub....................
la............................ de la......................

Copiii vin .......excursie. Masa ........................magazin este scumpă.


.......ţară. .....................casă este de brad.
.......magazin ....................scaune este rotundă.
........bagaje. ..................călcat este utilă.
.........parc. .................geam s-a stricat.

5) Completează spaţiile cu prepoziţii compuse care pot însoţi substantivele proprii date:
.....................Natalia ....................Matei
....................Mia ...................Tudor
....................Damian

6) Formează enunţuri în care substantivele frunză şi Mia să fie, pe rând, însoţite, apoi neînsoţite de
prepoziţii.
7) Analizează substantivele din textul de la începutul fişei de lucru, precizând felul substantivelor,
genul, numărul, articolul şi prepoziţia (unde este cazul).
BIBLIOGRAFIE: Cristina-Loredana Bloju ş.a., Limba şi literatura română pentru clasa a V-a. exerciţii
aplicative. Recapitulări şi teste de evaluare (comunicare orală, lectură, redactare, elemente de construcţie a
comunicării, elemente de interculturalitate), ed. Ars Libri, Argeş, 2017, pag.162-164