Sunteți pe pagina 1din 19

11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

HOTĂRÂRE nr. 698 din 17 septembrie 2019privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 18 septembrie 2019
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă alocarea sumei de 164.011 mii lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, bugetelor
locale ale unităților administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de
refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2019.

Articolul 2

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 164.011 mii lei Fondul de intervenție la
dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.

Articolul 3

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art.
1.

Articolul 4

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2019.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Vasile-Daniel Suciu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
București, 17 septembrie 2019.
Nr. 698.

ANEXĂ

Repartizarea sumelor pentru achitarea unor cheltuieli urgente în vederea înlăturării efectelor calamităților naturale

Nr. crt. Obiectiv

0 1

1) Județul Alba Total, din care:

1 Refacere 2 poduri și 12 podețe pe raza comunelor Pianu și Săsciori, județul Alba

2 Refacere 2 poduri, 7 podețe și 5 punți pietonale pe raza comunei Pianu, județul Alba

3 Refacere pod, podeț pe raza comunei Săliștea, județul Alba

4 Refacere 2 poduri pe raza comunei Săsciori, județul Alba

2) Județul Arad Total, din care:

Refacere podețe - sat Lalașinț

Refacere podeț Nișa - sat Bârzava

Refacere podeț Țălan - sat Bârzava


1
Refacere pod lemn - sat Bârzava

Refacere podețe - sat Groșii Noi

Refacere podeț - sat Bătuța

Refacere 6 punți pietonale - sat Conop


2
Refacere pod - sat Conop

3 Refacere podeț - sat Stejar

4 Refacere 10 podețe - sat Hălăliș

Refacere pod - sat Bata

5 Refacere podeț - sat Bata

Refacere pod - sat Bacău de Mijloc

6 Refacere pod - sat Petriș

7 Refacere pod - sat Clit

8 Refacere podeț - sat Beliu

9 Refacere punte pietonală - sat Bârsa

10 Refacere podețe - sat Honțișor

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 1/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

11 Refacere podeț - cătun Codrinești

Refacere podeț - sat Luncșoara

Refacere podeț - cătun Vojdogi

Refacere podeț - sat Țohești

Refacere podeț - sat Mărăuș

12 Refacere podeț - sat Stoienești

Refacere pod - sat Ciuntești

Refacere podeț - sat Tălagiu

13 Refacere podeț - sat Dumbrava

Refacere podeț - sat Rostoci

Refacere podeț Strada Lazului


14
Refacere 4 podețe - sat Laz

15 Refacere 3 poduri - sat Moneasa

3) Județul Bacău Total, din care:

Refacere 2,5 km drum+1 pod pe DJ 241A (U.A.T. Dămienești)

Refacere 6 podețe casetate DJ 119 B (U.A.T. Hemeiuș)

Refacere 11 podețe DJ 252 B (U.A.T. Pâncești)

Refacere 2 podețe DJ 118B (U.A.T. Strugari)

1 Refacere 2 podețe DJ 119 (U.A.T. Nicolae Bălcescu)

Refacere 1 podeț tubular DJ 119 (U.A.T. Sărata)

Refacere 1 podeț tubular DJ 119A (U.A.T. Sărata)

Refacere 8 podețe beton DJ 119B (U.A.T. Hemeiuș)

Refacere 2 podețe DJ 119 (U.A.T. Nicolae Bălcescu)

2 Refacere 4 podețe

3 Refacere 1 podeț sat Brusturoasa

4 Refacere 1 podeț sat Buda

5 Refacere 2 podețe sat Pădureni

6 Refacere 14 podețe

7 Refacere 1 podeț Dofteana

Refacere 4 poduri Cârligi

8 Refacere 1 pod Filipești

Refacere 2 poduri Galbeni

Refacere 1 pod beton sat Răchitiș


9
Refacere 1 pod grinzi metalice sat Răchitiș

10 Refacere 2 podețe sat Păltinata

Refacere 4 podețe sat Hemeiuș


11
Refacere 6 podețe sat Fântânele

12 Refacere 1 podeț sat Drăgugești

13 Refacere 17 podețe

Refacere 1 podeț sat Livezi


14
Refacere 1 podeț casetat sat Bălăneasa

Refacere 2 podețe sat Poiana


15
Refacere 1 podeț tubular, sat Trebeș

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 2/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

16 Refacere 1 podeț sat Poiana

Refacere 1 podeț sat Galbeni

Refacere 4 podețe sat Valea Seacă


17
Refacere 1 pod sat Valea Seacă

Refacere 1 podeț sat Bahna

18 Refacere 2 podețe casetate sat Oituz

Refacere 10 podețe sat Pâncești


19
Refacere 1 podeț sat Petrești

20 Refacere 1 podeț sat Cernu

21 Refacere 1 podeț sat Giurgioana

22 Refacere 5 podețe sat Prăjești

23 Refacere 12 podețe și rigole aferente (satele Răcăciuni, Gheorghe Doja, Gâșteni)

24 Refacere 1 podeț pr. Bălțata

Refacere 2 podețe sat Solonț


25
Refacere 1 pod casetat sat Solonț

Refacere 10 podețe sat Pietricica

Refacere 1 podeț sat Cetățuia


26
Refacere 5 podețe sat Nadișa

Refacere 4 podețe sat Strugari

Refacere 8 podețe sat Tamași


27
Refacere 3 podețe sat Chetriș

Refacere 1 podeț sat Viișoara


28
Refacere 1 podeț sat Tuta

29 Refacere 1 podeț sat Ungureni

30 Refacere 1 pod, DC 58, sat Lichitișeni

4) Județul Bihor Total, din care:

Refacere pod beton


1
Refacere 2 podețe

2 Refacere 13 podețe

3 Refacere podețe - 20 buc.

4 Refacere 5 poduri

5 Refacere 7 podețe

Refacere podețe - 36 buc.


6
Refacere pod - 1 buc.

Refacere 2 poduri
7
Refacere 8 podețe

Refacere 7 poduri
8
Refacere 24 podețe

9 Refacere 3 podețe

10 Refacere 19 podețe

11 Refacere 13 podețe

Refacere 6 poduri
12
Refacere 119 podețe

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 3/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

13 Refacere 3 podețe

Refacere podețe - 85 buc.

Refacere 2 poduri
14
Refacere 2 podețe

Refacere 3 poduri
15
Refacere 3 podețe

16 Refacere 10 podețe

Refacere 1 pod

17 Refacere 7 podețe

Refacere podețe - 6 buc.

18 Refacere 3 podețe

Refacere 1 podeț
19
Refacere 2 poduri

Refacere 6 poduri
20
Refacere 55 podețe

Refacere 1 pod
21
Refacere 6 podețe

22 Refacere 46 podețe

Refacere 88 podețe
23
Refacere 3 poduri

24 Refacere 4 podețe

Refacere 76 podețe
25
Refacere 5 poduri

26 Refacere 8 podețe

27 Refacere 3 poduri

Refacere 4 podețe
28
Refacere 4 poduri

Refacere 4 podețe
29
Refacere poduri - 2 buc.

30 Refacere 7 podețe

31 Refacere podețe - 22 buc.

Refacere poduri - 3 buc.


32
Refacere podețe - 12 buc.

5) Județul Bistrița-Năsăud Total, din care:

1 Refacere pod avariat - 1 buc. - km 11+400 - localitatea Tărpiu

Refacere podeț pe DJ 154D, km 7+200, în localitatea Albeștii Bistriței

Refacere podețe pe DJ 172G, km 60+028, km 61+028, km 59+520 - în localitatea Dorolea - 3 buc.

Refacere podeț pe DJ 154 B km 15+100 - 1 buc. - în localitatea Monor

Refacere podețe pe DJ 154 B km 18+900 și km 19+750 - 2 buc. - în localitatea Monor

Refacere podeț pe DJ 172A, km 6+400 - în localitatea Rusu de Sus

Refacere podețe pe DJ 172A, km 7+150 - 9+150, 2 buc. - în localitatea Nușeni

Refacere pod pe DJ 154C, km 4+300 - 1 buc. - în localitatea Sebiș

Refacere pod pe DJ 154C, km 3+050 - 1 buc. - în localitatea Ruștior

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 4/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

Refacere podeț pe DJ 154C, km 3+400 - 1 buc. - în localitatea Ruștior

Refacere podețe - 16 buc.

2 Refacere punte pietonală pe strada Tudor Vladimirescu - km 0+695

Refacere pile transversale din beton - 2 buc. traversare pietonală a râului Bistrița - km 0+695 - în municipiul Bistrița

3 Refacere podețe - 23 buc.

Refacere podețe - în localitatea Budacu de Jos - 11 buc.

Refacere podețe - în localitatea Buduș - 6 buc.

4 Refacere podețe - în localitatea Jelna - 13 buc.

Refacere podețe - în localitatea Monariu - 10 buc.

Refacere podețe - în localitatea Simionești - 4 buc.

Refacere poduri - în localitatea Petriș - 2 buc.


5
Refacere poduri - în localitatea Satu Nou - 1 buc.

Refacere podețe - în localitatea Dumitra - 22 buc.

6 Refacere pod distrus - 1 buc. - în localitatea Tărpiu

Refacere poduri - în localitatea Cepari - 1 buc.

Refacere podețe - în localitatea Feldru - 3 buc.

Refacere podeț (pârâul Poderiei) - 1 buc. - în localitatea Feldru

7 Refacere podeț (Valea Tinoasei) - 1 buc. - în localitatea Nepos

Refacere podeț (pârâul Valea lui Budi) - 1 buc. - în localitatea Feldru

Refacere podețe - 2 buc. - în localitatea Nepos

Refacere podețe - 5 buc. - în localitatea Ilva Mică


8
Refacere podețe pe DJ 172D km 52+000–54+000, 4 buc., în localitatea Ilva Mică

Refacere podețe - în localitatea Leșu - 2 buc.

Refacere podețe - 8 buc. - în localitatea Lunca Leșului


9
Refacere podețe pe drumul forestier - 3 buc. - în localitatea Lunca Leșului

Refacere pod - 1 buc. - în localitatea Leșu

Refacere poduri - în localitatea Mărișelu - 9 buc.

10 Refacere punți pietonale - în localitatea Mărișelu - 2 buc.

Refacere podețe - în localitatea Mărișelu - 27 buc.

11 Refacere poduri - în localitatea Gledin - 1 buc.

Refacere poduri - în localitatea Monor - 2 buc.

Refacere punte pietonală în localitatea Gledin - 1 buc.

Refacere punte pietonală în localitatea Monor - 1 buc.

Refacere pod (La Crăiești) - 1 buc. - în localitatea Gledin

Refacere pod (La Școală) - 1 buc. - în localitatea Gledin

Refacere pod (La Melean) - 1 buc. - în localitatea Gledin

Refacere podeț (La Ivan) - 1 buc. - în localitatea Gledin

Refacere podeț (La Vlăican) - 1 buc. - în localitatea Gledin

Refacere podeț (punte pietonală Crăiești) - 1 buc. - în localitatea Gledin

Refacere podeț (punte pietonală Costinea) - 1 buc. - în localitatea Gledin

Refacere pod (între sate) - 1 buc. - în localitatea Monor

Refacere pod (Morărești) - 1 buc. - în localitatea Monor

Refacere pod (Curmătură) - 1 buc. - în localitatea Monor

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 5/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

Refacere podeț (La Georza) - 1 buc. - în localitatea Monor

Refacere podeț (punte pietonală la brutărie) - 1 buc. - în localitatea Monor

Refacere podeț (punte pietonală între sate) - 1 buc. - în localitatea Monor

12 Refacere podețe - 3 buc. - în localitatea Rusu de Sus

13 Refacere pod - în localitatea Parva - 1 buc.

Refacere podețe - în localitatea Susenii Bârgăului - 21 buc.


14
Refacere podețe în localitatea Susenii Bârgăului - 4 buc.

Refacere pod avariat - în localitatea Rebrișoara - 1 buc. (blocare platformă drum)

15 Refacere pod râu Gersa - în localitatea Rebrișoara -1 buc. (40 ml)

Refacere podețe - 15 buc. - în localitatea Rebrișoara

Refacere podețe - în localitatea Romuli - 25 buc.


16
Refacere podețe - în localitatea Dealu Ștefăniței - 10 buc.

Refacere poduri - în localitatea Sânmihaiu de Câmpie - 3 buc.

Refacere poduri - în localitatea Stupini - 3 buc.

17 Refacere poduri - în localitatea Sălcuța - 2 buc.

Refacere poduri - în localitatea Zoreni - 3 buc.

Refacere poduri - în localitatea Brăteni - 2 buc.

18 Refacere podețe - în localitatea Șieu - 25 buc.

Refacere poduri - în localitatea Sebiș - 1 buc.

Refacere poduri - în localitatea Șieuț - 3 buc.

Refacere poduri - în localitatea Ruștior - 2 buc.

Refacere poduri - 3 buc. - în localitatea Sebiș


19
Refacere podeț - 1 buc. - în localitatea Sebiș (zona Rogina)

Refacere poduri - 2 buc. - în localitatea Șieuț

Refacere pod - 1 buc. - în localitatea Ruștior

Refacere podeț - 1 buc. - în localitatea Ruștior

Refacere punți pietonale - în localitatea Teaca - 2 buc.


20
Refacere poduri - în localitatea Teaca - 4 buc.

Refacere podețe - în localitatea Telciu - 1 buc.


21
Refacere podețe - în localitatea Bichigiu - 9 buc.

Refacere podețe în localitatea Mița - 1 buc.

Refacere punte pietonală (Sălăgean) în localitatea Bistrița Bârgăului - 1 buc.

22 Refacere pod în localitatea Bistrița Bârgăului - 1 buc.

Refacere podețe în localitatea Bistrița Bârgăului - 2 buc.

Refacere poduri (deschidere 5-6 m) - 7 buc. - în localitatea Bistrița Bârgăului

Refacere podeț în localitatea Dumitrița - 1 buc.

23 Refacere podeț în localitatea Budacu de Sus - 1 buc.

Refacere podețe în localitatea Ragla - 2 buc.

Refacere podețe - 6 buc, în localitatea Rebra (în zona DJ 172B)


24
Refacere podețe - 6 buc. - în localitatea Rebra

25 Refacere podețe - 4 buc. - în localitatea Târlișua

Refacere podeț - 1 buc. - în localitatea Șendroaia

Refacere podeț - 1 buc. - în localitatea Lunca Sătească

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 6/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

Refacere podețe - 4 buc. - în localitatea Agrieșel

Refacere podețe - 6 buc. - în localitatea Agrieș

26 Refacere podeț beton, pe drum lateral (în zona drumului județean DJ 172) - 1 buc., în localitatea Zagra

6) Județul Botoșani Total, din care:

1 Refacere podeț pe DJ 282 B

2 Refacere 2 podețe: 1 podeț pe Str. Zefirului (oraș Flămânzi) și 1 podeț pe Str. Canalului (sat Prisăcani)

3 Refacere 2 podețe pe DS, sat Chișcăreni și 3 podețe pe DS, sat Bozieni

4 Refacere 3 poduri distruse: 1 pe DS 92 și 2 pe DS 127 - sat Crasnaleuca

5 Refacere 3 poduri: Melțer, Bădărău - sat Hudum; Jitaru - sat Mănăstirea Doamnei

6 Refacere 1 pod, pârâul Bârlădeanca, sat Bălușeni

7 Refacere 2 podețe: pe DS 103 și pe DS 757 - sat Călărași

Refacere 1 podeț, sat Iacobeni


8
Refacere 6 podețe: 1 podeț la intersecția DS 221-DS 220, 1 podeț la intersecția DC 17C-DS 378, 1 podeț la intersecția DS 378-DS 365, 1 podeț la

9 Refacere 2 podețe pe DC 7, sat Sarata

10 Refacere 1 podeț, sat Socrujeni

11 Refacere 6 podețe pe DS la Intersecție cu DJ - sat Hlipiceni, 3 podețe pe DS - sat Victoria și 14 podețe acces gospodării - sat Victoria

Refacere 2 poduri pe DS 126 și pe DS 128

12 Refacere 1 podeț de lemn pe DC 41 A

Refacere 6 podețe: pe DS 203, pe DS 323, pe DS 974, pe DS 632, pe DS 644, pe DS 599

13 Refacere 2 podețe acces gospodării în DN 29

Refacere 1 pod avariat Str. Dumbravei, Str. Gavanului, Str. Luceafărului - sat Ipotești
14
Refacere 12 podețe: 10 podețe pe Str. Ghioceilor - sat Cătămărăști-Deal; 1 podeț pe DC 61-sat Cătămărăști; 1 podeț pe Str. I.D. Marin-sat Stânce

Refacere 1 podeț sat Negrești


15
Refacere 2 podețe pe DS: 1 podeț pe DS 236 și 1 podeț pe DC 22 A - sat Mihălășeni

Refacere pod: pe DC 21 și pe DE 562 - sat Scutari


16
Refacere 1 podeț pe DE 60 - sat Mileanca

Refacere 3 poduri: pe DC 43B - sat Lupăria, pe DS 426 - sat Prăjeni, pe DE 64 - sat Câmpeni

Refacere 8 podețe pe DC: 3 podețe pe DC 43B, 3 podețe pe DC 43 - sat Lupăria; 2 podețe pe DC 42 - sat Miletin
17
Refacere 13 podețe pe DS: 3 podețe pe DS 156, 1 podeț pe DS 291, 1 podeț pe DS 223, 3 podețe pe DS 426 - sat Prăjeni; 1 podeț pe DS 315, 1 podeț

Refacere 1 podeț pe DE 66 - sat Prăjeni

18 Refacere 2 podețe pe DS: 1 podeț pe DS 14 - sat Stolniceni și 1 podeț pe DS 70 - sat Răuseni

19 Refacere 6 podețe distruse: 5 podețe pe DS 104 și 1 podeț pe DS 560

20 Refacere 1 podeț intersecție DS 144 cu DS 145, sat Dracșani

21 Refacere 1 podeț - sat Iurești

22 Refacere 6 podețe avariate : 1 podeț pe DC 58 și 5 podețe în sat Brehuiești

23 Refacere 9 podețe: pe DS 929, pe DS 875, pe DS 876, pe DS 739, pe DS 735, pe DS 707, pe DS 767, pe DS 1021 - sat Sârbi; pe DS 273 - sat Miron Co

7) Județul Brașov Total, din care:

1 Refacere pod drum forestier Strâmba la km 9 - distrugere totală a culeei și prăbușire pod

8) Județul Buzău Total, din care:

Refacere pod pe DJ 203K la km 97+800

Refacere podeț pe DJ 204M la km 3+400


1
Refacere pod pe DJ 102F la km 8+900

Refacere poduri pe DJ 103P la km 4+350, km 5+000 și km 5+500

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 7/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

2 Refacerea podeț în punctul „Radu Bălan“

Refacerea podeț la km 3 + 100

Refacerea podețului ce face legătura între satul Chiliile și cătunul Rădutari

3 Refacerea podețului în satul Cănești

4 Refacerea punții pietonale în satul Policiori

5 Refacerea podului din satul Crâng pe DC 91

Refacerea podului în satul Buda Crăciunești


6
Refacerea podețului în satul Buda Crăciunești

7 Refacerea podețului

8 Refacerea podului și podețului tubular în satul Curcănești

9 Refacerea podeț tubular din satul Poenițele

10 Refacerea și consolidarea podului de pe DC 169 în satul Poiana Vâlcului

Refacerea podețelor în satul Cătina

11 Refacerea podețului distrus din satul Cătina

Refacerea podețelor în satul Zeletin

12 Refacerea și consolidarea podețului între satele Ivănețu și Brătilești

13 Refacerea podului de pe DC 74 din satul Tulburea

Reabilitare pasaj Horticolei peste strada Alexandru Marghiloman

14 Reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste calea ferată Buzău-Făurei

Reabilitare pasaj rutier Metalurgica peste drumul național DN 2B

9) Județul Caraș-Severin Total, din care:

Refacere pod pe DJ 571C la intrarea în Pețrilova, avariat (comuna Ciuchici)

Decolmatare pod pe DJ 571 (sat Macoviște - zona Lunca-Macoviște, comuna Ciuchici)

Refacere pod pe DJ 571, subspălare culee - intrare în sat Sasca Montană (sat Sasca Montană, comuna Sasca Montană)

Refacere pod pe DJ 571 C, intrare DN în satul Naidăș (comuna Naidăș)


1
Refacere pod pe DJ 680 A, sat Căvăran peste pârâul Vălișor (comuna Constantin Daicoviciu)

Refacere pod pe DJ 680 A, sat Peștere, ieșire din localitatea Peștere (comuna Constantin Daicoviciu)

Refacere podeț DJ 680A, între sat Tincova - UAT Sacu și sat Căvăran - UAT Constantin Daicoviciu, distrus la surparea malului (comuna Sacu)

Decolmatare 6 podețe pe DJ 683 Zăvoi - Poiana Mărului la ieșirea din satul Zăvoi spre Poiana Mărului (comuna Zăvoi)

2 Refacere punte pietonală căzută, str. Mihai Viteazu/Str. Nucilor, deținător orașul Oravița

3 Refacere pod avariat Cartier Cireșa peste râul Bistra

4 Refacere 2 punți, din care 1 avariată pe 0,02 km și 1 distrusă pe 0,02 km, sat Carașova

5 Refacere podeț din tuburi prefabricate din beton pe o lungime de 0,01 km (spălare umplutură din balast)

6 Refacere podeț acces din tuburi de beton peste pârâul Mărguța, sat Marga

7 Refacere pod pe str. Zbăg în dreptul casei cu nr. 411, sat Naidăș

8 Refacere podeț din beton Valea Slatinii (subspălare culee), sat Slatina Nera

9 Refacere pod „Ferari“ avariate culee mal drept și mal stâng pe o lungime de 6 ml fiecare, lățime de 0,5 ml și înălțime de 2,5 ml

10 Refacere pod peste pârâul Slatina (distrusă rampa de acces pe 0,01 km), sat Turnu Ruieni

11 Refacere podeț avariat, Vâna Valea Stefii Gârcu (avariat pe o lungime între 0,04 - 0,06 km), sat Zorlențu Mare

10) Județul Cluj Total, din care:

Refacere podețe tubulare sat Macău, sat Inucu (15 buc.)


1
Refacere pod sat Macău

2 Decolmatare șanțuri/podețe străzi Beliș L = 2.000 m

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 8/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

Refacere podețe Poiana Horea

Decolmatare șanțuri/podețe Poiana Horea L = 4.200 m

3 Refacere pod localitatea Chinteni

4 Refacere podeț în localitatea Săliște, comuna Ciurila

Refacere pod peste pârâul Csorgo spre biserica adventistă în localitatea Viștea
5
Refacere pod de la confluența pâraielor Csorgo și Hidegkut în localitatea Viștea

6 Refacere 4 podețe tubulare

Subzidire culee două poduri, Iara

Refacere pod, Iara

Refacere aripi, parapet, subzidiri pod

Refacere pod, Iara


7
Refacere pod, Cacova Ierii

Refacere timpane podețe, Cacova Ierii

Subzidire piloni susținere 2 punți pietonale, Surduc

Refacere balustradă punte pietonală

8 Refacere podețe sat Cornești

9 Refacere podețe tubulare transversale: Bădeni 6 buc., Plăiești 4 buc., Pietroasa 3 buc., Podeni 3 buc.

10 Refacere pasarelă pietonală peste Valea Mare, Mărtinești, L = 40 m

11 Refacere punte pietonală Valea Groșilor

11) Județul Constanța Total, din care:

1 Refacere 1 podeț sat Miorița

12) Județul Covasna Total, din care:

1 Refacere pod peste pârâul Cașin „Varpataka“

2 Refacere pod peste pârâul Turia, comuna Turia

13) Județul Dâmbovița Total, din care:

1 Refacere pod „Moară“ și pod „Noroaia“ în satul Vulcana-Băi

14) Județul Galați Total, din care:

1 Refacere podeț tip ochelar (2 x DN 800) DJ 254C comuna Bălăbănești, distrus pe o porțiune de 2 m pe partea dreaptă a drumului în sensul de mers

2 Refacere pod Coreea, afectate suprastructura și infrastructura podului

Refacere podeț DC 11 Feraru Vasile, afectate infrastructură și suprastructură podeț


3
Refacere punte Gară, afectate infrastructură și suprastructură punte

Refacere podeț P2 cu aripi pe DC 8, sat Vădeni, afectate infrastructură și suprastructură podeț


4
Refacere podeț familia Stafie și familia Dabija, sat Gănești, afectate infrastructură și suprastructură podeț

Refacere pod Marițoiu, spălare umpluturi pământ picior pod


5
Refacere pod Butunoiu, sat Cărăpcești, placă pod ruptă și dislocare

Refacere podeț DC 103 intrare Ghinghești din DN 24D, afectate suprastructură și infrastructură podeț

6 Refacere podeț peste pârâul Corozel, fam. Moraru - sat Nicopole

Refacere podeț peste pârâul Corozel, fam. Plugaru - sat Nicopole

7 Refacere podeț situat pe strada Berescu Gicu, sat Zărnești, infrastructură și suprastructură podeț

Refacere pod Chirila, pârâu Corozel, afectată structura podului


8
Refacere pod Boroda, pârâu Corozel, afectată structura podului

9 Refacere pod - Str. Dâmboviței - sat Smulți

10 Refacere pod pârâu Ipotești, afectată structură pod

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 9/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

11 Refacere pod avariat - râul Geru, sat Mândrești

12 Refacere amenajare peste pârâul Lozova (pasarela pietonală)

15) Județul Gorj Total, din care:

1 Refacere podeț peste pârâul Guranilor

16) Județul Hunedoara Total, din care:

Refacerea unui pod pe drumul județean DJ 742A în comuna Buceș


1
Refacerea unui pod în comuna Răchitova

2 Refacere podeț în localitatea Archia, municipiul Deva

Refacerea unui pod în municipiul Lupeni


3
Refacerea a 8 podețe în municipiul Lupeni

4 Refacerea a 2 podețe în localitatea Petroșani, municipiul Petroșani

Refacerea a 2 poduri în localitatea Vulcan, municipiul Vulcan


5
Refacerea a 2 punți pietonale în localitatea Vulcan, municipiul Vulcan

6 Refacere podeț în localitatea Silvașu de Sus, orașul Hațeg

7 Refacerea unui podeț în localitatea Ocolișu Mic, comuna Orăștioara de Sus

Refacerea unui pod avariat în localitatea Rușor, comuna Pui

8 Refacerea unei punți pietonale avariate în localitatea Rușor, comuna Pui

Refacerea a 4 podețe în localitatea Șerel, comuna Pui

Refacerea unui pod în localitatea Mihăileni, comuna Buceș


9
Refacerea unui pod în localitatea Grohoțele, comuna Buceș

10 Refacerea unui pod în localitatea Lăpugiu de Jos, comuna Lăpugiu de Jos

11 Refacerea a 2 podețe în localitatea Săliștioara, comuna Vălișoara

12 Refacerea unei punți pietonale în localitatea Rișca, comuna Baia de Criș

13 Refacerea unui pod în localitatea Costești, comuna Orăștioara de Sus

Refacerea a 4 podețe în localitatea Petros, comuna Baru

Refacerea unui pod în localitatea Baru, comuna Baru


14
Refacerea unui pod în localitatea Livadia, comuna Baru

Refacerea unui podeț în localitatea Livadia, comuna Baru

Refacerea a 2 podețe în localitatea Nojag, comuna Certeju de Sus


15
Refacerea a 2 podețe în localitatea Vărmaga, comuna Certeju de Sus

17) Județul Iași Total, din care:

Refacere 2 poduri, localitatea Domnița

Refacere pod, localitatea Țibana

1 Refacere 1 podeț, comuna Dagâța, localitatea Piscul Rusului

Refacere 3 podețe, comuna Mădârjac, localitatea Mădârjac

Refacere poduri, DJ 248C, comuna Mogoșești, localitatea Mogoșești - 2 buc.

Refacere podețe, localitatea Blăgești - 3 buc.

2 Refacere podețe, localitatea Boșteni - 2 buc.

Refacere podețe, localitatea Gâștești - 1 buc.

3 Refacere poduri, localitatea A.I. Cuza - 2 buc.

Refacere podeț, localitatea Podișu - 1 buc.

4 Refacere podețe, localitatea Sârca - 5 buc.

Refacere podețe, localitatea Valea Oilor - 2 buc.

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 10/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

5 Refacere podeț, localitatea Munteni - 1 buc.

6 Refacere podeț, localitatea Arama - 1 buc.

7 Refacere pod, localitatea Cârjoaia - 1 buc.

8 Refacere poduri, localitatea Cristești - 2 buc.

Refacere podeț, localitatea Bărbătești - 1 buc.


9
Refacere podeț, localitatea Săcărești - 1 buc.

10 Refacere podețe, localitatea Dolhești - 2 buc.

11 Refacere podețe, localitatea Fântânele - 4 buc.

12 Refacere podețe, localitatea Focuri - 6 buc.

13 Refacere podeț, localitatea Bulbucani - 1 buc.

14 Refacere pod, localitatea Hărmăneștii Vechi - 1 buc.

Refacere podețe, localitatea Heleșteni - 6 buc.


15
Refacere podețe, localitatea Oboroceni - 2 buc.

Refacere pod, localitatea Horlești


16
Refacere 3 podețe, localitatea Horlești

Refacere punte pietonală, localitatea Dumbrava - 1 buc.


17
Refacere pod, localitatea Heci - 1 buc.

18 Refacere podeț, localitatea Frumușica - 1 buc.

Refacere podeț, localitatea Mironeasa - 1 buc.


19
Refacere pod, localitatea Mironeasa - 1 buc.

20 Refacere podeț, localitatea Borosoaia - 1 buc.

21 Refacere pod, localitatea Probota - 1 buc.

22 Refacere podeț, localitatea Bohotin - 1 buc.

Refacere pod, localitatea Dumbrăvița - 1 buc.

23 Refacere podeț, localitatea Dumbrăvița - 1 buc.

Refacere pod, localitatea Rediu - 1 buc.

24 Refacere 1 podeț, localitatea Stornești

25 Refacere pod, localitatea Slobozia - 1 buc.

Refacere podețe, localitatea Cozmești - 3 buc.


26
Refacere podețe, localitatea Stolniceni-Prăjescu - 3 buc.

27 Refacere pod, localitatea Crivești - 1 buc.

28 Refacere podețe, localitatea Poiana Șcheii - 2 buc.

29 Refacere podeț, localitatea Chișcăreni - 1 buc.

30 Refacere podețe, localitatea Chiperești - 2 buc.

Refacere 2 poduri localitatea Lungani

Refacere 32 podețe, localitatea Lungani


31
Refacere pod, localitatea Voinești

Refacere 26 podețe, localitatea Voinești

18) Județul Maramureș Total, din care:

1 Refacere pilă pod peste râul Săsar, str. Europa către Str. Independenței, municipiul Baia Mare

2 Refacere 1 podeț peste Valea Iapa, Sighetu Marmației

3 Refacere 15 podețe Valea Scradei - orașul Vișeu de Sus

Refacere 9 podețe transversale Str. Rândunelelor, orașul Vișeu de Sus

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 11/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

Refacere podețe - 10 buc., orașul Vișeu de Sus

Refacere podețe strada Poieniței, orașul Săliștea de Sus - 1 buc.

4 Refacere podețe Strada Furului, orașul Săliștea de Sus - 2 buc.

Refacere podețe strada Luncii, orașul Săliștea de Sus - 2 buc.

5 Refacere 0,015 km punte pietonală, loc numit „Vale“, comuna Bârsana

6 Refacere 5 podețe, sat Bogdan Vodă, distruse de râul Bocicoel

7 Refacere pod distrus peste râul Ungureni, sat Ungureni

Reabilitare 30 podețe colmatate, comuna Moisei


8
Refacere 3 podețe acces, comuna Moisei

9 Refacere podeț transversal tubular - Drumul de la Valea Mare, comuna Oncești

Refacere 5 m podeț transversal, str. Valea Spinului, sat Rozavlea

10 Refacere 4 m podeț acces str. Valea Spinului, sat Rozavlea

Refacere 5 m podeț, str. Voromia, sat Rozavlea

11 Refacere 4 podețe, str. Dragmirov, comuna Ruscova

12 Refacere podeț, sat Șurdești, str. Demian Laurențiu nr. 146

13 Refacere podeț str. Valea Greblii, „la Dănilă“ - 1 buc., sat Strâmtura

14 Refacere podeț Str. Nucilor, comuna Valea Chioarului

Refacere podeț transversal, str. Sub Deal, sat Vișeu de Jos - 2 buc.
15
Refacere podeț transversal, str. Drăguiasa, sat Vișeu de Jos, DC 20 – 1 buc.

19) Județul Mehedinți Total, din care:

Refacere 2 podețe la intersecția DJ 606B-DJ 563A - sat Podu Grosului, comuna Bâcleș

Refacere 1 pod pe DJ 671 E, la 300 m de DN 67 - sat Gârbovățu de Sus, comuna Căzănești

1 Refacere 8 podețe pe DJ 607 C în zona Podeni - sat Podeni, comuna Podeni

Refacere 3 podețe în zona Malarișca - sat Malarișca, comuna Podeni

Refacere 2 podețe pe DJ 606 B - comuna Poroina Mare

2 Refacere 1 pod peste pârâul Hușnița - sat Hurducești

Refacere 1 podeț pe ulița nr. 1 - sat Gârbovățu de Sus

3 Refacere 1 pod pe D.C. 16 - sat Roșia

Refacere 1 pod peste ulița nr. 40 (face legătura cu Păltinișu) - sat Păltinișu

4 Refacere două poduri peste pârâul Crihala, Calea Craiovei, municipiul Drobeta-Turnu Severin

5 Refacere 3 podețe - sat Racova

Refacere pod la km 6+500 pe DC 7, două podețe pe DC 7 - sat Balotești


6
Refacere ulița Lăpădat afectată pe 0,4 km, 1 pod peste pârâul Pleșuva, 1 punte pietonală - sat Putinei

7 Refacere 1 pod pe D.C. 105 Dănceu-Izvoarele - sat Dănceu

8 Refacere 1 pod peste cursul de apă Matca - sat Colareț

20) Județul Mureș Total, din care:

1 Refacere 1 pod pe DJ 153 C (Gurghiu)

Refacere 5 poduri
2
Refacere 2 podețe

3 Refacere 8 podețe

4 Refacere 1 podeț afectat

5 Refacere 1 pod

6 Refacere 1 pod

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 12/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

7 Refacere 1 pod

8 Refacere 5 podețe

9 Refacere 10 podețe

10 Refacere 1 pod

11 Refacere 3 podețe

12 Refacere 1 podeț

13 Refacere 1 pod

Refacere 2 podețe distruse


14
Refacere 5 podețe avariate

Refacere 2 podețe
15
Refacere 1 pod

16 Refacere 1 pod

21) Județul Neamț Total, din care:

Refacere pod DJ 127 A (aripă stânga amonte), pct. Pârâul cu Strungi, sat Damuc, comuna Dămuc

Refacere timpane beton deplasate, terasament și rampe pod, la podeț tubular D = 1200 pe DJ 155B, km 12+500, sat Țolici, comuna Petricani

Refacere racordare culee pod cu terasament drum la pod din beton armat de pe DJ 155 I km 49+400, sat Budești, comuna Făurei

Decolmatare podeț dalat pe DJ 156 A, zona fam. Nica Ion, km 56+000, sat Botești, comuna Girov

Refacere pod dalat (culee amonte și aval) pe DJ 157 A, km 12 pct. iaz Mihalache, sat Văleni, comuna Văleni
1
Refacere pod dalat (aripi podeț) pe DJ 157 A (km 17+500), sat David, comuna Văleni

Racordare podeț din beton armat prefabricate casete cu terasamentul drumului prin elemente de beton și decolmatare podeț aflat pe pârâul Adânca,

Refacere pod la DJ 159 B (afuiere teren fundare, afectat timpan), pct. Transformator, sat Broșteni, comuna Bahna

Refacere podeț tubular pe DJ207 C, fam. Bobov - Toma, sat Izvoru, comuna Ion Creangă

Refacere apărare mal distrusă, din beton, pod pe DJ 155I, zona intersecție cu ulița Chelăreștilor, sat Siliștea, comuna Români

2 Decolmatare podeț Pârâul Turcului, aval amonte pod, pe L = 0,026 km, municipiul Piatra-Neamț - anexa Văleni

Refacere podeț dalat cu D = 1100, L = 6 m, pe Aleea Brazilor, torent Pârâul Țiganului, municipiul Piatra-Neamț - anexa Văleni

Refacere pod (eroziune aripă) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 47, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere podeț din lemn distrus peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 66, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere pod (timpan mal dreapta aval distrus și aripă stânga amonte) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 66, municipiul Piatra-N

Refacere punte din lemn distrusă peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 33, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere pod (pod structură metalică distrusă) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 31, municipiul PiatraNeamț - anexa Bâtca Doamn

Refacere pod din lemn distrus peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 29, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere podeț din lemn distrus peste Pârâul Doamnei, zona Str. Fagului nr 1, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere pod din beton (afectate aripi protecție aval și amonte) peste pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 27, municipiul Piatra-Neamț

Refacere punte din lemn distrusă peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 21, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere pod (aripă aval dreapta avariată) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 19, municipiul Piatra Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere pod (aripă dreapta aval avariată) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 32, municipiul PiatraNeamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere pod (apărare mal din gabion saltea + 1 etaj) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 32, municipiul Piatra Neamț - anexa Bât

Refacere pod (pod structură metalică distrusă) peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 7, municipiul Piatra Neamț - anexa Bâtca Doamn

Decolmatare pod zona str. Pârâul Doamnei nr. 28, L = 0,006 km, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere punte pietonală din lemn distrusă peste Pârâul Doamnei, zona str. Pârâul Doamnei nr. 5, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Decolmatare podeț Aleea Tineretului, pct. Ștrandul Tineretului pe L = 0,008 km, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Refacere pod (aripă aval stânga), torent Canton, Str. Tineretului nr. 21A, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamnei

Decolmatare podeț Str. Cornului, pe L = 0,006 km, municipiul Piatra Neamț - anexa Bâtca Doamnei

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 13/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

Refacere pod (aripi aval stânga și dreapta avariate), intersecție Str. Tineretului cu Str. Cornului, municipiul Piatra-Neamț - anexa Bâtca Doamn

3 Decolmatare podeț și decolmatare torent aval/amonte podeț din Str. Vânătorului, pct. fam. Luca, cartier Blebea

Refacere pod la DC Valea Mare (protecție culee stânga amonte) la Mănăstirea Bistrița - sat Bistrița

4 Decolmatare 2 tuburi Ø = 1.000 mm, podeț pct. Cărăbonț, sat Bistrița

Refacere podeț la pârâul Malici (protecție culee stânga) la fam. Jitaru M, sat Vădurele

Refacere podeț tubular distrus pe DC Gherman, pct. Țepeș Toader, pe L = 30 m, sat Bicaz-Chei
5
Refacere apărare pod, aval mal stâng, pe DJ 127 A, pct. Chirilă, sat Ivaneș

Decolmatare podețe fam. Mura Vasile și fam. Pantea Viorel (viitură naturală Pârâu Batu), sat Dămuc

Decolmatare podețe 4 tuburi Ø = 800, fam. Chindea N și fam. Vaideș N, sat Dămuc
6
Refacere punți pietonale (punți metalice distruse), fam. Gabriel Naghi, fam. Măturișcă Ioan, sat Damuc

Refacere poduri lemn pe structură metalică, fam. Bocancea Ion, fam. Panțâru Viorel, sat Damuc

7 Refacere podeț tubular de pe Str. Triumfului, torent Humă, capăt drum (afectat radier apărare podeț amonte și aval)

Decolmatare podeț D=600, Str. Bâtcii DC 154, torent Pârâul Bâtcii, sat Stejaru

8 Decolmatare podeț D=2000, Țuțuianu Vasile, torent Pârâul Bușmei, sat Bușmei

Refacere podeț tubular din tuburi D = 1500 (radier din beton), Str. Strungii, Pârâul Ariei, sat Popești

9 Decolmatare podeț, pe str. Oprișeni, sat Gârcina

Refacere podeț tubular Ø=600 mm (spălare rampe podeț) și decolmatare podeț, zona Podul de Piatră, sat Turturești

Refacere podeț dalat (distrus podeț și timpane din beton), intersecție Gura Văii Vale, sat Gura Văii

10 Refacere podeț tubular D = 600 (spălare rampe podeț) și decolmatare podeț, intrare în str. Dumitru Trifan, sat Gura Văii

Refacere podeț dalat și timpane din beton de la intersecție Gura Văii - Vale, sat Gura Văii

Decolmatare podeț tubular 600 mm, de la intrarea în strada prof. Dumitru Trifan, sat Gura Văii

11 Refacere protecție culee stânga-dreapta amonte, culee stânga+ dreapta afuiate, protecție culee dreapta aval, pod str. Grințieșul Mic, peste Grin

Refacere platformă podeț din tuburi PREMO Ø = 2.000 mm, pe L = 0,02 km, intersecție DC 146 cu drum sătesc Sasu, cătun Boboteni, comuna Hangu
12
Decolmatare pod amonte și aval pod Fragaria pe DC 148, sat Buhalnița, comuna Hangu

Refacere gabioane, saltea cu 3 etaje la podeț din beton armat de pe Str. Teilor, sat Bălușești

13 Refacere podeț din beton armat de pe Str. Eternității, pct. Avram, sat Bălușești

Refacere zid de sprijin din beton armat, podeț tubular de pe Str. Vișinilor, pct. Savin Constantin, sat Spiridonești

Reumplere cu balast între timpanele podețului, intersecție Str. Moșilor cu str. Basarabia, sat Stejaru

Reumplere cu balast între timpanele podețului, intersecție Str. Moșilor cu str. Vatra Satului, sat Stejaru
14
Reumplere cu balast între timpanele podețului, str. Vâlcelele, sat Stejaru

Refacere pod (erodate racordări terasamente cu culee) de pe str. Cezar Petrescu la fam. Irimia, sat Stejaru

Decolmatare pod Scăricica și albie pârâul Pângărăcior, amonte și aval 150 m, pe L = 0,15 km, sat Pângărați
15
Decolmatare albie la podeț din tuburi premo, colmatată în urma viiturii de pe pârâul Pângărăcior, pct. Popa, km 5100, sat Pângărăcior

16 Refacere infrastructură pod beton, afuiere pile, pct. Târpești cot, sat Târpești

Refacere podeț din lemn pe structură metalică - pârâul Anton, la fam. Agapie, sat Pluton
17
Refacere Podeț din lemn pe structură metalică (culee mal drept) - pârâul Pluton - Dolhești, la fam. Dumitriu, sat Pluton

18 Refacere rampe acces podeț tubular D = 3,2 corugat metalic, pct. CAP Poienari, pârâul Ras, sat Poienari

19 Refacere aripi pod afectate, podeț tubular Ulița Mitrea, pe torent Râpi, zona fam. Mitrea, sat Români, comuna Români

Refacere podețe acces proprietăți (Str. Codrului, fam. Racheru Costel, Str. Cerbului, fam. Roșu Cicerone, Str. Principală, fam. Coca Dumitru, st

20 Refacere podeț traversare stradă Str. Salcâmilor, sat Oglinzi

Refacere podețe acces proprietăți (Str. Morii, fam. Obreja Constantin, fam. Borcilă Daniel, fam. Borcilă Ion), sat Răucești

21 Refacere podeț (culee din beton armat) din Strada Principală la Fundătura Gorgos, Strada Stejarului, sat Chicerea

22 Refacere pod str. Ștefan cel Mare, pct. Scurtu, sat Tașca

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 14/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

23 Refacere podeț din tuburi beton D=60 (rampe din balast distruse) peste pârâul Valea Albă, pct. fam. Copot, sat Tupilați

Decolmatare podeț din tuburi beton D = 60 peste pârâul Valea Albă, pct. fam. Copot, sat Tupilați

Refacere podeț din tuburi corugat (5) D = 1.000 (aripi din beton) Str. Afloarei, sat Totoiești

24 Refacere pod avariat din lemn, pârâul Râiosul, pct. fam. Buraga Constantin, sat Urecheni

22) Județul Prahova Total, din care:

Punere în siguranță infrastructură pod peste pârâul Chiojdeanca amplasat pe DJ 102C la km 21+760, comuna Apostolache

Punere în siguranță infrastructură pod peste râul Cricovul Sărat amplasat pe DJ 102C la km 24+426, comuna Apostolache

Refacere podeț tubular pe DJ 102C la km 20+600, comuna Apostolache

Refacere 1 podeț pe DJ 100H la km 15+300, comuna Jugureni

Refacere 4 podețe pe DJ 235 și DJ 100H, pe teritoriul administrativ al comunei Lapoș: 1 podeț pe DJ 235 la km 2+375, 1 podeț pe DJ 100H la km 16

Refacere 1 podeț pe DJ 235 la km 1+800, pe teritoriul comunei Lapoș


1
Refacere aripă dreapta pod pe DJ 101T peste afluent „Macla“, zona „Tiganie“, comuna Bertea

Punere în siguranță pod peste pârâul Dâmbu pe DJ 139, sat Goga, comuna Râfov

Refacere podeț tubular pe DJ 139, între satele Mălăiești și Râfov, comuna Râfov

Punere în siguranță pod peste pârâul Stâmnic aflat pe DJ 102L, comuna Starchiojd

Punere în siguranță pod peste pârâu Loptanița aflat pe DJ 100M, zona Centru, sat Șoimari, comuna Șoimari

Refacere 5 podețe tubulare și platformă drum județean DJ 101T, între km 3+000 și km 5+000, comuna Valea Doftanei

2 Refacere punte pietonală, pârâu Valea Sarului, punct „Din A Ion“, cartier Podul Lung, orașul Comarnic

Refacere podeț și apărări de mal pe lungime de 0,045 km, pe str. Doctor Istrate, în zona proprietății nr. 23, orașul Vălenii de Munte

3 Refacere podeț pe str. Valea Gardului (DJ 219), orașul Vălenii de Munte

Consolidare pod pârâu Parasca, în zona str. Eremia Grigorescu, orașul Vălenii de Munte

Refacere podeț în punct „Vlad“, sat Marlogea


4
Refacere podeț în punct „Petrulești“, sat Marlogea

Refacere punte pietonală, punct „Punte Nita“, comuna Bătrâni


5
Refacere punte pietonală și subzidire fundație zid sprijin, punct „Dispensar“, comuna Bătrâni

Refacere punte pietonală în lungime de 20 m, zona Motoraș, comuna Bertea

Refacere pod drum local și punere în siguranță prin apărare de mal, punct „Calmuioasa“, comuna Bertea
6
Refacere podeț din tuburi de beton și protecție din gabioane, punct „Sotoiu“, comuna Bertea

Refacere punte pietonală în lungime de 120 m, zona Deleanu, comuna Bertea

Refacere podeț metalic și apărare de mal stâng pe o lungime de 0,010 km, pârâu Patesti, punct „Piroiu“, comuna Cerașu

Refacere punte pietonală și apărare de mal drept pe o lungime de 0,060 km, punct „Slaniceanu“, sat Valea Tocii, comuna Cerașu

Refacere pod metalic și apărare de mal pârâu Drajna, pe o lungime de 0,300 km, punct „Curcani“, comuna Cerașu

Apărare de mal pod Barziloiu, pe o lungime de 0,050 km, comuna Cerașu

Consolidare și refacere pod, punct „Pucioasa“, comuna Cerașu

Refacere punte pietonală și drum local balastat, pe o lungime de 0,150 km, punct „Patiu“, comuna Cerașu
7
Refacere punte pietonală, punct „Ghidu“, comuna Cerașu

Refacere punte pietonală, zona Stefan, comuna Cerașu

Refacere punte pietonală, punct „Neculaita“, comuna Cerașu

Refacere punte pietonală, punct „Vlasceanu“, comuna Cerașu

Refacere 2 punți pietonale, punct „Gura Vaii Tocii“ și punct „Mei-Rosu“, comuna Cerașu

Punere în siguranță pod Bradet prin refacere gabioane, 0,030 km

8 Refacere 3 punți pietonale în punct „Ungureanu“, punct „Viroaga“ și punct „Rușinaru“, comuna Drajna

9 Refacere 3 punți pietonale în satul Bughia de Jos, punct „Manu“, punct „Buzatu“ și punct „Manole“

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 15/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

10 Punere în siguranță pod pe DC 60, peste râul Cricovul Sărat, comuna Iordăcheanu

Refacere podeț peste pârâul Vărbila și refacere structură rutieră pe drum local, punct „Ploscari“, comuna Iordăcheanu

Refacere punte pietonală peste pârâul Vărbila, punct „Biserica“, comuna Iordăcheanu

Refacere pod peste pârâul Lapoș din punctul „Țigănie“, satul Lăpoșel
11
Refacere podeț pe DC 71B, punct „Gârla Rece“

12 Refacere 2 podețe tubulare pârâul Odăi

13 Refacere 5 podețe tubulare: 2 podețe pe str. Vale, sat Plopu, 1 podeț pe Aleea Apei, sat Plopu, 1 podeț pe Str. Aninului, sat Nisipoasa, 1 podeț

14 Refacere podeț pe drumul comunal DC139, punct „David-Borcești“, sat Zmeuret, comuna Starchiojd

Punere în siguranță pod Valea Poienii pe drumul comunal DC14, sat Ștefești, comuna Ștefești
15
Punere în siguranță pod Parvulescu, sat Târșoreni, comuna Ștefești

16 Refacere podeț tubular, punct „Bădău“, comuna Tătaru

17 Refacere podeț tubular pe drum local, punct „Cot Iepure“, sat Olteni, comuna Teișani

18 Refacere podeț dalat drum local și refacere prag de fund, zona Hula, sat Ungureni, comuna Vadu Săpat

19 Refacere 13 podețe în comuna Valea Călugărească: 6 podețe în satul Valea Poienii, 1 podeț în satul Valea Nicovani, 6 podețe in satul Pantazi

20 Punere în siguranță pod peste Pârâul Florei prin refacere prag de fund, comuna Valea Doftanei

23) Județul Suceava Total, din care:

Decolmatare secțiune de scurgere a podețului tubular de pe DJ 178A, DN 800 mm L = 5 m, situat la km 15+900 din sat Părhăuți, comuna Todirești

Lucrări de decolmatare secțiuni de scurgere și albie pâraie a 2 podețe din comuna Straja de pe DJ 209G: podeț peste Pârâul Străjii zona Troci; p

Refacere podeț din tub PREMO Dn = 800 de pe DJ 177A km 21+700 sat Ostra, comuna Ostra

1 Refacere a 2 timpane a podețului tubular Dn 1500 peste pârâul Slătioara de pe DJ 177E la km 3+100, L = 5 m, l = 1,5 m, h = 1 m din sat Slătioara

Refacere podeț peste pârâul Slătioara de pe DJ 177E la km 3+500 din sat Slătioara, comuna Slătioara

Decolmatare pod din beton armat pe DJ 176 peste pârâul Roșoșa pe L = 8 m, l = 3,5 m, h = 2 m în sat Argel, comuna Moldovița

Refacere apărare culee pod din gabioane pe DJ 176 mal drept pârâul Moldovița km 33+00 pe L = 10 m, l = 1 m, h = 3 m, în comuna Moldovița

Decolmatare albie pe L = 70 m, l = 10 m, h = 0,60 m, pârâu Botoșanu pentru punerea în siguranță a podului de beton pe DJ 177A, comuna Ostra
2
Refacere podeț tubular Dn 800 mm L = 5 m, pe DJ 208B km 15+310 din sat Siminicea, comuna Siminicea

Refacere 2 podețe tubulare de tip PREMO DN800 mm, peste DJ 178D (pe sector aflat în proprietatea CL Cajvana) la Ciotu Ghe. și la Gheorghe Bomei

Refacere podeț tubular de tip PREMO DN800 mm pe drum vicinal la fam. Ciuhan Ctin.

Refacere podeț tubular tip PREMO D = 800 mm de pe DV 2644 și refacere șanț din beton 0,6 x 0,5 x 0,15 L = 110 m la familia Teodorovici

3 Refacere podeț tubular tip PREMO D = 800 mm și timpan podeț 2,35 x 1,1 x 0,9 de pe DV din dreptul familiei Pîțu Ion

Refacere podeț tubular tip PREMO D = 800 mm și timpan podeț 2,35 x 1,1 x 0,9 de pe DV303 din dreptul familiei Tomescu Ion

Refacere 3 podețe tubulare tip PREMO D = 800 mm de pe DJ 178 D de la familia Moța, familia Onisim și familia Ciotu, din orașul Cajvana

Refacere podeț tubular tip PREMO D=800 mm de pe DC 43 în dreptul familiei Pîțu Toader

Refacere punte pietonală peste pârâul Saca din zona Magda, sat Arbore, L = 15 m, l = 2 m, h = 0,5 m

4 Refacere punte pietonală peste pârâul Solca din zona Cotu de jos sat Arbore L = 13 m, l = 2 m, h = 0,5 m

Refacere punte pietonală peste pârâul Saca din sat Clit, din zona fam. Hrincescu Dănuț L = 15 m, L = 2, h = 0,5 m

Refacere trei podețe tubulare pe drum vicinal, peste pârâul Lupoaia, în satul Berchișești
5
Refacere două podețe tubulare pe drum comunal, peste pârâul Corlata, în satul Corlata, zona Sub Coastă și zona Buta Dumitru

6 Refacere podeț tubular din tub PREMO Dn = 1.500 mm, L = 5 m, situat pe drumul vicinal cu rol de stradă de la DJ 178 la Băieș Ștefan

7 Refacere podeț tubulat din tub PREMO d = 1.000 mm, L = 5 m, de pe drum vicinal în dreptul familiei Boca Ioan

8 Refacere podeț din tuburi PREMO D = 2.000 mm, L = 4 m peste pârâul Corlata în sat Brăiești de pe strada Profesor Tănase

9 Refacere 3 poduri din beton peste pârâul Botușel de pe DC Botușel la fam. Doruț Ilea, Văluță Hârceag, Valerian Țâmpău - L = 6 m, l = 3,5 m, h =

10 Refacere două podețe tubulare din tuburi PREMO pe DC în satul Iacobești: zona fam. Darie peste pârâu Racovăț, diametru 1.500 mm, acces Școală di

11 Refacere pod tubular D 600 mm L = 5 m pe drum comunal de la Forgaci Pavel la Botușan Ilie

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 16/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

12 Refacere dale din beton pe 2 podețe de beton din zona Aliexevici Simioana, L = 4 m, l = 4 m, h = 0,4 m, și S.C. Lanzo Vio, L = 5 m, l = 1 m, h =

Refacere pereu din beton armat L = 0,015 km, l = 2,5 m, h = 0,40 m, pod pe DC71 peste pârâul Frumoasa, zona familiei Tudorean Severin. Asigură p
13
Refacere podeț tubular D = 800 mm pe DC 71, zona familiei Popovici Constantin, în sat Moara Carp

Refacere podeț tubular DN 1.500 mm, L = 5 m peste pârâul Smidești din sat Moldova Sulița pe drumul vicinal Meroneni în zona locuitorului Drebitc
14
Refacere culee stângă și decolmatare a 2 poduri de beton de pe DC 87 din zona Utopilă Viorel și Perdei Vasilena, L = 4 m, l = 5 m, h = 2 m

Decolmatare podeț pe ulița comunală Balabasciuc Gheorghe, în satul Moldovița

15 Refacere podeț tubular pe DC Dărieni L = 5 m, diametru 1.500 mm, zona Comorițan Vasilena la Cuțul Ilie în satul Demacușa

Consolidare culee dreapta și pilă la podul pe DC Demacușa peste pârâul Moldovița, zona Zelinschi Liviu

Refacere punte pietonală din lemn L = 30 m, l = 1,2 m, h = 0,6 m peste pârâul Băișescu, în dreptul fam. Veber Traian, din sat Ostra

16 Lucrări de refacere a podului de beton peste pârâul Muncel de pe DC 96C km 0+200 din satul Tărnicioara: refacere terasament L = 40 m, l = 2 m, h

Refacere prag de fund din gabioane L = 10 m, h = 1,5 m și apărare mal pe L = 92 m, h = 3 m a podului de beton peste pârâul Suha de pe DC96 în zo

17 Refacere punte din lemn peste pârâul Bucovăț în dreptul locuinței Botezat Valerian

Refacere fundație din beton a podețului de tuburi a drumului peste pârâul Morii L = 5 m, l = 3 m, h = 1,5 m
18
Refacere pod cu grinzi din beton peste pârâul Racova în zona Cloșca (distrus 2 grinzi din beton L = 10 m, l = 0,6 m, placă din beton L = 6 m, l

19 Refacere rampe de acces a podului Vad peste pârâul Râșca, de pe strada Râșca, L = 20+10 m, l = 6 m, h = 5 m

Refacere rampă de acces pod din lemn peste pârâul Gemenea zona Silea Vasile și Iurniuc Ionel, L = 3 m, l = 3 m, h = 3 m nr. inv. 70260, sat Geme

Refacere pod din beton nr. inv. 40.1 pe DC Hojda zona Bârsan peste pârâul Gemenea (conf. valoare inventar), sat Gemenea

Refacere pod din beton din DJ 177E peste pârâul Slătioara ce asigură accesul către școala Slătioara, L = 10 m, l = 4 m, sat Slătioara

Refacere 4 punți pietonale în satul Stulpicani peste pârâul Suha: în zona Sub Ghirleu L = 14 m, l = 0,3 m, h = 2 m, zona Cornu L = 14 m, l = 0,3
20
Refacere pod de lemn zona Saviuc peste pârâul Gemenea de pe DC de la Aungurencii la Paicu Ghe. din satul Stulpicani, L = 5 m, l = 4 m, h = 1 m

Refacere 5 punți pietonale peste pârâul Gemenea sat Gemenea: zona Vișchi Eugen, zona Marcel Big, zona Roșca, zona Cojocaru Dumitru(L = 10 m, l =

Refacere culee pod peste pârâul Gemenea la intersecția dintre DC 34 și DF L = 4 m, h = 2 m, sat Gemenea

Refacere podeț de pe DC 34 zona Școală Gemenea: refacere fundație L = 3 m, l = 1,5 m, h = 1 m; refacere timpan L = 5 m, l = 1,5 m, h = 0,5 m; re

Refacere podeț dalat din beton peste pârâul Bocancea de pe DC de la Maciuc Ion la Rebenciuc Vasile L = 4 ml, din sat Șerbăuți

21 Refacere podeț dalat din beton peste pârâul Bocancea de la Hapenciuc Ilarie la Ieremciuc Vasile L = 4 ml, din sat Șerbăuți

Refacere podeț tubular D800 mm L = 5 m peste pârâul Hulumna de pe DC de la Steiciuc Ioan la Blașcu Ghe., din sat Călinești

Refacere podeț peste pârâul Țiganca pe drumul comunal poz. inv. 17, în satul Soloneț

22 Decolmatare secțiune de scurgere a podețului tubular de pe DC Titișoaica la fam. Bocancea Mugurel, DN 800 mm, L = 5 m, din sat Părhăuți

Decolmatare secțiune de scurgere a podețului tubular de pe ulița La Boier din sat Sârgiești spre Tarla, DN 800 mm, L = 5 m

Refacere podeț tubular pe DC Ulma-Costileva, km 2+00, două tuburi PREMO diametru 800 mm în satul Costileva
23
Decolmatare trei podețe pe DC Ulma-Costileva la km 0+500, km 1+00, km 2+00 în satul Costileva

24) Județul Timiș Total, din care:

1 Refacere pod rutier – DJ 584 A

2 Refacere podețe tubulare (sat Bodo)

3 Refacere podeț DC 85 (sat Rădmănești)

Refacere podeț (sat Cernăești)


4
Refacere podețe în localitatea Drinova

5 Refacere podețe tubulare (3 buc. sat Denta)

Refacere podețe beton DC 99


6
Refacere podețe beton (sat Răchita)

7 Refacere podeț în localitatea Coșteiu de Sus

25) Județul Vaslui Total, din care:

1 Refacere pod pe DJ - 3

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 17/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

Refacere pod pe DJ - 4 buc.

Refacere podeț pe DJ - 2 buc.

2 Refacere pod pe străzi - 2 buc.

3 Refacere pod pe DS - 1 buc.

4 Refacere pod pe DS - 2

5 Refacere podeț pe DS - 1 buc.

6 Refacere pod pe DS - 1 buc.

7 Refacere pod pe DS - 1 buc.

8 Refacere pod pe DC - 1 buc.

9 Refacere pod pe DS - 1

10 Refacere pod pe DS - 1 buc.

11 Refacere pod pe DS - 1 buc.

12 Refacere podeț pe DS - 1 buc.

13 Refacere pod pe DS - 1 buc.

14 Refacere podeț pe DS - 1 buc.

15 Refacere pod pe DS – 1 buc.

16 Refacere pod pe DC - 1 buc.

17 Refacere pod pe DS - 1

18 Refacere podeț pe DS - 1 buc.

26) Județul Vâlcea Total, din care:

Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, situată pe ulița Zugravu, pct. Anania, sat Amărăști
1
Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, pct. Biserica Mereșești, sat Nemoiu

Refacere pod peste pârâul Aleea Liniei, pct. La Lilic, sat Cârlogani

2 Reabilitare pod peste pârâul Aninoasa, situat pe strada Aninoasa, sat Preotești

Reabilitare pod sat Irimești, str. Irimeștii de Jos, pct. La Pinezu

Refacere pod peste pârâul Trepteanca, situat pe drumul comunal DC 181 A, sat Dobrești, pct. La Preda
3
Refacere podeț pe drumul de interes local Urzica, km 1+200, sat Dealul Scheiului

Refacere podeț peste pârâul Lupoaia, sat Lupoaia, pct. La Creveniceanu

4 Refacere pod peste pârâul Ursoaia, sat Ursoaia, pct. La Păunescu

Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, sat Cermegești, pct. La Chionțoiu

Refacere pod peste pârâul Tarnița, pct. La Menchiu, sat Copăceni


5
Consolidare și reparație podeț situat pe drumul comunal DC 8 Racovița - Gruiu Lupului, pct. La Vâlceleanu, sat Blănoiu

6 Lucrări de punere în siguranță a punții pietonale carosabile din satul Izvorul Rece, pct. Romcescu

7 Lucrări de refacere a podețului situat pe pârâul Valea Mamului, sat Berislăvești, pct. Grecu

Refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste pârâul Valea Roștii (Căldărarilor), pct. Idițoiu
8
Lucrări de decolmatare 3 podețe situate pe str. Neagoe Basarab

9 Lucrări de punere în siguranță a podului peste pârâul Cernișoara, sat Mădulari, pct. Putinei - Nisipi

10 Lucrări de Refacere pod situat pe drumul comunal DC 142 Horezu-Urșani, cătun Rudari, pct. Stația de autobuz

11 Lucrări de refacere a podului peste pârâul Tărâia, pct. La Pătrăști, sat Mateești

Refacere pod peste pârâul Beica, pct. La Albina

12 Refacere pod peste pârâul Mamu, pct. La Grecu

Refacere pod peste pârâul Beica, pct. La Moxu

13 Refacere pod peste pârâul Verdea, situat pe drumul comunal DC 98, km 5+900, sat Mitrofani, pct. Florescu

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 18/19
11/19/2019 HOTARARE (A) 698 17/09/2019

14 Lucrări de Refacere pod peste pârâul Cerna, pct. Chioasa, sat Cireșu

15 Reconstruire punte pietonală peste pârâul Coisca, pct. Hudubaesti, sat Sălătrucel

16 Lucrări de punere în siguranță a podețului situat pe drumul comunal DC 156 Bârlogu - Băile Govora, pct. La Tudor Ioan Codruț

17 Lucrări de refacere punte metalică carosabilă, sat Ciorăști, pct. Valea Morilor

Lucrări de Refacere podeț casetat sat Ciortești, pct. La Lăban

18 Refacere podeț casetat în satul Oltețu, pct. La Șerban

Lucrări de Refacere podeț sat Sășcioara, pct. La Ronea

27) Județul Vrancea Total, din care:

Refacere 1 podeț, punct Muteș 1 - podeț colmatate

Refacere 1 Podeț pe DJ 204P, sat Lacu Baban, punct Sava Ionel - podețul tubular cu diametrul de 80 cm este colmatat și pune în pericol o locuinț

Refacere 1 pod pe DJ 205 M - sat Podu Șchiopului - pe malul stâng al pârâului Valea Neagră, în spatele pereului regularizării s-a format o groap
1
Refacere 1 podeț pe DJ 205 D - km 33+475–km 33+500, podeț D 800 mm/L = 7 m - în urma căderilor de bolovăniș s-a colmatat podețul

Refacere pod beton armat pe DJ 205 E - punct Puceanu - deteriorarea platformei drumului prin spălarea umpluturii culeei pe cca 2 x 3 m

Refacere pod beton armat pe DJ 205 E - punct Tulburea - deteriorarea platformei drumului prin spălarea umpluturii culeii pe cca 2 x 2 m

2 Refacere 1 podeț tubular, sat Cârligele, punct „Podul de piatră“ - podeț din 2 tuburi diametru 800 mm afectat prin acumulări de ebulmente, colma

Refacere gabioane, zona podeț Muteș 2 - distrus - 0,012 km

Refacere gabioane, zona podeț Voicu - distrus - 0,020 km


3
Refacere gabioane, zona podeț Caramet - distrus - 0,020 km

Refacere 1 podeț, punct Dascălu - tuburi prefabricate colmatate, eroziune talveg

4 Refacere 1 pod - sat Viișoara, pct. Cherciu Mitică - podul existent cu o deschidere (infrastructură din beton și suprastructură din lemn) prezin

5 Refacere podeț tubular - sat Fetig, punctul Drastaru Radu - în urma scurgerii apelor de pe versanți, podețul din tuburi de d = 800 mm a fost ava

6 Refacere pod provizoriu din 3 tuburi prefabricate - sat Vizantea Mănăstireasca, punct Neagu Lucian - distrugere pod provizoriu din 3 tuburi pref

Refacere podeț, sat Milcovelu, str. Bodin, punct „Budenu Todorița“ - Dislocare tub, cu diametru 800 cm, ce deservește locuință care în prezent e
7
Refacere podeț, punct „Negrea Ion“ - în urma depășirii capacității de transport a albiei, podețul alcătuit din trei tuburi cu diametrul de 1.500

Refacere podeț, sat Odobasca, punct „Fraoneanu“ - podeț din tub beton cu diametrul de 800 cm avariat, parțial decopertat, un timpan parțial dist
8
Refacere podeț, sat Mahriu, punct „Stanciu“ - podeț din tub beton cu diametrul de 800 cm avariat, parțial decopertat

TOTAL

(la 22-10-2019, Anexa a fost rectificată de RECTIFICAREA nr. 698 din 17 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 octombrie 2019 )
-----

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G2LNJUZGXHZ8HV3563MOP3JR1M8 19/19