Sunteți pe pagina 1din 17

REGULI PENTRU INTEGRAREA GENERALĂ A FUNCŢIILOR

FUNCŢII RAŢIONALE

1


2
Orice funcție rațională poate fi integrată folosind ecuațiile de mai sus şi descompunerea parţială a funcţiei,
descompunerea funcției raționale în sumă de funcții de forma:

FUNCŢII IRAŢIONALE

Integrale cu

3
Integrale cu
Se presupune (x2 > a2), pentru (x2 < a2), vezi următoarea secțiune:

4
, unde se consideră valoarea pozitivă a lui

5
Integrale cu

Integrale cu

6
Integrale cu

FUNCŢII LOGARITMICE

7
FUNCŢII EXPONENŢIALE

8
unde

(Integrala gaussiană)

(I0 este funcția Bessel de speța I modificată)

9
FUNCŢII TRIGONOMETRICE

Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin numai sin


Unde c este o constantă:

10
unde cvs{x} este funcția Coversinus

Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin numai cos

11
Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin numai tan

12
Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin numai sec

Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin numai csc

Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin numai cot

Integrale funcţii trigonometrice ce conţn atât sin cât şi cos

13
also:

14
also:

also:

also:
also:

Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin atât sin cât şi tan

Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin atât cos cât şi tan

Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin atât sin cât şi cot

15
Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin atât cos cât şi cot

Integrale de funcţii trigonometrice ce conţin atât tan cât şi cot

Integrale de funcţii trigonometrice cu limitele simetrice

FUNCŢII HIPERBOLICE

INTEGRALE DEFINITE CARE NU AU PRIMITIVE IMEDIATE


Există câteva funcții ale căror primitive (sau anti-derivate) nu pot fi exprimate într-o formă fixă, imediat vizibilă.
Oricum, valoarea integralelor definite pe anumite intervale poate fi calculată. Unele dintre cel mai utile se găsesc mai
jos.

16
(a se vedea şi Funcția gamma)

(Integrala lui Gauss - Gaussian integral)

(a se vedea și Numărul lui Bernoulli - Bernoulli number)

(în care Γ(z) este Funcția gamma)

(în care I0(x) este funcția Bessel modificată de ordinul întâi)

CALCULAREA INTEGRALELOR DEFINITE


O nouă formă a metodei prin epuizare (exhaustivă) (în engleză, the method of exhaustion), furnizează o formulă de
evaluare a integralelor definite pentru orice funcție continuă, utilă și în cazul în care aceaste integrale nu au
primitive imediate.

17