Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației și Cercetării

Inspectoratul Școlar Județean Neamț


Liceul ”Mihail Sadoveanu”, comuna Borca

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTATE PE


PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT

Personal fără studii corespunzătoare postului

21 februarie 2020
Proba interviu
Tehnologia Informației și Comunicațiilor
Varianta 1
 Pentru fiecare secțiune, evaluatorii nu pot depăși punctajul maxim. Se acordă 10 puncte din
oficiu.

PRGĂTIREA LEGISLATIVĂ SPECIFICĂ 30 puncte

 Care este numărul minim de absențe pentru care puteți să nu încheiați situația școlară a unui
elev?
 Cum procedați dacă ați greșit consemnarea unei note în catalogul clasei?
 Dacă disciplina pe care o predați are structură modulară, în ce moment/momente al anului
școlar trebuie să încheiați situația școlară?

PRGĂTIREA METODICĂ 30 puncte

 Dacă un elev accesează browserul de Internet pe un conținut nepotrivit, cum procedați?


 Puteți da exemplu de două metode moderne de învățare pe care să le explicați?
 Spuneți două metode de fixare a cunoștințelor.

PRGĂTIREA ȘTIINȚIFICĂ DE SPECIALITATE 30 puncte

 Dați exemplu de o aplicație colaborativă pe care puteți și să o utilizați în demersul didactic.


 Cum puteți opri Interntul în laboratorul de Informatică, la toate stațiile de lucru în același timp?
 Spuneți două metode prin care puteți să adunați documentele din anumite foldere de pe stațiile
de lucru din laborator pe un singur computer.

Proba interviu la Tehnologia Informației și comunicațiilor Pagina 1 din 1


Varianta 1