Sunteți pe pagina 1din 1

ŞOTRONUL GRAMATICAL

Scrieţi numele fiecărei părţi de vorbire corespunzătoare fiecărui cuvânt dat, în spaţiul marcat din şotron.
1. sărim 6. jucăuşe
2. fetiţe 7. îndată
3. nişte 8. după
4. eu 9. şi
5. al doilea 10. iată

1
10
0
9 8
7

4 5