Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE

LECTIE

Data:
Unitatea de învăţământ:
Propunător:
Clasa: a IV-a
Aria curriculara: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Unitatea tematică: România – elemente de geografie regională
Subiectul lecţiei: Munţii Carpaţi
Tipul lecţiei: predare – învățare
Forma de realizare: activitate integrată
Domenii integrate:
- Geografie;
- Muzică şi mişcare;
- Arte vizuale şi abilităţi practice.
Scopul lecţiei:
 dobândirea de cunoştinţe despre Munţii Carpați;
 exersarea abilităţii de a lucra cu harta.
Competenţe specifice:
 Geografie:
1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/situații de învățare diferite;
2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al
orizontului local, al regiunii, țării și continentului;
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă;
 Muzică și mișcare:
1.1.Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul
cultural, cu sesizarea unor diferențe de natură muzicală și de mișcare corporală/ scenică;
 Arte vizuale şi abilităţi practice:
1.2. Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în compoziții în
mediul înconjurător și în imagini

Obiective operaţionale:
OC1: să localizeze Munţii Carpaţi pe hartă; obiectivul se consideră realizat dacă elevul
localizează Munţii Carpaţi pe harta României.
OC2: să denumească grupele principale ale Munţilor Carpaţi; obiectivul se consideră realizat
dacă elevul denumește cel puțin 2 din 3 grupe pe baza explicațiilor cadrului didactic.
OC3: să identifice din simbolurile ilustrate bogățiile care aparțin Munților Carpați; obiectivul
se consideră realizat dacă elevul identifică 3 din 4 simboluri pe baza hărții.
OC4: să localizeze pe hartă grupele Munţilor Carpaţi; obiectivul se consideră realizat dacă
elevul identifică toate grupele pe baza hărții;
OC5: să-și exprime părerea față de fragmentul muzical ascultat; obiectivul se consideră atins
dacă fiecare elev își exprimă părerea, ridicând jetonul cu emoticon;
OC6: să realizeze harta bogăţiilor Munţilor Carpaţi.
Strategii didactice:
 metode şi procedee: conversația, exrcițiul, explicația, învățarea prin descoperire, jocul
didactic
 mijloace de invăţământ: harta României, şablon, simboluri ilustrate și decupate care
reprezintă bogățiile Munților Carpați, fişă pentru ciorchine, jetoane cu emoticoane, laptop,
cântec – Hai pe munte!
https://www.youtube.com/watch?v=NcJSw_O1Pow&list=PL2EF910B3BD96A465&index=6&t=0s;
 forme de organizare: individual, frontal.
Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, răspunsurile elevilor;
Resurse:
 Temporale: 50 de minute;
 Umane: 25 de elevi;
 Spaţiale: sala de clasă;
 Bibliografice:
 MEN – Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014, Programa
școlară pentru disciplina GEOGRAFIE, clasa a IV-a
 Manuela Popescu, Ștefan Pacearcă, Geografie, manual pentru clasa a IV-a, Editura
Intuitext, 2014
 George Vâlsan, Pământul românesc și frumusețile lui, Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti
 ***, Geografie pentru clasa a IV-a, Călătorii geografice, Editura Edu (revistă și CD)
Desfǎşurarea activitǎţii
Nr. Strategia didactica

Timp
Ob.
crt Etapele lecţiei Conţinutul instructiv-educativ Metode şi Mijloace de Forma de Evaluare
op.
. procedee învăţământ organizare
1. Momentul 1 Pregǎtirea materialelor necesare
organizatoric min elevilor pentru desfǎşurarea activitǎţii şi
asigurarea climatului favorabil.
2. Reactualizarea 5 Verificarea cunoștințelor dobândite Conversația Frontal Răspunsurile
cunoştinţelor min anterior – formele de relief. elevilor
asimilate anterior
3. Captarea atenţiei 1 Ghicitoare: Conversaţia - Frontal
min. Înalt şi crestat,
De mulţi colindat,
Iarna se albeşte,
Vara se-nverzeşte.
(muntele)
4. Anunţarea temei şi a 2 Se prezintă titlul lecţiei şi obiectivele - - -
obiectivelor min. operaţionale, în termeni accesibili: Astăzi
la geografie vom învăţa despre Munţii
Carpaţii, îi vom recunoaşte, îi vom
denumi, îi vom localiza pe hartă şi vom
vorbi despre cei mai importanţi dintre ei.”
5. Dirijarea învǎţǎrii OC1 25 Se vor localiza pe hartă Munţii Carpaţi. Se Explicaţia Harta Frontal Prin exercitii
OC2 min. va insista asupra modului de prezentare Exerciţiul României Individual de:
la hartă, numind câțiva elevi care să Conversaţia identificare
localizeze pe hartă Munții Carpați. clasificare
Informaţiile se vor scrie sintetizat pe
caiete, astfel (ANEXA 1):
-Suprafața
-Aşezare
-Formare
-Aspect
-Ramuri
-Clima
-Resurse
*Cea mai mare înălţime din ţară: vf.
Moldoveanu, 2544m (munţii Făgăraş)
OC4 Se foloseşte harta pentru a localiza
grupele de munţi şi delimitările acestora și
se numesc câțiva elevi pentru a arăta la
hartă.
- bogăţii: păduri, păşuni, ape minerale,
minereuri, piatra pentru construcţii, etc (se
lasă spațiu liber în caiete și se
completează după ce rezolvă sarcina de
la fixarea cunoștintelor).
6. Fixarea cunoştinţelor OC3 8 Se împart copiilor şabloane pentru a Şablon Individual
OC6 min trasa conturul hărții pe caiete, să traseze Conversaţia Simboluri Frontal
și Muntii Carpați delimitandu-i corect; să Explicaţia ilustrate şi
coloreze munții conform culorii Învăţarea prin decupate
convenționale și să selecteze din descoperire
imaginiile date bogății găsite în Munții
Carpati, după care să le lipească pe
hartă; Între timp, cadrul didactic trece
printe bănci să verifice dacă au indeplinit
sarcinile toți elevii.
Se completează în caiete și la tablă Analiza
schema lecţiei, precizându-se bogățiile produselor
din Munții Carpați.
În timp ce realizează sarcina, elevii vor Audiţia Emoticoane
audia melodia Hai pe munte!, apoi îşi vor
exprima părerea despre cântecel, ridicând
emoticonul potrivit.
7. Obţinerea OC5 Elevii vor primi o fişă pe care trebuie să Converstia Ciorchinele Individual
performantei 6 complezete „ciorchinele” ce are ca temă Explicaţia
min munţii; completarea fişei se va face
individual, în urma discuţiilor. (ANEXA 2)
8. Asigurarea retenţiei 2 Comunic tema pentru acasǎ. Conversaţia - -
şi min Fac aprecieri generale cu privire la
a transferului modul de participare al elevilor la orǎ.
ANEXA 1

Munții Carpați

Munții Carpați sunt munți tineri, alcǎtuind un lanț muntos situat ȋn Europa, mai mult de
jumǎtate din lungimea lui aflȃndu-se pe teritoriul Romȃniei.

Suprafața:
- ocupǎ o treime din suprafațǎ țǎrii
Așezare:
- se ȋntind de la granița nordicǎ spre sud, spre centrul țǎrii, unde se arcuiesc spre vest;
- coboarǎ apoi spre sud-vest pȃnǎ la Dunǎre;
- de aici, urcǎ spre nord, ocupȃnd mare parte din vestul țǎrii.
Formare:
- prin ȋncrețirea scoarței terestre
- ȋn urma erupției unor vulcani
Aspectul:
- sunt munți de mǎrime mijlocie, rar depǎșind 2000 m;
- au aspectul unui arc care are ȋn interior o zonǎ deluroasǎ mai netedǎ, numitǎ
Depresiunea colinarǎ a Transilvaniei;
- au aspect accidentat cu versanți abrupți, vǎi ȋnguste și depresiuni;
- sunt fragmentați de ape și de trecǎtori;
- culmile muntoase sunt acoperite de pǎduri și pǎșuni;
- apele formeazǎ chei, iar izvoarele subterane – peșteri;

Ramuri (diviziuni):
1. Carpații Orientali (Rǎsǎriteni) – de la granița nordicǎ pȃnǎ la Valea Prahovei, cel mai înalt
vârf – Pietrosu Rodnei 2303 m, în M-ții Rodnei;
2. Carpații Meridionali (de Miazǎzi) – de la Valea Prahovei pȃnǎ la culoarul format de rȃurile
Timiș- Cerna- Bistra; cel mai înalt vârf – Vârful Moldoveanu 2.544 m , în Munții Făgărașului;
3. Carpații Occidentali (Apuseni) – de la Valea Dunǎrii și culoarul Timiș- Cerna- Bistra pȃnǎ
la Valea Barcǎului; cel mai înalt vârf - Vârful Curcubăta Mare, 1.849 m, în Munții Bihor.

Clima:
- de munte, cu temperaturi scǎzute, precipitații abundente și vȃnturi puternice;
Resurse:
- subsol: minereuri de aur, argint, fier, cupru, zinc, sare, cǎrbuni pietre de construcție, ape
minerale;
- sol: lemn, pǎșuni, faunǎ bogatǎ și variatǎ.
ANEXA 2

ANEXA 2