Sunteți pe pagina 1din 21

SERVICIUL VTS CONSTANTA

1. PREZENTARE

Sistemul VTMIS Constanta este un sistem integrat de management al traficului maritim ce asigura achizitia,
procesarea, managementul, stocarea, consultarea si prezentarea datelor de sistem si a datelor de la senzori
periferici.
Serviciul VTS Constanta se subordoneaza Autoritatii Navale Romane (ANR) prin Centrul Maritin de Coordonare.
VTS Constanta este constituit ca un serviciu complex de supraveghere, coordonare, monitorizare si management
a traficului navelor care asigura functionarea optima a sistemului operational de informatii, de asistenta in
navigatie, de organizare si gestionare a traficului si destinat sa contribuie la desfasurarea traficului navelor in
conditii de siguranta si eficienta in zona VTS.
Serviciul VTS Constanta functioneaza continuu 24 de ore din 24 iar personalul VTS este organizat in ture si
foloseste în comunicatii limba engleza utilizând Vocabularul Standard si Expresiile Standard pentru Comunicare
Maritima (IMO – SMCPs), si/sau limba româna, dupa caz.
Principalele sarcini ale serviciului VTS Constanta constau în : monitorizarea, coordonarea, supravegherea si
managementul traficului maritim, in scopul asigurarii sigurantei navigatiei, eficientizarii traficului naval si
protejarii mediului în zona VTS.
Zona VTS a serviciului VTS Constanta, cuprinde zona maritima delimitata de sectorul de cerc cu raza de 12 Mm
din punctul de coordonate: latitudine 44°10'.2N si longitudine 028°39'.6 E (centrul VTS Constanta).

ADRESA
CONSTANTA: 900900, Incinta Port nr.1, Cladirea ANR, Et. 11
Telefon: +0341730347; Fax: +0341730348
e-mail: vtscta@rna.ro

2. OPERARE SI FUNCTIONARE

Toate navele indiferent de pavilion si marime care naviga in zona VTS sunt obligate sa se conformeze regulilor
serviciului VTS Constanta.
Canalul de lucru în radiofonie folosit de serviciul VTS Constanta este canalul 67 VHF.

2.1 Servicii si facilitati

Serviciul VTS Constanta poate asigura urmatoarele servicii si facilitati:


a) – serviciul de informare, furnizeaza în timp util, la cerere sau ori de cate ori situatia impune informatii
relevante pentru zona VTS referitoare la:
- traficul din zona;
- situatia meteorologica locala;
- zonele si facilitatile de ancorare în rada exterioara si interioara a portului Constanta;
- pericole si/sau restrictii de navigatie;
- orice alte informatii relevante necesare navelor.
b) – serviciul de asistenta, asigura la cerere sau ori de cate ori se impune, asistenta navelor aflate în trafic în
zona VTS si monitorizarea efectelor în situatii de:
- trafic intens ;
- vizibilitate redusa ;
- conditii meteorologice nefavorabile ;
- potential pericol, etc..
c) – serviciul de organizare trafic, asigura organizarea si controlul traficului prin furnizarea de informari, avizari si
recomandari navelor, in scopul prevenirii situatiilor potential periculoase in trafic, a incidentelor si accidentelor de
navigatie in zona VTS.

2.2 Raportare si comunicare

In zona VTS a serviciului VTS Constanta toate navele, indiferent de pavilion sau marime, au obligatia sa:
a) – raporteze in canalul 67 VHF la VTS Constanta in momentul intrarii pe schema de separare a traficului;
b) – raporteze la VTS Constanta in canalul 67 VHF cand intra/ies în/din zona VTS;
c) – raporteze la VTS Constanta in canalul 67 VHF, orice miscare si/sau schimbare a pozitiei in/din zona de
ancoraj;
d) – asigurare o veghe radio continua in VHF canalul 67;
e) – utilizeze schema de separare a traficului cand au ca port de destinatie portul Constanta;
f) – respecte zona de ancoraj indicata;
g) – respecte legislatia nationala privind navigatia in apele nationale navigabile, intrarea, stationarea, operarea si
iesirea in/din porturi;
h) – respecte prevederile Regulamentului international pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG) si
semnificatia sistemului de balizaj IALA.

Constanta VTS - canal de lucru = VHF canalul 67


- ascultare / monitorizare în VHF/DSC zonele
SAR – Poluare (MRCC C-ta)
A1 si A2
Capitania portului Constanta - canal de lucru = VHF canalul 67
Pilotaj Constanta - canal de lucru = VHF canalul 14
Compania de remorcaj - canal de lucru = VHF canalul 11 si 13
- canal 12 VHF pentru buletin meteo
Constanta Radio
(07:00 UTC, 13:00 UTC si 19:00 UTC).

2.3 Raportare incidente/accidente

Comandantul unei nave care naviga in apele nationale navigabile, zona economica exclusiva este obligat sa
raporteze imediat la centrul VTS in VHF canalul 67, despre:
a) – orice incident sau accident afectand siguranta navei, precum coliziunea, esuarea, avaria, defectiunile majore
ori avarierea, inundarea sau deplasarea marfii, precum si orice defecte la corpul navei, la structura masinilor etc.;
b) – orice incident sau accident care pune în pericol siguranta navigatiei, precum si orice defectiuni care pot sa
afecteze manevrabilitatea navei ori starea de buna navigabilitate, sistemul de propulsie sau instalatia de
guvernare, generatoarele electrice, echipamentul de navigatie ori de comunicatii;
c) – orice situatie susceptibila sa conduca la poluarea apelor sau tarmului Romaniei, precum descarcarea ori
pericolul descarcarii de produse poluante în mare;
d) – orice pata de materiale poluante, colete, pachete ori alte bunuri aflate in deriva pe mare;
e) – orice situatie susceptibila sa conduca la dezvoltarea unui incident sau eveniment de navigatie;
f) – orice alta situatie daca considera necesar.
Serviciile si facilitatile oferite de serviciul VTSnstanta nu scuteste comandantul unei nave de responsabilitatea
acestuia in asigurarea sigurantei navigatiei, persoanelor si mediului.

sus

3. ATRIBUTII PERSONAL VTS:

a). Monitorizeaza, coordoneaza si supravegheaza traficul maritim in zona VTS, in scopul asigurarii sigurantei
navigatiei, eficientizarii traficului naval si protejarii mediului marin;
b). Supravegheaza si coordoneaza navele prin dispozitivul de separare a traficului;
c). Transmite informatii si acorda asistenta in navigatie, navelor care naviga in zona VTS;
d). Urmareste respectarea disciplinei navigatiei in zona VTS;
e). Urmareste respectarea zonelor de imbarcare / debarcare piloti, dupa caz;
f). Informeaza navele cu privire la zonele temporar interzise navigatiei sau periculoase pentru navigatie si
supravegheaza conformarea acestora;
g). Înregistreaza manevrele navelor maritime in baza de date a sistemului VTMIS;
h). Permite intrarea navelor in rada interioara a portului Constanta in situatii speciale pe baza solicitarii navei
printr-un Master request, cu aprobarea capitanului sef de port;
i). Monitorizeaza, coordoneaza si supravegheaza navigatia in conditii de vizibilitate redusa in zona VTS;
j). Suspenda traficul naval in conditii hidro-meteorologice deosebite (furtuna, ploi, ninsori abundente, viscol,
vizibilitate redusa etc.), cu aprobarea capitanului sef de port;
k). Informeaza serviciul SAR-Poluare din cadrul Centrului Maritim de Coordonare atunci cand receptioneaza în
canalul de lucru sau alte mijloace de comunicatie, mesaje de la nave/terti privind cazuri SAR sau de poluare
marina;
l). Informeaza serviciile competente din cadrul ANR si/sau Capitanie asupra evenimentelor de navigatie petrecute
în zona VTS si tine evidenta acestora;
m). Urmareste respectarea regulilor de navigatie in zona VTS Constanta si informeaza serviciul Siguranta
navigatiei din cadrul Capitaniei in caz de încalcare a acestora;
n). Completeaza dosarele si registrele aflate in ingrijirea sa;
o). Întocmeste situatia la rada la fiecare schimb de tura, consemnand în procesul verbal de predare / primire
serviciu;
p). Informeaza sefii ierarhici cu privire la evenimentele deosebite din timpul serviciului si le înregistreaza în baza
de date;
r). Verifica si introduce în baza de date a sistemului, datele referitoare la nave, manevrele acestora, cat si datele
referitoare la pilot / piloti si remorcherele folosite la manevre;
s). Supravegheaza intrarea / iesirea si manevra navelor in port;
t). Introduce in sistemul SSN (SafeSeaNet ) datele cerute de program si acceseaza sistemul pentru obtinerea de
informatii relevante pentru VTMIS;
u). Supravegheaza miscarea navelor in rada interioara;
v). Aproba manevra navelor auxiliare functie de traficul navelor maritime din zona.

sus

4. Portul CONSTANTA

Portul Constanta este situat pe coasta vestica a Marii Negre, la 179 mile marine de Stramtoarea Bosfor si la 85
mile marine de Bratul Sulina prin care Dunarea se varsa in mare.

4.1. Apropierea de portul Constanta

Navigatia si apropierea de portul Constanta se face conform informatiilor date prin avizele catre navigatori, iar
utilizarea schemei de separare a traficului pentru navele care au ca destinatie portul Constanta, este obligatorie.
Schema de separare a traficului este delimitata de urmatoarele coordonate:
a) Zona de separare are urmatoarele limite :
(1) 44º04'.75 N 028º43'.77 E
(2) 44º04'.44 N 028º43'.22 E
(3) 43º59'.40 N 028º48'.60 E
(4) 43º59'.70 N 028º49'.17 E ,
iar extremitatile nord / sud ale zonei de separare sunt marcate prin geamanduri de ape sigure aflate în pozitiile:
limita de nord 44º04'.50 N;028º43'.34 E, limita de sud 43º59'.41 N; 028º48'.74 E.
b) directia de intrare port data de linia de trafic pe axa NV în drum adevarat 322º;
c) directia de iesire din port data de linia de trafic pe axa SE în drum adevarat 142º.
- lungimea schemei de separare este de 6,4 mile marine;
- latimea schemei de separare este de 0,8 mile marine
- latimea zonei de separare în cadrul schemei de separare este de 0,5 mile marine.

4.2 Rada portului Constanta

Zona de ancoraj a portului Constanta are dimensiunile de 4 x 4 mile marine fiind limitata la nord si sud de
paralelele de 44º10'.50 N si 44º06'.50 N si la est si vest de meridianele de 028º49'.50 E si 028º44'.00 E..
Meridianele de 028º46'.50 E si 028º48'.20 E împart zona de ancoraj în 3 sub-zone numerotate de la vest la est :
- zona 1 de ancoraj pentru nave pana la 40000 TRB (exceptand navele tanc);
- zona 2 de ancoraj pentru navele cu TRB mai mare de 40000 (exceptand navele tanc);
- zona 3 de ancoraj pentru navele tanc, LPG si nave care transporta marfuri periculoase
Zona de ancoraj are adancimi de 25 m la 30 m si asigura un ancoraj în siguranta pentru un numar de 40 – 50 de
nave.
Zona de ancoraj si schema de separare a traficului sunt permanent monitorizate de Constanta VTS.

4.3 Intrarea în port

Apropierea de intrarea în portul Constanta se face respectand schema de separare a traficului iar intrarea în port
este în partea de sud a portului si este delimitata de digurile de intrare nord si sud.
Intrarea în port are o latime de 1300 metri iar adancimea apei la intrare este de 21 metri, canalul de intrare are o
latime de 300 metri si o adancime a apei de 19 metri.
Intrarea în portul Constanta respecta sistemul de balizaj IALA cu lumina rosie la babord si lumina verde la
tribord.

4.4 Sistemul de balizaj

De-a lungul coastei, semnalizarea este asigurata de geamanduri echipate cu baterii solare, remote control si
reflectoare radar iar caracteristicile farurilor sunt date de publicatiile nautice si avizele catre navigatori.

sus

VTS Constanta
Zona VTS Constanta
Portul Constanta
Schema de separare a traficului si zona de ancoraj
Intrare port Constanta - digurile de nord si sud
Cazinoul
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
sus

MEMBRI:

Cpt. de port sp. - Sef


1. Gusa Pantelemon Emil
serviciu
2. Musi Cornel Cpt. de port sp.
3. Gancea Nicolae Cpt. de port sp.
4. Usurelu Lucian Cpt. de port sp.
5. Oanca Constantin Cpt. de port sp.
6. Rasica Florea Cpt. de port sp.
7. Sârbu Constantin Cpt. de port sp.
8. Roibu Gelu Marius Cpt. de port sp.
9. Rosca Ion Cpt. de port sp.
10. Pencea Marian Cpt. de port sp.
11. Luncan Laurentiu Cpt. de port sp.
12. Fulina George Cpt. de port sp.
13. Preda petrica Mihaita Cpt. de port gr I
PERSOANA DE CONTACT:

GUSA PANTELEMON EMIL - Sef serviciu


Incinta Port Constanta
Telefon: 0241/616219 / int. 251; 0341730347
MOBIL: 0720300281
E-mail: pgusa@rna.ro

sus

LISTA CU AUTORITATILE SI STATIILE DE COASTA CE INDEPLINESC


ATRIBUTIILE UNUI SERVICIU DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI

Canal
Denumire Locatie Status Facilitati VHF Telefon / Fax / Mail
lucru
440.10’N VHF T: +40341 730347 ; F: +40341
VTS Constanta 0280.39’ VTMIS Radar 67 si 16 730348
E AIS mail: vtscta@rna.ro
T: +40241/615949 ; F:
440.10’N VHF; MF/HF +40241/606065
Centrul Maritim de
0280.39’ MRCC AIS 16 si 67 mail: MRCC@rna.ro
Coordonare
E INMARSAT Isat : +873600644233 ;
+873764456360
T: +40241/601533 ;
440.10’N
+40241/601609 ; F:
Capitania portului 0280.39’ Harbour VHF 67
+40241/618299
Constanta E Master
mail: cz-constanta@rna.ro
T : +40241/751299 ;
430.49’N
Harbour +40241/751088 ; F:
Capitania portului 0280.35’ VHF 67
Master +40241751299
Mangalia E
mail: cpmangalia@rna.ro
440.20’N T : +40241/255557 ; F:
Capitania portului Harbour
0280.41’ 67 +40241/255557
Midia Master VHF
E mail: cpmidia@rna.ro
450.09’N T & F: +40240/543151 ;
VHF; Radar
VTS Sulina 0290.40’ VTMIS 16 si 68 +40240/543510
AIS; ECDIS
E mail:
T : +40240/513226 ;
450.11’N VHF
+40240/512937
VTS Tulcea 0280.48’ VTMIS AIS ; ECDIS
16 si 68 F: +40240/512937
E CCTV-IR
mail: cptulcea@rna.ro
T: +40236/460248 ;
450.25’N VHF +40236/460318 ; +40236/460644
VTS Galati 0280.02’ VTMIS Radar 16 si 68 F: +40236/460318 ;
E AIS ;ECDIS +40236/460644
mail: cz-galati@rna.ro
T : +40239/613068 ;
450.15’N VTMIS VHF
+40239/612184
VTS Braila 0270.58’ AIS 16 si 68
F: +40239/613068
E ECDIS
mail:
T : +40241/739470 ;
440.06’N VHF +40241/736600
RADIONAV- 0280.37’ Coast radio MF/HF 16 si 12 F: +40241/739469
Constanta E station INMARSAT mail: isps@radionav.ro ;
arrivalro@radionav.ro
sus

SISTEMUL DE INFORMARE SI MANAGEMENT AL TRAFICULUI PE SECTORUL


ROMANESC AL DUNARII (RORIS)

Ca parte a caii navigabile fluviale dunarene, sectorul românesc al Dunarii, în lungime de aproximativ 1075 Km,
reprezinta o componenta semnificativa a Coridorului VII de Transport European.
Cu sprijinul finaciar al Uniunii Europene, prin intermediul programului PHARE 2002/00 – 586.04.09, Autoritatea
Navala Româna (ANR) a implementat un sistem eficient de management al traficului, de-a lungul partii românesti
a Dunarii.
Sistemul îndeplineste cerintele Platformei Europene RIS, definite în cadrul proiectelor de cercetare /
demonstrative INDRIS si COMPRIS si a noii Directive a Parlamentului si Consiliului European privind armonizarea
sistemelor informationale pe fluviu (River Information Service), pe caile de navigatie ale statelor membre U.E.
Sistemul VTMIS este un instrument important de management al traficului si are rolul de a asista operatorii Port
Control din cadrul capitaniilor de port pentru a urmari si dirija traficul navelor fluviale pe sectorul românesc al
Dunarii. Acesta furnizeaza în timp util informatii privind navele si rutele de navigatie. Sunt monitorizate astfel,
navele pentru care sunt necesare declaratii administrative privind voiajul efectuat.
Acesta este cel mai complex proiect demarat în România în cadrul conceptului de sisteme inteligente de transport
naval, având în vedere ca acopeaa toate porturile dunarene românesti (23 de locatii) si furnizeaza servicii tuturor
operatorilor importatti din traficul naval fluvial.
Sistemul este organizat ierarhic pe trei niveluri, conform cu structura organizatorica a Autoritatii Navale Române:

- nivelul central, în sediul ANR, cu terminale la Ministerul Transporturilor si Ministerul de Interne;


- nivelul regional, în Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Galati si Tulcea;
- nivele locale, în 22 de porturi, de la Sulina la Moldova Veche.
Centrul national RIS asigura legatura cu statiile regionale si cu alti factori implicati. Acesta gestioneaza fluxurile
de informatii dintre factorii implicati precum si conservarea / comunicarea istoricului datelor stocate. Centrele
locale VTS / RIS gestioneata operatiunile de navigatie curenta pentru segmente ale sectoarelor regionale si au la
dispozitie sisteme de comunicatie VHF. Acestea informeaza sistemul în ceea ce priveste identificarea si pozitia
navelor.
În fiecare din aceste locatii sunt prevazute, conform specificatiilor tehnice, centre de management al traficului
naval si informare privind transportul pe fluviu. Sistemul are în componenta urmatoarele tehnologii moderne:
- sisteme de detectare si urmarire a tintelor cu radar în banda X, AIS si CCTV;
- retea cu acces multipunct pentru schimbul de date, realizata pe suportul oferit de Vodafone;
- statii dGPS (radiobalize IALA) pentru transmiterea corectiilor necesare utilizarii hartii electronice în navigatia pe
Dunare;
- aplicatii software în tehnologie web (avize pentru navigatori, raportare nave s.a.) ;
Obiectivele principale ale proiectului privesc:
- reducerea numarului incidentelor navale, reducerea poluarii si a riscurilor pentru mediu;
- eficientizarea transportului pe apele interioare navigabile;
- maximizarea capacitatii de transport a navelor si a capacitatii senalelor navigabile;
- reducerea timpilor de calatorie, a costurilor de transport, a consumului de combustibili si a volumului de lucru al
utilizatorilor;
- utilizarea eficienta a porturilor si terminalelor;
- asigurarea unei legaturi eficiente între diferitele moduri de transport;
- cresterea sigurantei pasagerilor, echipajelor, navelor si încarcaturii acestora;
- maximizarea securitatii infrastructurii de transport pe Dunare.

Sistemul RIS furnizeaza informatii tactice si strategice asupra traficului fluvial, precum si în ceea ce priveste
managementul acestuia. De asemenea, furnizeaza informatii privind planificarea voiajelor, managementul
transporturilor, managementul inter-modal al porturilor si terminalelor, statistici, informatii privind reglementarile
legale si taxele portuare.
În anul 2005 a fost implementata prima faza a acestui proiect, reprezentând nucleul sistemului VTMIS extins si
acoperind principalele zone periculoase pentru navigatie. Dupa încheierea acestei faze, sistemul este complet
operational, dar a acoperit doar anumite zone de pe Dunare. Faza a doua va asigura acoperirea întregii parti
românesti a Dunarii.
Pentru implementarea acestui proiect ambitios, Autoritatea Navala Româna a alocat importante resurse materiale
si umane. Ministerul Transporturilor a acordat, de asemenea, un sprijin important, prin coordonarea tuturor
activitatilor preliminare.