Sunteți pe pagina 1din 6

“Câți” de Guattari?

Schizanaliză de la
cel-mai-artist-dintre-activiști
C o sm ina M O R O Ș A N
Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere
“Babeș Bolyai” University of Cluj-Napoca, Faculty of Letters
Personal e-mail: cosmina.morosan@yahoo.com

“How Many” Guattaris? Schizoanalysis from the Most-Artistic-Activist

Not only an important activist and therapist, Guattari is the co-inventor of a huge and influential philosophic and
theoretical conceptual system, that works mainly through schizoanalytic mechanisms of interpreting the social reality/
arts. In this article we emphasise an essential episode of Guattari’s writting process: the development of his ideatic
expressivity without Deleuze and the way this theorist escapes his own despotic insights (working at La Borde, using art
and literature for re-inventing and reading the Socius).

Keywords: schizoanalysis, chaosophy, singularity, antipsychiatry, minor literature

Cine schizanalizează nu mai cunoaște lamentația: patru iluzii: „iluzia transcendenței, iluzia universaliilor
acesta ar fi strigătul deleuziano-guattarian, ale cărui (a contemplării, a reflecției, a comunicării), iluzia
beaturi antrenant-expresive se intricau înca din AntiOedip eternului (conceptele trebuie create), iluzia discursivității
- Capitalism și Schizofrenie, pentru că - se dezvoltă (propozițiile confundate cu concepte)”4. Artaud,
precis-punctual în Ce este filosofia?- : imanența „înghite Fitzgerald (povestirea Ruptura - analizată într-un capitol
toți înțelepții și zeii”1, empirismul “nu cunoaște decât al rizomaticei Mille Plateaux - avem de-a face acolo cu
evenimente și alterități (celălalt), de aceea el este un o cartografiere schizanalitică, cu „chiuretare” ce nu mai
mare creator de concepte”2, gândirea devine bifurcație, ocrotește invariabilele unor interpretări psihologizante,
explodează din exces sau dintr-o trăire „prea greu de Deleuze și Guattari radiografiază prin cel mai social filtru,
suportat”3. Schizanaliza e rezultatul concatenării unor urmărind, în primul rând, fluxurile concrete/ bruscant-
cvasimișcări de rezistență, trâgând după sine proiectul directe financiare, politice - căci nu există graniță între
„etic” (etic în sens strict spinozian, al experimentării intim/public, scriitura fiind egală fluxului monetar,
eternului acum - fenomenul expresivității și gândirii celei persoanjele devenind un mod de a impune un flux prin
mai non-ierarhice, de egalitate între suflet/ corp) al celor ruperea altuia care supracodează), Castaneda, Miller,
doi autori. Întalnirea-eveniment Deleuze-Guattari vine Bosquet, Celine, Proust, Le Clézio, Robbe-Grillet, Peguy,
pe o tectonică socială deja agitată: mai ‚68, multiplele Gherasim Luca cadrează protocoalele de introducere și
experimentări ale mișcărilor „anti-psihiatriei” (Laing, justificare a concepului de schizanaliză.
Basaglia, Cooper etc.), virajele antropologiei politice Când Guattari îl cunoaște pe Deleuze, terapeutul
din formulele lui Clastres, arheologiile lui Foucault etc. încă lucra la clinica lui Jean Oury, fusese toată viața
Introducerea problematizărilor și afectarea propriului un activist convins, singura problemă era organizarea
discurs prin scrieri din alte zone decât cel filosofic discursivă a flow-ului ideilor, verbalizarea lor poetică
sfidează din nou orice liniaritate stilistică și fidelitate (Deleuze ne spune undeva că acesta gândea cumva
ideologic-sistematică pe această zonă. Cel mai verosimil constant în proliferare, emițând mai multe idei pe
exemplu este citarea, nu doar odată, a lui Antonin minut). Retractilitata lui Gilles Deleuze față de contexte
Artaud (adevăratul clinician, alături de Sacher Masoch, hipersociale, modul său ciudat de a interacționa într-o
ne spune Deleuze - alături de acele figuri care creează prietenie îl bulversează la început pe Guattari (este nevoit
simptomatologiile, alunecând înspre diagnosticări să comunice prin scrisori cu prietenul său, care ajustează,
sociale - singurele autentice), prin care se punctează, adaugă și finalizează textul rezultat), însă va fi repede și
ajustându-se la conceptul de „plan al conștiinței”, cele fertil prins de această dinamică, stârnind chiar și iritarea
23
transilvania 11/2015

lui Jean Oury, cel care conducea clinica Le Borde, având constelații noi a universului de referință; 3. Heterogeneza
în vedere că ajungea să îl mai prindă doar în preajma [....] căutarea specificității terenului ontologic din care
după-amiezilor printre bolnavi. Psihiatria insitutuțională diverse componente parțiale ale subiectivizării apar;
a rămas însă locul de desfășurare/ dezvoltare a unui soi de 4. Necesitatea [...] obligația actualizării pe un teritoriu
spațiu-matcă, în speță pentru partea de performer/ artist existențial a afectului/ percepției/ conceptului marcat
din Guattari, pentru întreaga viață. de finitudine și de imposibilitatea de a fi -tradus- în orice
O serie de interviuri și texte ale activistului, hermeneutică.”8
concomitente cu AntiOedip, adunate sub titlul Nemulţumirea lui Guattari în raport cu psihanaliza
hiperguattarian Chaosophy fasonează sistematic oarecum devine boost creativ, abia în şi după AntiOedip constelaţia
pozițiile și indicațiile acestuia către un mod/ o etică a conceptuală prinde consistenţe în flux. Autorii merg până
sănătății, a adecvării, a bucuriei posibile chiar și (sau în punctul în care nu-și mai pot formula psihanaliza în
mai ales) în insitutuțiile psihiatrice. Ce se reproșează afara ideii de “şantaj freudian”, ce presupune, în cele
imperiului freudian este această teribilă ne-autenticitate și din urmă, o bruscare la nivel de percepţie a sexualităţii:
glisare eufeminizantă a conceptelor emise de psihanalist abandonarea oricărei poziţii în raport cu aceasta în
după esențialul volum Inconștientul (1915), în care favoarea recunoaşterii caracterului ei integral oedipian.
mașinăria din plin dezirantă a inc.-ului este pentru prima Deleuze şi Guattari mixează, deci, etic prin medii
dată localizată și explorată; ceea ce urmează însă, ne spun molelcular-culturale mult mai sălbatice: filosofia vitalistă
autorii, e o fabulație pornită de la mici detalii extrase din a lui Jaspers („În acest fenomen la care, în mod crud
mitul Oedipian întru consolidarea imperialismului său , ne referim ca la -nebunie-, exista două elemente: o
analitic. Nu inexistența complexului oedipian o postulează descoperire, care reprezintă o lumină bruscă, un zid care
autorii, ci tocmai lejeritatea cu care această structură este e înlocuit; și mai e o dimensiune diferită, care ar putea fi
aplicată/ pliată pe orice model de interpretare, modul numită colaps. [...] a trece printr-un zid este foarte, foarte
nevrotic-repetitiv în care ea va crește astfel pe interiorul dificil și dacă se întâmplă prea brutal atunci te fărâmițezi,
„microfascismelor” zilnice, în limbaj foucauldian, în cazi, colapsezi [...] Când Jaspers vorbește de procesul
care trebuie să se și mențină. Căci, dacă toate conflictele schizo, pune în evidență coexistența a două elemente:
pornesc de la o refulare libidinală, de la o privire un soi de intruziune, venirea a ceva care nici măcar nu
paranoic-geloasă care ar fundamenta partițiile afective se poate verbaliza, ceva care e atât de formidabil că nu se
ale individului, exasperarea lui Nietzsche față de umanul, poate vorbi decât cu dificultate despre asta, pentru că e
atât de uman, pornirile și formulările sale intensive pentru ceva reprimat în societățile noastre - și, de aceea, aproape
o expresivitate anorganică, rotirea infinită a celui care, și că va coincide (acesta e al doilea element) cu o colapsare.
în epuizare, caută „cea mai îndepărtată plantă” (Miller Astfel, sfârșim cu schizofrenul autist, cel care încetează să
sau Castaneda) pentru a se reînnoi - s-ar scălda în pâcla se miște, care poate rămâne imobil ani și ani.”9), discreţia
previzibilității fără sfârșit a psihanalizei: „Transferul: cvasicreativă a lui Deligny. Pentru ei, schizofrenia (şansa
dorința restabilită într-un spațiu redus drastic, o arie dereglării tuturor codurilor, recunoaşterii delirului
mizerabil de mică de identificare (canapeaua terapeutului, pentru a-l întoarce pe dos încă o dată, pentru o fiinţă a
privirea sa care urmărește, presupusa sa ureche atentă [...] n deliruri, a n sexe şi iubiri) este cea mai departe de orice
Transferul psihanalitic, [...] lasă pacientul să spânzure cerşetorie afectivă. Schreber investeşte dorinţa în soare,
într-un vertij al nimicului, o pasiune narcisistă care, deși face totul să curgă, precum Miller, trăieşte o supraexcitaţie
mai puțin periculoasă decât ruleta rusească, duce dacă în prezenţa oricărei densităţi în flux, Mary Barnes
are succes la același soi de fixație ireversibilă pe detalii (pacienta din Kingsley Hall, casa experimentală pentru
neimportante care sfârșesc în a-l rupe de toate celelalte bolnavi mintali a lui Laing – un eşec promiţător, ar spune
investiții sociale.”5) Celor trei episoade melanjate ale Guattari, ideea de a sparge ritmurile instituţionale printr-
metodei psihanalitice (interpretarea: „Adevărul nu poate un astfel de spaţiu semi-anarhic ar fi mers dacă pacienţilor
fi decoperit niciodată în experiența directă a forțelor și le-ar fi fost respectate totuşi diagnosticul/ boala – e
relațiilor, ci doar prin jonglarea cu indici și semnificații.”6; cu atât mai ruşinos să ostracizezi ideea de suferinţă a
familialismul: “[...] acele indicii semnificative pot fi reduse psihoticului – schizofrenilor şi să nu-i dai medicamente,
la reprezentări familialiste [...] regresia - „redescoperirea există şi o artă a prescripţiilor, va spune Guattari, într-un
copilăriei ca pe un refugiu, negarea experiențelor intense interviu; în plus, nodurile de putere creşteau în neştire,
ale prezentului, și deci fără relație cu a subiectului ci o prezenţa schemei familialist-ierarhice insinuându-se
copilărie în termeno pozitivi [...]”7 și transferul) li se preferă nefericit în dinamica relaţională a locuinţei: „Însă cea mai
patru imperative în afara oricărui fundament științific - gravă amenințare pentru Kingsley Hall a venit, de fapt,
efectele unei paradigme strict estetice: „1. Ireversibilitatea din interior; deși eliberați de constrângeri identificabile,
întâlnirii-eveniment, care pune amprenta autenticității oamenii continuau să interiorizeze reprimările sociale;
pe jamais-vu-ul procesului analitic; 2. Singularizarea ba, mai mult, nimeni nu putea scăpa limitării simpliste
[...] permanenta disponibilitate pentru survenirea a tuturor lucrurilor la același vechi triunghi (tată, mamă
oricărei rupturi de sens, care are loc în deschiderea unei și copil) care restricționează orice situație ce excede ceea
24
ce sunt considerate a fi granițele normalității în interiorul economico-social, un soi de responsabilizare în afara
mucegaiului psihanalizei oedipale.”10) caută în primul imperativelor, există marșuri pentru diverse liberarizări:
rând investiri economice şi, mai apoi, se nevrozează pe consumul de droguri, drepturile femeilor, are loc, în
schemele afectate oedipiene (mai mult contextual, având general, augumentarea tolaranței în raport cu marginalii.
în vedere glisajele de autorităţi carismatice care ajungeau, În 1975 debutează întâlnirea internațională de la Brussels -
aproape pe nevăzute, să se impună în casă), salvându-se „Rețeaua alternativă la psihiatrie”. Un exemplu exotic ar fi
prin pictură, în cele din urmă: „De prima dată - ceea ce o și mișcarea „Metropolitan Indians” din Italia, 1977, când
interesa pe Mary Barnes nu era familia, ci societatea. Dar se cere dreptul de creare a familiilor artificiale și, implicit,
totul a întors-o către familie; e trist de afirmat - chiar și scoaterea minorilor de sub controlul părinților, alături
viața sa la Kingsley Hall.[...] Adevăratul analist la Kingsley de obligativitatea din partea statului de a dărui fiecărui
Hall era ea însăși; a primit cel mai plin kilometraj, dintre locuitor o micro-parcelă de pământ. Spre anii ‘80 se
toate posibilitățile neurotice a proiectului, toata paranoia înțețesc mișcările ecologice, în 1989 Guattari, sub umbrela
de dedeusbt de la Kingsley Hall.”11 conceptului de ecosofie, dorește conectarea dimensiunilor
Delirul polivoc, în limbajul bakhtian, implică o sociale, de mediu și a celor subiective pentru articularea
oscilaţie constantă; până la investiţiile revoluţionare ale unei politici colectiv-individuale mult mai sănătoase.
inconştientului – deteritorializarea absolută (care riscă În anii ‚90 se exprimă, prin Brice Lalonde, generația
mereu invazia marginilor altor teritorializări) e sănătoasă Ecologie. Demența organizărilor de putere distructive
această atenţie creativă pe indicii “paranoic-segregativi” este contracarată printr-o etică a (i)responsabilității în
sau “schizo-nomazi”; a citi un text, în cele din urmă, raport cu orice finalitate utilitară a acțiunii umane și cu
devine un dublu exerciţiu auto-schizoid: de apropriere o conștientizare experimentală a colectivității individuale
a maşinii literare şi a delirurilor aferente şi de exersare a și, implicit, sociale. Supracordărilor capitaliste li se
propriei viteze de descentrare în raport cu ea, în inima aplică supapa duios-intransigentă a rupturilor prin flux
cărora se află doar intensităţi, raporturi ale afectivităţii, artistic/ literar. Nebunia nu e un privilegiu, însă e marca
senzorialitatea micro. Atât Oury (La Schizophrénie et la unei atenticități/ singularități ce frizează, prin bizarerie
Creativité), cât şi un Silvano Arietti (The Interpretation și alunecare în delir, eliberarea constantă a dorinței.
of Schizophrenia) relaxează literatura teoretică tare în Intuiția rimbauldiană - atașamentul poetului față de o
raport cu boala psihică, psihoterapia instituţională rasă inferioară și pornirile sale de auto-excludere din
devenind matca unor reale configuraţii sociale ce aveau uman, se concretizează într-un cotidian schizofren ce
realmente menirea sa “smulgă un zâmbet” de la bolnavul nu mai aprobă decât intensitățile, printr-o seriozitate ce
de schizofrenie sau depresivul clinic. Arta, minoritarul subîntinde doar clandestinul umorului: Busten Keaton
prin excelenţă, cea care excede şi bombardează orice (cu a sa “home-machine” orfelină), cut-up-urile lui Trost și
patrimoniu al subiectivităţii tari face un featuring fericit Bourroughs, ce aduc principiul disocierii în grila de reguli
cu un fel de pragmatică existenţială – pacienţii veniţi de lectură a schizanalizei. „Mașinile dadaiste” (desenele
din medii intelectuale erau trimişi să încerce activităţi lui Julius Goldberg), mașinile lui Tinguely (Rotozaza:
practice, în care să erumpă emoţional prin moduri mașina care își distruge propriul obiect), Duchamp
concrete, strict fizice. O politică a acţiunii, transmisă (Transformer project), arta junk a lui Stankiewicz,
mai ales prin Sartre, propune şi binomul Oury-Guattari: Merz cu ale sale obiecte a căror naștere și distrugere sunt
moduri care depăşesc excentrismele unui Basaglia sau de nedistins, filmele lui Genet - coexistă, în termenii
Laing (cel din urmă îşi nişează totuşi terapiile în jurul guattarieni, ai schizanalizei, întru eliminarea oricăui cod
unor instrumente orientale, am putea spune, încercând oedipal, simbolism sexual, pentru triumful dorinței în
un soi de diversiune zen prin non-reactivitate în faţa fața opresiunilor de orice fel sau, citându-l pe Bassi (după
pacienţilor vampirizând relaţional după căldură familială; un program inspirat de David Cooper): „a face dragoste
fundamentarea psihicului pe problematici ce ţin strict de oriunde, ca o alternativă la a fi blocat în discurs. [...] Există
schema mami-tati nu e părăsită însă nicicând de englez: multiple moduri de a face dragoste: a face dragoste cu
“A rămas prizonierul altor ziduri, acelea pe care le cară cu florile, cu știința, cu arta, cu mașinile, cu grupurile sociale.
sine; nu a reușit încă să se elibereze de cea mai groaznică [....] o transexualitate nonumană se stabilește pe domeniul
constrângere, cea mai periculoasă a -dublei limitări-, adică social, deci, printr-o multiplicitate de fluxuri materiale și
psihanaliza - ca să împrumutăm expresia verosimila a lui semiotice.”13
Robert Castle - cu interpretarea sa semnificativă fantastă, Pentru o altă dinamică, alt vocabular, insistă
ecourile reprezentării și abisul derizoriu. [...] Pentru el, Guattari - cel mai artist dintre activiști. Identificând
totul începe cu familia.[...] Încearcă să rezolve dificultatea plaje de expresivitate în special pe curbările discursive ale
refugiindu-se în tipul oriental de meditație [...] Nu te psihoticilor, obsedat de devieri, chiar și prin experiențe
compromiți cu Oedip, dacă nu îl ataci puternic - [....] De-a cu halucinogene, în continuitatea unei Gisele Pankow
lungul cărții [...] nicio referire la vreun flux monetar.”)12. sau a blocului de pedagogi „anti-pedagogie” (Freinet,
Anii ‘60-’80 îmbrațișează multiple mișcări activiste, se Mannoni), teoreticianul nu încetează să imputeze anumite
probează mereu o dimensiune ecologică la nivel mental/ limitări și psihanalizei post-freudiene (identificarea
25
transilvania 11/2015

fericită a obiectelor parțiale de către Melanie Klein, de un sistem fondat strict pe raționalizarea limbii - ca
însă, în același timp, înscrierea lor într-un tot primordial reflector fidel al gândirii omogen-solide: „[...] gramatica
familial la care percepția ar râvni, unde ar vrea să -se- îi procură copilului un sentiment de raționalitate pentru
includă, parcelările inconștientului de către Lacan cu al care studiile literare nu pot furniza niciun echivalent.”18
său obiect a al lipsei, ideologia compensației, din nou, Prin survolarea acestor teoreticieni-lingvistici,
iată) virând, odată cu plasticizarea propriului discurs, colaborând cu Deleuze, după ce acesta își publică teza de
către o reală poetică a schizanalizei. Refuză, de asemenea, doctorat - esențiala lucrare Diferență și repetiție, Guattari
și descoperirea lui Baetson, considerând justificarea își consolidează progresiv propria scriitura, ajungând ,
schizofreniei strict prin situarea bolnavului în contextul spre anii ‚90 să dea două dintre cele mai solide manifeste
de „dublă-constrângere” o limitare profundă a reliefului ale ecosofiei: “The Three Ecologies” și „Chaosmosis - An
psihic, care e, de fapt: „rezultanta a unor multiple și Ethico-Aesthetic Paradigm”. Trendul activist se manifestă
heterogene componente: registrul limbajului, moduri de la Guattari în modurile cele mai concrete: când Antonio
comunicare nonverbală, relații ale spațiului arhitectural, Negri primește azil politic în Paris, acesta îl susține din
comportamente etice, statuturi financiare, relații sociale toate punctele de vede, ba chiar ajung să scrie împreună
la toate nivelele, aspirații etice și estetice, dimensiuni și cartea-manifest, cu un titlu discutabil, ar spune unii,
biologice [...] Nu mă refer la folosirea cămășii de forță a New Spacec of libery, New Lines of Alliance - Communists
neurolepticilor într-o serie de spitale psihiatrice pentru like us. O stângă autentică fundeamentează estetic orice
a neutraliza pacienții. Medicațiile, ca orice alt vector acțiune umană, de aici și dimensiunea asertiv-pedagogică
terapeutic, trebuia să fie -negociate- cu pacienții; cer o a „programului” celor doi: se insistă pe auto-dezvoltare
apreciere delicată a efectelor lor, dosajul, momentul în prin activități creative în interiorul unor colectivități
care trebuie luate va deveni obiectul unui dialog susținut inteligente care să câștige în libertate prin distanțarea
între pacient și doctorul care le prescrie.”14 față de prerogativele de posesiune și hipercodare ale
Manifestul politicilor minore are ca scop, nu în capitalismului și, concomitent, plierea vieții pe muncă
ultimul rând, eliberarea corpului. Schizanaliza își pune - aici cu sensul de creșterea potențialului individual
întrebări ce țin mai ales de senzorialitate, de afect, de singularizare, garantarea venitului egalitarist,
identificând cea mai profundă și autentică organizare eliberarea forțelor din umor și din capacitatea de a
expresivă odată cu eliberarea dorinței. O anumită iubi. Experimentarea forței, adică pe corp, eliminarea
participare creativă, nevoia unei deteritorializări sunt proprietății, controlului birocratic, refuzul sărăciei și
impuse și în cazul muncitorilor. Instrumentul puterii, mai opresiunii trimit către un multicentrism funcțional
degrabă decât instrumentul comunicării, limbajul care nu printr-o subiectivitate nouă/ revoluționară: „cooperativă,
reprezintă, ci e acțiune pură, marchează aceleași grade de plurală, anti-centralizatoare, anti-corporatistă, anti-rasistă,
deteritorializare. În pofida arborelui chomskian, Deleuze anti-sexistă”19. O revoluție moleculară își radicalizează
și Guattari se apropie de perspetiva hjlemsleviană (textura mișcările de sfidare ale molarului, ale segmentarității dure,
constant permeabilă a limbilor, limba ca materia de ale organizărilor tari. Asta presupune în primul rând
autocreație și distrugere, concomitent, elogiul dialectelor un soi de tehnicizare a sinelui, în termeni foucauldieni.
și subdialectelor care sparg regularitățile: “Pentru un Guattari și Negri continuă intuițiile din AntiOedip și
hjemslevian o limbă, înainte de orice altceva, este un reiau concepte ca “multiplicitate” sau “singularitate
combinator și obiectul lingvistului este descoperirea colectivă”: „De acum încolo, a organiza înseamnă, în
regulilor de combinație. O noțiune de ligvistică nu primul rând: a lucra cu sine, având în vedere că sinele e
devine pertinentă decât dacă exprimă anumite posibilități o singularitate colectivă; a construi și a reconstrui într-o
și imposibilități de grupare.”15) sau de cea a lui Ducrot, manieră permanentă această colectivitate într-un proiect
cu a sa teorie a presupoziției. Dincolo de a expune multivalent al eliberării. Nu referindu-ne la o ideologie
permutări în cadru închis - respingând imixiunile ce țin clară, ci prin articulațiile realului.”20 Schizanaliza și
de parole (Saussure), pentru Ducrot limba ca și mediu ecosofia se presupun reciproc, o ecologizare de orice
de comunicare sau de pură transmitere de informații e fel implică scanări sănătoase, diagnosticări atmosferice,
egală unor infinitive precum „a cere, a ordona, a insulta”16, chiar mișcări de o mare subtilitate senzorial-emoțională.
presupoziția lingvistică presupunând, astfel: „un întreg Guattari nu se sfiește să re-problematizeze obsesii,
dispozitiv de convenții și de legi, care trebuie înțelese aproape irezolvabile în consumerismulatât de constant
ca pe un cadru instituțional ce reglează dezbaterea între pe reprimări: își manifestă retractilitatea față de liderii
indivizi”17. Lingvistul chiuretează, ca într-un veritabil carismatici, cere psihiatriei terapeuți-artiști care să
proces schizanalitic aplicat ante-cadrelor de implicație a conștientieze gestul primirii banilor ca pe un interschimb
celuilalt prin limbă. Nu mai departe de asta, Ducrot se crunt-capitalist și să-și ajusteze/ reinventeze și cele mai
apleacă asupra exigențelor structuralismului și gramaticii aparent inofensive tendințe de poziționare ideologică
generale de la Port-Royal cu seriozitatea unui mim, am față de pacient, se entuziasmează la ritualuri ce vin din
putea spune. În volumul Qu’est ce que le structuralisme? muzică, caută gândirea transversală, oblicul care să „kick
sunt decelate gradele de absurditate ale necesității impuse the habit”, o logică diferită „a asamblajelor existențial-
26
autoreferențiale angajate în durate ireversibile.”21 Totul unimportant details which ends by withdrawing him from all
pentru o proliferare creativă, o logică non-intruzivă, logica other social investments.”, (trad. mea).
senzației, în termeni deleuzieni, ce întreiare perspectivele 6. Ibidem, p. 55, „[...] The truth is never to be found in the
hard care închid/ deschid problematizările: „logica direct experience of forces and relationships, but only by
‚mijlocului inclus’, în care negrul și albul sunt indistincte, juggling with clues and interpretations.”, (trad. mea).
în care frumosul coexistă cu urâtul, interiorul cu afară, 7. Idem, p.55, “those signifying clues can essentially be
obiectul bun cu cel ‚rău’...”22 Reinventarea, transfigurarea, boiled down to familial representation [...] regression, so
metamorfoza (care este literală) vin din Sade sau Celine, redescovering his childhood as a refuge, negating the intense
cei care-și înlocuiesc, prin scrâșniri discursive și ritmuri experiences of the present, and therefore with no possible
nevăzute din scriitură, agresivitatea. Guattari reapelează la relation to what the subject’s childhood was really like in
conceptualizările lui Baetson (Steps to an Ecology of Mind), positive terms.”, (trad. mea).
cel care studiaze moduri de comunicare la balene, înainte 8. Guattari Felix, Chaosophy - Texts and interviews 1972-
să devină antropologul cyber ce analizează doar diferențe, 1977, Ed. Semiotexte, 2007, p. 193-194, “1. Irreversibility
complexe de diferențe sau la Virilo fixat pe politicile vitezei, of the event-encounter, which gives its stamp of authenticity,
care privează oamenii de firescul dezvoltării lor (în War of jamais-vu to the analytic process; 2. Singularisation [...] a
and Cinema sau The Aesthetics of Disappereance sau The permanent availability to the occurence of any rupture of
Vision Machine), ale lui Alain Bombard („naufragiul meaning that takes place in opening a new constellation of
voluntar”), Reich (perspectiva sa hipersexualizantă, the universe of reference; 3. Heterogenesis [...] search for
libertină în raport cu realitatea - concomitent criticată the specificity of the ontological terrain from which diverse
de Guattari) sau - cel mai important - Francisco Varela cu partial components of subjectivation present themselves;
a sa „mașină autopoetică” - autosuficiența subiectivității 4.necessitation [...] obgligation of an affect/ percept/ concept
ca totalitate spartă. Scrie Chaosmosis (ultima carte) ca to be actualized in an existential territory marked by finitude
să iasă dintr-o depresie lungită pe doi ani, poietica e and the impossibility of being ‚translated’ into whatever
sicronă invențiilor, fură/ împrumută, alipește și stâlcește hermeneutic.” , (trad. mea).
cuvinte pentru propriile concepte-afect (chaosmosis - 9. Ibidem, p. 65-66, „[...] in this phenomenon crudely refered
termenul joycean pentru a desemna acea narativitate as madness there are two things: a breaking through, which is
non-ceremonială, în rupturi a romanului său colaj, to say a sudden light, a wall that is superseded; and there’s a
semi-junk și pe blocuri de senzații, în limbaj deleuzian), rather different dimension which could be called a collapse.
introduce schizanaliza pentru detectarea acelui „nucleul [...] breaking through a wall is very, very difficult and if it’s
a-semnificativ al subiectivizării”23, reabilitează fazele done too brutally then you crumble, you fall, you collapse.
de nonsens și de lapsus („Zen”) ca episoade de ruptură [...] When Jaspers speaks of schizo process, he stresses the
ale familiarului și, poate cel mai important, readuce coexistence of two elements: a kind of intrusion, the arrival
în discuție potențialul de afectare a fluxurilor social- of something which is not even expressible, something which
economice prin arta performance-ului, moștenită de la is so formidable that it can only be spoken of with difficulty,
Artaud (teatrul cruzimii): „redă momentanul vertijului because it is something reperssed in our societies – and
emergenței de universuri care sunt simultan stranii și therefore it comes close to coinciding with (here’s the second
familiare”24. Schizanalizează aproape agresiv, impunând o element) a collapse. So we end up with the autistic schizo, the
estetică a reinventării etern-experimentale, ajunge la Jazz one that stops moving, can remain immobile for years and
și genealogii africane, se auto-afectează fericit prin crearea years.”, (trad. mea).
pe nevăzute a propriului stil. 10. Guattari, Rosemary, Sheed, Cooper, Molecular Revolution,
Psychiatry and Politics, Ed. Penguin, 1984, p 52, “But the
Note: worst threat to Kingsley Hall actually came from within;
1. Deleuze Gilles, Guattari Felix, Ce este filosofia?, Ed. Pandora, though free from identifiable constraints, people still went
Târgoviște, p.46. on silantly interiorizing social repressions; and, furthermore,
2. Ibidem, p.48. no one could escape the simplistic reduction of all things to
3. Idem, p.69. the same old triangle (father, mother and child) that confines
4. Idem, p.50. all situations that exeed what are considered the bounds of
5. Guattari Felix, Sheed Rosemary, Cooper David, Molecular normality within the mould of Oedipal psychoanalysis.”
Revolution, Psychiatry and Politics, Penguin, 1984, p.55, (trad. mea).
“Transference: desire re-established in a drastically reduced 11. Idem., p. 59., “From the first, what interested Mary Barnes
space, a miserable litttle area of identification (the analyst’s was not the family – it was society. But everything brought her
couch, his watching eye, his - supposelly attention ear[...] back to the family, sad to say, even her life at Kingsley Hall.
The psychoanalytical transference, [...] leaves the patient […] The real analyst of Kingsley Hall was herself, she got the
dangling in a vertigo of nothingness, a narcissistic passion fullest mileage out of all neurotic possibilities of the project,
which, though less dangerous than then Russian roulette, all the underlying paranoia of Kingsley Hall.”, (trad. mea).
leads if successful to the same sort of irreversible fixation on 12. Guattari Felix, Chaosophy, Texts and interviews, 1972-

27
transilvania 11/2015

1977, Ed. Semiotexte, 2007, p. 132, „Remained the prisoner (trad. mea).
of other walls, those he carries with himself; he has not yet 21. Guattari Felix, The Three Ecologies, Ed. The Athlon Press,
succeded in ridding himself of the worst constraint, the most 2000, p. 44, “of auto-referrential existential assemblages
dangerous of the –double binds-, namely –psychoanalys- to engaging in irreversible durations» , (trad. mea).
borrow Robert Castle’s apt expression – with its signifying, 22. Idem, p. 54, “the logic of ‘included middle’, in which black
interpretative delusion its echoed representations and its and white are indistinct, where the beautiful coexists with
derisive abyss. [...] For him, everything begins with the family. the ugly, the inside with the outside, the good object with the
[...] He tries to resolve the difficulty by taking refuge in an ‚bad’...”, (trad. mea)
Oriental type of meditation.[...] You don’t compromise with 23. Guattari Felix, Chaosmosis - An Ethico-Aesthetic Pradigm,
Oedipus; as long as you don’t attack hard – [...] Throughout Ed. Indiana University Press, 1995, “a-signifying nuclei of
the book [...] never a mention of a flow of money.” (trad. mea). subjectivation” , (trad. mea).
13. Idem, p. 172, “making love anywhere, as an alternative 24. Idem, p. 90, “delivers the instant to the vertigo of the
togetting mired in discourse. [...] one can make love with emergence of Universes that are simultaneously strange and
flowers, with science, with art, with machines, with social familiar” (trad. mea).
groups [...] a nonhuman transexuality is established in the
social realm, that is to say, through a multiplicity of material
and semiotic fluxes.”, (trad. mea). Bibliography:
14. Idem, p. 191, “resultant of multiple and heterogenous Baetson Gregory,  Steps to an Ecology of Mind: Collected
components: the register of language, nonverbal means of Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and
communication, relations of architectural space, ethological Epistemology. Chicago, Illinois:  University of Chicago
behaviors, economic status, social relations at all levels, Press
ethical and aesthetic aspirations, biological dimensions Bahtin, M.M., Probleme de literatură și estetică, Editura
[...] I don’t mean the use of the -chemical camisole- of the Univers, 1989
neuroleptics in several psychiatric hospitals to neutralize Deleuze Gilles, Guattari Felix, Ce este filosofia?, Ed. Pandora,
tha patients. Medications, like any other therapeutic vector, Târgoviște
must be -negotiated- with the patients; they require a delicate Deleuze, Gilles, Guattari Felix, Pentru o literatură minoră,
appreciation of their effects; the dosage, the times taken have București, Editura Art, 2007
to become the object of a sustained dialogue between the Deleuze, Gilles, Guattari Felix, AntiOedip.Capitalism și
patient and the doctor who prescribes them.” (trad. mea). schizofrenie, București, Editura Paralela 45, 2008
15. Ducrot Oswald, Qu-est que le structuralisme?, Editions du Deleuze, Gille, Guattari Felix, “Mii de platouri”, București,
Seuil, Paris, 1968, p. 70, “Pour un hjelmslevien une langue, Editura Art, 2013
avant tout autre chose, est une combinatoire, et l’ibjet de Ducrot Oswald, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique
linguiste est de découvrir des régles de combinaison. Une linguistique, Ed. Hermann, Paris, 1972,
notion linguistique n’a donc de pertinence que si elle exprime Ducrot Oswald, Qu’est que le structuralisme?, Editions du
certaines possibilités et certaines imposibilité de groupement.”, Seuil, Paris, 1968
(trad. mea). Guattari Felix, Chaosmosis - An Ethico-Aesthetic Pradigm,
16. Ducrot Oswald, Dire et ne pas dire. Principes de sémantique Ed. Indiana University Press, 1995
linguistique, Ed. Hermann, Paris, 1972, p. 2, “demander, Guattari Felix, Chaosophy, Texts and interviews, 1972-1977,
ordonner, injurier” , (trad. mea). Ed. Semiotexte, 2007
17. Ibidem, p. 5, „tout un dispositif de conventions et de lois, Guattari Felix, The Three Ecologies, Ed. The Athlon Press,
qui doit se comprendre comme un cadre institutionnel réglant 2000
le débat des individus» , (trad. mea). Guattari Felix, Sheed Rosemary, Cooper David, Molecular
18. Ducrot Oswald, Qu-est que le structuralisme?, Editions du Revolution, Psychiatry and Politics, Penguin, 1984
Seuil, Paris, 1968, p. 16, “[...] la grammaire procure à l’enfant Laing, R.D. (1960) The Divided Self: An Existential Study
un sentiment de rationalité dont les études littéraires ne lui in Sanity and Madness. Harmondsworth: Penguin.
fourniront guère l’equivalent” , (trad. mea). Negri Antonio, Guattari Felix, New spaces of liberty, New
19. Negri Antonio, Guattari Felix, New spaces of liberty, Lines of Alliance, Communists like us, Ed. Semiotexte,
New Lines of Alliance, Communists like us, Ed. Semiotexte, 1990, Columbia University, NY
1990, Columbia University, NY, p. 108, “cooperative, plural, Oury, Jean, Création et schizophrénie, éd. Galilée, Paris,
anticentralist, anticroporatist, anti-racist, anti-sexist”, (trad. 1989
mea). Oury, Jean, Les séminaires de La Borde (1996-1997), Les
20. Idem, p.120, “From now on, organizing signifies first: éditions du Champ social, Nîmes, 1998
work on oneself, in as much as one is a collective singularity; Reich Wilhelm, The Discovery of Orgone, Volume 1:  The
construct and in a permanent way re-construct this collectivity Function of the Orgasm, 1942 (Die Entdeckung des
in a multivalent liberation project. Not in reference to a Orgons Erster Teil: Die Funktion des Orgasmus, translated
directing ideology, but within the articulations of the real.”, by Theodore P. Wolfe)

28

S-ar putea să vă placă și