Sunteți pe pagina 1din 1

Stimați parteneri,

De la 1 ianuarie 2020 în Moldova, limita fără taxe pentru valoarea coletelor trimise prin poștă
internațională către persoane fizice va fi redusă la 200 de euro.
De asemenea, noi condiții sunt introduse în legislația fiscală și vamală, care determină procedura
de impozitare a mărfurilor comerciale primite prin poștă internațională.

Persoanele în timpul tranzacțiilor comerciale (B2C: business to consumer / business for consumer)
care primesc prin poștă internațională articole de natură comercială, care depășesc limitele
cantitative stabilite de lege sau a căror valoare depășește 200 de euro pe expediere, vor plăti TVA,
accize și taxe vamale în funcție de valoarea impozabilă a mărfurilor (o limită fără taxe nu reduce
valoarea impozabilă a mărfurilor).
În același timp, limitele actuale pentru categoriile și metodele rămase de import a mărfurilor vor
rămâne neschimbate: limita neimpozabilă pentru persoanele fizice (în cazul în care expeditorul și
destinatarul sunt persoane fizice) va fi de 300 de euro pentru importul mărfurilor prin transport
terestru sau 430 de euro dacă mărfurile sunt importate prin aer și pe mare .
Codul Fiscal clarifică ce bunuri nu sunt comerciale: acestea sunt bunuri care au caracter aleatoriu
colectiv, destinate exclusiv utilizării personale de către destinatar sau familia acestuia și care, prin
natura sau cantitatea lor, nu sunt destinate activității comerciale sau industriale.

Un alt termen nou este „valoarea intrinsecă” ( costul intern ). Aceasta este valoarea reală a
mărfurilor importate sau exportate de pe teritoriul Moldovei, incluzând costurile de transport,
asigurare, precum și costurile de încărcare, încărcare și reîncărcare a mărfurilor.
Legislația fiscală și vamală specifică, de asemenea, că, dacă mărfurile sunt de natură comercială,
depășesc limitele cantitative stabilite de lege sau dacă valoarea lor depășește limita fără taxe de
200 de euro, acciza și taxa vamală sunt calculate pe baza valorii vamale a mărfurilor și a taxei
limita nu reduce valoarea impozabilă a acestora.
Modificările enumerate la lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.