Sunteți pe pagina 1din 11

Examen etica medicala –

14.12.2015
Intrebarea 1

1 2
1. Care  sunt etapele prin care   1.In  ce consta o  dilema etica
trece solutionarea unei dileme medicala?
etice in  general?
2.  Alegeti un  exemplu
2. Dati un  exemplu
• enumerati valorile morale  
• enumerati valorile morale  
implicate   implicate  
• prezentati care  este solutia • prezentati care  este solutia
• principala dvs.  sustinere • principala dvs.  sustinere
argumentativa (De  ce?) argumentativa (De  ce?)
Nr.  1
1

1. Identificarea dilemei etice.   Nr.  2


2. Identificarea valorilor morale  si separarea lor de  alte valori lor ceea ce permite separarea 1.  O  dilema etica medicala este o  dilema etica in  
dilemelor. practica medicala,  la  patul bolnavului,   in  ingrijirea
3. Deliberare asupra valorilor morale
medicala si/sau cercetarea stiintifica a  bolnavului.
4. Deliberare asupra actiunilor.
O  dilema etica medicala este o  dilema complexa
care  asociaza aceste tipuri de  dileme (dileme
5. Alegerea/deliberarea alegerii bune,  corecte. profesionale,   etice,  deontologice,   legale)  pe langa
care  se  poate manifesta si actiunea unor
6. Argumentare conditionalitati precum alocarea resurselor limitate
7. Verificarea validitatii deciziei sau binele comunitar.
2.  Dilema solicitarii pacientului de  a-­‐l  ajuta sa
moara o  data  ce dg.  Bolii lui este letal.
2  Dilema etica a  pesterei si gravidei.  La  scara generala Binele individului fata  de  binele public,  binele
individului (pacientului)  fata  de  binele societatii.  La  scara individuala Beneficenta v.  non-­‐maleficenta (non-­‐ • Pacientul:  autonomie,   demnitatea umana,  
vatamare) autodeterminarea,   dreptul la  libertate,  loialitate,  
dorinta,   beneficenta
Pentru individ iin ordine;  non-­‐maleficenta,  beneficenta,  loialitatea,  datoria (individuala)
• Medicul:  non-­‐maleficenta,   beneficenta,  
Pentru societate in  ordine:   beneficenta,  non-­‐maleficenta,  justitia,  autonomia,  datoria (publica ce decurge demnitatea umana,   datorie,  loialitate,  dreptul la  
din  dubla loialitate) ingrijire medicala,  independenta profesionala,  
Nu  ar fi  trebuit sa devina o  dilema intrucat gravida nu   ar fi  trebuit impinsa prima,  binele public  cerea firesc,   propria optiune de  constiinta,  propriile valori
natural,  ca  cei mai multi  sa se  poata salva inainte de  a  fi  prea tarziu.   morale
Ca  dilema etica generala o  data  ce gravida nu  m ai poate nici inainta si nici fi  retrasa societatea hotaraste • Moral  si legal  medicul nu   va sustine eutanasia.  
prin valorile ei morale  daca viata unui individ este deasupra vietii celorlalti sau contrariul.  In  societatile Normele etice profesionale si legale interzic
utilitariene cea mai mare  cantitate de  bine  se  afla de  partea celor mai multe vieti salvate si astfel solutia se   eutanasia sau uciderea la  cerere
impune in  protejarea interesului public.   Gravida nu  poate fi  insa impiedicata sa se  sacrifice  pentru binele
public.  
Ca  dilema medicala sanatatea pacientul prevaleaza asupra stiintei ori binelui societatii si gravida va fi  
protejata si salvata ca  orice alt  pacient ce nu  va fi  sacrificat pentru binele general.
Intrebarea 2

1 2
• Prezentati in  6  fraze distincte de   • Mandatul profesional etic  al  
ce credeti ca  este important  a   medicului este mai puternic sa
lua consimtamantul informat pastreze confidentialitatea sau
inainte de  ingrijirea medicala sa o  divulge?  Explicati in  6  fraze
care  prezinta riscuri pentru distincte.
pacient?
Nr.  1 Nr.  2
1. CI  reprezinta o   aplicatie a   respectului fata  de  persoana 1. Mandatul medicului este sa pastreze confidentialitatea actului
pacientului si autonomia sa. medical   si secretul profesional
2. CI  se   obtine inainte de   orice interventie medicala sau 2. Juramantul Hipocratic este explicit   ca   de   altfel si Declaratia de  
chirurgicala din  respect   pentru autodetemrinarea pacientului si la   geneva cu  privire la   pastrarea secretului profeisonal si prin
liberul sau arbitru (dreptul la   libertate). aceasta se   sustine moralitatea profesionala a   confidentialitatii
3. Ci   presupune ca  pacientul sa fie   autonom:  doar o  persoana 3. Confidentialitiatea prespune loialitate,   fidelitate,   beneficenta
autonoma poate lua decizii prin care   isi protejeaza cel mai bun   (binele pacientului dincolo de   a  fi   tratat este sa I  se   pastreze
interes al   sau secretul medical),   respectul increderii pe care   pacientul o  
acorda medicului
4. Ci   presupune ca  pacientu lintelege informatia,  este voluntar sa
isi exprime decizia si are   capacitate   de   decizie 4. Confidentialitatea nu  este doar o  expresie a   fidelitatii ci   si o  
datorie medicala atat morala cat  si legala
5. CI  este expresia dreptului la   libertate si la   autodeterminare a  
pacientului 5. Confidentialtiatea exprima faptul ca   medicul pune binele
pacientului aprioric deasupra binelui societatii,   deshiderea
6. Informarea este un  drept iar nu  o  obligatie astfel incat pacientul secretului ori divulgarea lui putandu-­‐se  efectua doar in   cazuri
va fi   intrebat daca doreste sa fie   informat in  vederea prevazute de   lege in   mod  expres.
manifestarii autonomieie si exprimarii consimtamantului
informat in   caz contrar pacientul fiind intrebat pe cine   deleaga 6. Confidetilitatea exprima valorile morale   ale   loialitatii iar
pentru deciziile medicale ce privesc persoana sa (pe cine   secretul profeisonal exprima valorile legale ale   datoriei si
autorizeaza). obligatiei ce decurge din   aceasta.
Intrebarea 3

1 2
• Cand se  informeaza un  pacient? • Cand NU  se  informeaza un  
• Care  sunt valorile morale  care   pacient?
sustin informarea? • Care  sunt valorile morale  care  
sustin neinformarea?
Nr.  1 Nr.  2
1. 1
1) Cand pacientul cere sa nu  afle dg.  
1) Cand pacientul este autonom (adevarului medical),  dar se  
informeaza familia
2)Cand solicita si doreste sa afle
adevarul despre starea sa 2) Cand decesul este apropiat ori
iminent,  dar se   informeaza familia
3)Cand se  propune un  plan  terapeutic 3) Cand pacientul nu   este autonom,  
(interventie medicala/chirurgicala) dar se   informeaza familia)
4)Cand cunoasterea dg.  (adevarului 4) Cand desi autonom,  dg.  este letal
iar pacientul este vulnerabil,  
medical)  mobilizeaza pacientul depresiv,  in   masura sa-­‐si
pentru a  lupta si a  crea o  alianta abandoneze ingrijirea medicala
terapeutica cu  medicul sau poate chiar sa se   sinucida,   dar
se   informeaza familia

2.  Respectul autonomiei,  justitia,   2.Beneficenta,   a   nu  face  rau (non-­‐


beneficenta,  loialitatea,  a  nu  face  rau vatamare),  loialitatea
Intrebarea 4
• Puneti dg.  de  cancer  ovarian  intr-­‐o  forma  avansata unei paciente de  53  de  ani care  este
autonoma.  Ii  prezentati optiunile de  tratament printre care  se  numera si citostaticele cu  toate
efectele sale.  Pacienta il refuza intrucat este dificil,  cu  reactii adverse  printre care  greata si
varsaturi,  slabiciune,  paloare,  caderea parului,  etc.  
• De  asemenea va solicita sa nu  ii  informati sotul lasand-­‐o  pe ea sa decida cand si cum  ii  spune
despre dg.  
• Medicul considera ca  este in  beneficiul pacientei sa faca citostatice si urmarind binele acesteia si
considerand starea ei de  sanatate ca  datorie a  sa primordiala decide  sa incunostiinteze sotul
pentru ca  avand pe acesta de  partea sa in  cadrul aliantei terapeutice ca  astfel sa o  convinga pe
pacienta sa se  indrepte spre ceea ce el  considera a  fi  decizia corecta din  punct de  vedere medical,  
adica citostaticele.  
• Intrebare:  Considerati ca  medicul a  procedat corect?

1.  Da.  De  ce (prezentati valorile morale)?

2.  Nu,  De  ce (prezentati valorile morale)?


• Nu.  Medicul a  incalcat autonomia pacientei,  solicitarea acesteia de  a  
pastra confidentialitatea.  Medicul se  aliaza cu  alte persoane pe care  
pacienta nu  le-­‐a  autorizat pentru a  lua decizii in  locul ei.  Medicul este
responsabil legal  si moral  de  divulgarea secreteului profesional si
poate raspunde chiar si penal.
• Loialitate,  respectul autonomiei,  respectul persoanei pacienteului,  
beneficenta (binele pacientului:  pacienta a  exprimat ceea ce
considera a  fi  binele sau,  este autonoma,  decizia ii  apartine,  nimeni
nu  poate fi  obligat la  tratament medical)
Intrebarea 5
O  personalitate mediatica a  solicitat in  2013  extirparea glandelor mamare
bilateral  (ca  actiune preventiva pentru a  reduce  riscul de  cancer  mamar (mama  
decedata in  2007  prin aceasta boala,  bunica si matusa),  fiind pozitiva pentru
BRCA  1  (risc crescut cu  60%  care  prin operatie a  scazut la  40%).
•  In  2015  a  solicitat si indepartarea ovarelor (ooforectomie)  pentru a  consolida
scaderea riscului de  cancer  spre 20%
•  Optiunea chirurgicala a  pacientei considerati ca  este o  obligatie pentru
medicul chirurg decurgand din  naturala manifestare a  autonomiei pacientului
sau si din  datoria fata  de    ingrijirea medicala sau o  dilema medicala?
• DA,  as  opera  aceasta solicitare?  De  ce (prezentati valorile morale)?
• NU,  nu  as  opera  aceasta solicitare! De  ce (prezentati valorile morale)?
• In  general:  Nu,  optiunea pacientului (dorinta lui)  nu  constituie o  obligatie pentru medic.  
Medicul are  propria sa responsabilitate sociala,  juridica,  propria sa optiune de  constiinta,  
medicul trebuie sa fie  si sa ramana independent  profesional (profesionalism:  va trata nu  
pentru ca  I  se  cere ci  pentru ca  este idnicat,  va da  un  medicament  sau o  anume doza nu  
pentru ca  I  se  cere astfel ci  pentru ca  este indicat astfel –comunitatea medicala,  stiinta
medicala-­‐).  Medicul va actiona spre binele pacientului sau protejand viata si sanatatea
acestuia si va alege cu  profesionalism actele medicale care  sunt indicate  (beneficenta)  
evitand pe cele ce nu  sunt indicate  (non-­‐maleficenta)  balansand riscurile si beneficiile
actiunilor sale.  Cand nu  poate fi  beneficent  nu  va face  rau,  deci nu  va actiona (caszuri
deasupra resurselor terapeutice).
• In  particular  la  caz:  daca medicul considera ca  este competent,  ca  actul medical  are  
indicatie (comunitatea medicala,  stiinta medicala)  servind binelui pacientului
(profeisonalism),  ca  beneficiile sunt mai mari decat riscurile si ca  are  ca  scop/finalitate sa
indeparteze un  pericol ori sa aduca ameliorarea ori vindecare (criterii ale  indicatiei
medicale)  pacientului atunci are  toate criteriile pentru a  asculta expresia autonomiei
pacientului si solicitarea acestuia.  Are  mai departe obligatia sa informeze adecvat (toate
riscurile),  sa obtina CI  si sa actioneze cu  profesionalism