Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației Și Cercetării

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Etapa județeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadelor naționale școlare


- 2020 -

Proba scrisă
Profilul: Servicii
Domeniul: Economic, administrativ, comerț
Clasa: a XI-a

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (20 de puncte)


I.A. 10 puncte
1 - b; 2 - b; 3 - d; 4 - c; 5 – b; 6 – b; 7 – b; 8 – c; 9 - c; 10 - a
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (10x1p=10 puncte).
I.B. 5 puncte
1 - F; 2 - A; 3 - F; 4 - A; 5 - A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (5x1p=5 puncte).
I.C. 5 puncte
1 – e; 2 – a; 3 – b; 4 – f; 5 – d
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (5x1p=5 puncte).

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


II.A. 12 puncte
1 - capacității; 2 – mediului; 3 – organigramă; 4 - funcțională; 5 – legăturilor; 6 - profitului
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (6x2p=12 puncte).
II.B. 8 puncte
1. Piața produsului reunește ansamblul actelor de vânzare - cumpărare ale unui produs,
indiferent de originea sa.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte.
2. Piața întreprinderii reunește ansamblul actelor de vânzare - cumpărare realizate de
aceasta, indiferent de produsul sau serviciul oferit.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte.
3. Elementele componente ale analizei SWOT sunt:
Puncte tari - atribute din interiorul firmei care concură la realizarea obiectivelor;
Puncte slabe - atribute din interiorul firmei care împiedică realizarea obiectivelor;
Oportunităţi – factori externi care concură la realizarea obiectivelor;
Amenințări - factori externi care împiedică realizarea obiectivelor.
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1 punct (4x1p=4 puncte).
II.C. 10 puncte
1. 4 puncte
1 - Consiliul de administrație
2 - Serviciul financiar
3 - Biroul Marketing
4 - Depozit
Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 1 punct (4x1p=4 puncte).
Profil: Servicii
Domeniul: Economic, administrativ, comerț, clasa a XI-a
Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 3
Ministerul Educației Și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare

2. 2 puncte
• După sfera de cuprindere este organigramă generală.
• După modul de ordonare a compartimentelor și a relațiilor dintre ele este
organigramă piramidală.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (2x1p=2 puncte).
3. 6 niveluri ierarhice
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct.
4. Relații ierarhice
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct.
5. Relații de cooperare
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct.
6. Pondere ierarhică 2
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct.

SUBIECTUL al III-lea (40 de puncte)

A. efectuarea analizei contabile şi întocmirea formulelor contabile 36 de puncte


1.Majorarea capitalului social
1068 P-D 1068 = 1012 5.000
1012 P+C
2.
a) Răscumpărarea acțiunilor
1091 A+D 1091 = 5121 26.000
5121 A-C
b)Anularea acțiunilor, concomitent cu diminuarea capitalului social
1012 A+D % = 1091 26.000
1091 A-C 1012 25.000
1495 A+D 1495 1.000

3. Achiziție licență
205 A+D % = 404 4.760
404 P+C 205 4.000
4426 A+D 4426 760

4. Achiziție masă (obiect inventar)


401 P+C % = 401 595
303 A+D 303 500
4426 A+D 4426 95

5. Vânzare teren și clădire


461 A+D 461 = % 95.200
7583 P+C 7583 80.000
4427 P+C 4427 15.200

6.
a) Scoatere din evidență a clădirii
212 A-C % = 212 70.000
2813 P-D 2812 30.000
6583 A+D 6583 40.000

Profil: Servicii
Domeniul: Economic, administrativ, comerț, clasa a XI-a
Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 3
Ministerul Educației Și Cercetării
Centrul Național de Evaluare și Examinare

b) Scoatere din evidență a terenului


2111 A-C 6583= 2111 20.000
6583 A+D

7. Consum materii prime


601 A+D 601 = 301 2.000
301 A-C

8.
a) Înregistrare obținere produse finite
345 A+D 345 = 711 5.000
711 A/P →C

b) Înregistrare vânzare produse finite


4111 A+D 4111 = % 6.540
7015 P+C 7015 6.000
4427 P+C 4427 540

c) Înregistrare scoatere din evidență produse finite


345 A-C 711 = 345 5.000
711 A/P→D

Pentru fiecare analiză contabilă corectă se acordă câte 1 punct (12x1p=12 puncte).
Pentru fiecare formulă contabilă întocmită corect se acordă câte 2 puncte (12x2p=24
puncte).

B. înregistrarea sistematică 4 puncte

D 1012 C D 345 C
Si 125.000 5.000 5.000
25.000 5.000 Rd 5.000 Rc 5.000
Rd 25.000 Rc 5.000 TSD 5.000 TSC 5.000
TSD 25.000 TSC 130.000
Sfc 105.000

D 212 C D 401 C
Si 70.000 Si 25.000
70.000 595
Rd =70.000 Rc= 70.000 Rd - Rc 25.595
TSD 70.000 TSC 70.000 TSD - TSC 25.595
Sfc 25.595

Pentru fiecare T corect și complet se acordă câte 1 punct (4x1p=4 puncte).

Profil: Servicii
Domeniul: Economic, administrativ, comerț, clasa a XI-a
Barem de evaluare și de notare
Pagina 3 din 3