Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Clasa I
Disciplina: Muzică şi mişcare
Unitatea de învăţare: Genuri muzicale
Subiectul: Frunză verde de cicoare, din folclorul copiilor
Tipul lecţiei: predare – învăţare
Forma de realizare: lecţie integrată
COMPETENŢE GENERALE:
1.Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical;
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei;
3. Exprimarea unor idei, sentimente.
COMPETENŢE SPECIFICE:
Muzică şi mişcare:
1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensităţi, înălţime şi viteză de
succesiune contrastante;
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule
ritmico- melodice simple;
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm;
3.1. Manifestarea liberă, adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical,
apelând la diverse forme de exprimare;
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor.
Comunicare în limba română (CLR)
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
Dezvoltare personală
2.1 Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate;
2.3 Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi.
Arte vizuale şi abilităţi practice
2.1. Observarea unor caracteristici simple ale materialelor întâlnite în mediul familiar;
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct.

Obiective operaţionale:
O1- să-şi însuşească corect elemente de tehnică vocală (dicţie, emisie, respiraţie);
O2 - să interpreteze corect şi expresiv linia melodică a cântecului Frunză verde de cicoare;
O3 - să interpreteze cântecul executând mişcările sugerate de text;
O4 - să formuleze mesaje clare, concise pe o temă dată;
O5 - să enumere întrebuinţările florii de cicoare;
O6 - să valorizeze elementele de mişcare deja asimilate în desfăşurarea unui dans popular pe cântecul
Frunză verde de cicoare.
O7- să exprime idei despre o melodie ascultată/imagini vizionate;
O8 - să recunoască hora interpretată de o orchestră şi de un solist de muzică populară românească.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, problematizarea, ciorchinele, exerciţiul muzical,
interpretarea individual şi în grup a cântecului, jocul didactic;

Mijloace de invăţământ: costume populare, fişe de lucru, coli de flip-chart, markere, laptopul,
videoproiector, filmuleţ cu o horă, planşe – cicoare.

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, în perechi

Bibliografie:
 Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, I şi a II-a, nr. 3418/19.03.2013;
 Motora-Ionescu, Ana, Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I-IV, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1978;
 Marian Palade, Dorin Şcheiul, Hai la joac-afară! – culegere de cântece, jocuri şi numărători
muzicale pentru preşcolari şi şcolari mici, Editura „George Tofan”, Suceava, 2006;
 Avram Florea, Educaţia muzicală şi didactica muzicii, MEC/Proiectul pentru Învăţământul
Rural, 2007;
Demersul didactic

Mijloace
Secvenţele Activitatea Metode şi Forme de
Ob. Activitatea învăţătorului de Evaluare
lecţiei elevilor procedee organizare
învăţământ
Momentul Aerisirea sălii de clasă. Pregătirea Se pregătesc de
organizatoric materialelor didactice. lecţie.
Pregătirea I. Exerciții de respirație: Elevii execută Exerciţiul Frontal Aprecieri
bazelor a) Exerciţii de respiraţie sub formă de joc: exerciţiile de muzical colective
aperceptive - suflăm puful de păpădie, fulgul; respiraţie:
- suflăm şi răcim ceaiul fierbinte; ... inspiraţie În colectiv
- oftăm; puternică şi Observare
- umflăm balonul; expiraţie forţată, sistematică
- stingem toate lumânările de pe tort; prin scoaterea a
- vâjâitul vântului; tot aerul din Câte o
- mirosim o floare. plămâni floare
b) Exerciţii de dicţie: ... – mimarea pentru
- „Rici, rici, măi arici, scoate ţepele de-aici, gestului de a fiecare elev
Buş-buş, cărăbuş ieşi afară din culcuş.” duce la nas o Explicaţia
- „Muzica îmi place mult floare, inspiraţie
Şi s-o cânt şi s-o ascult, lungă, profundă,
La, la, la, la, la, la, la, apoi expirarea
La, la, la, la, la, la, la.” aerului Demonstraţia
c) Exerciţii ritmice, cu tactare pe silabe cu Intonează
durate egale de un timp: împreună cu
- „Jos, sus, noi toţi tactăm, învăţătorul
Ritmul bun să îl păstrăm.”
- „Mergem unul după altul
Şi păstrăm cu grijă pasul.”
d) Exerciţii de încălzire a vocii sub formă de
joc: Exerciţiul
- se imită sunete din natură muzical
... imităm zumzăitul albinei (zummm)
... imităm ciripitul păsărelelor (cip-cirip)
... imităm sunetul clopoţelului (cling-cling)
II.Exerciţii de cultură vocală: Demonstraţia
Intonez model sunete de înălţimi diferite, Frontal
după care la comanda mea vor intona şi elevii
(pe vocale, pe silabe deschise, pe silabe
închise):
a a a a a a a a a a a a a a ……..

ma ma
ma ma ma ma maaaaaaa

ta ta
ta ta ta ta taaaaaaaaa

ma...me...mi...mo...mu
ra...re ...ri.... ro....ru
tic...poc....pum...lir...dim
Cer elevilor să interpreteze cântecul învăţat Vor interpreta
data trecută. cântecul învăţat
Captarea Captarea atenţiei se face prin prezentarea Elevii ascultă Expunerea Costume Frontal Observarea
atenţiei unor costume populare (de fată şi de băiat) şi explicaţiile, apoi populare sistematică
prin vizionarea şi discutarea unui film în care răspund: Filmuleţ cu
este prezentată o horă. Elevii sunt solicitaţi - imaginile Explicaţia o horă
să spună: înfăţişează un
- ce moment din viaţa oamenilor înfăţişează; grup de oameni
- cum se numeşte dansul pe care îl execută; dansând hora
- cine interpretează hora pe care se după o melodie
dansează; interpretată de o
- cu ce ocazii se cântă şi se dansează hora; orchestră;
- ce cântece în ritm de horă cunosc. - hora se cântă
şi se dansează la
serbări,
spectacole,
petreceri;
- „Drag mi-e
jocul românesc”,
„Alunelul”.
Anunţarea Astazi la ora de muzică şi mişcare veţi învăţa Elevii sunt atenţi Expunerea Frontal
temei şi a un cântecel nou, Frunză verde de cicoare. la sarcinile
obictivelor Este o melodie populară, la fel ca şi cea pe enumerate.
care aţi urmărit-o în imaginile filmate. La
sfârşitul orei va trebui să cântaţi corect acest
cântec, sprijinindu-vă pe o respiraţie corectă
şi o pronunţare clară a cuvintelor şi să
executaţi câţiva paşi de horă.
Dirijarea Înainte de a învăţa cântecelul, explic ce este Explicaţia Laptopul Frontal Observaţia
învăţării cicoarea. Planşe cu sistematică
Citesc povestea “Cicoarea”(cicoarea este o Este folosită ca Conversţia flori de Evaluarea orală
plantă erbacee cu flori albastre, trandafirii, medicament cicoare şi recompense
sau albe, cultivată pentru rădăcinile şi florile natural pentru
sale) şi solicit elevii să-mi spună, continuând boli: constipaţie,
finalul, care sunt întrebuinţările acestei boli hepatice,
plante. biliare, oboseală
fizică şi
intelectuală. Laptop Pe grupe
Se audiază cântecul. Exerciţiul
- audierea cântecului cu ajutorul Ascultă cântecul muzical
calculatorului
- analizarea sumară a cântecului (număr de
strofe, conținut de idei..)
- învățarea propriu - zisă a cântecului pe
unități ritmico-melodice; Dezbaterea
1 cântarea model a primei strofe; Învăță cântecul Independent Evaluarea orală
2. repetarea primei strofe de două ori de propus.
către elevi;
3. cântarea individuală de către doi-trei elevi;
4. cântarea model a celei de-a doua strofe;
5. repetarea celei de-a doua strofe de două Redau cântecul Jocul didactic
ori de către toţi elevii; învățat:
6. cântarea strofei individual de către doi ...fiecare grupă
elevi; cânta o strofă,
7. cântarea integrală a cântecului de către .... între solist și Dezbatere
toţi elevii de două-trei ori. clasă; Pe grupe
Propun reluarea cântecului în procedee ..un vers cu voce În perechi
variate de interpretare: tare, unul în Individual
- în lanț, pe grupe de copii; şoaptă
- mai tare mai încet;
- alternativ.
Obţinerea Propun elevilor să cântăm cântecul, În faţa clasei Exerciţiul Frontal Observare
performanţei executând mişcările sugerate de text elevii vor cânta, Pe grupe de curentă
(10 copii vin in faţă să facă paşii de horă, executând căte 10 elevi Probă practică
ceilalţi cântă din bănci – 3 grupe a câte 10 mişcările
copii) sugerate de text
Retenţia - Ce cântec am învățat astăzi? Frunză verde de Conversaţia Frontal Aprecierea
cicoare Individual verbală
- Ce învățam din acest cântec? ...cântecul şi jocul
popular din
folclor reprezintă
un tezaur
nepreţuit al
românului
Transferul Solicită elevilor decorarea unor costume Decorează Jocul Fişe – Frontal Aprecieri
populare cu puncte, linii, în timp ce costumele costume verbale
interpretează cântecul populare de pe populare
fişele primite
Încheierea Aprecieri verbale despre modul în care Conversaţia Frontal Recompense
activităţii au răspuns la lecţie.
Anexa
Frunză verde de cicoare

Frunză verde de cicoare


Tra, la, la, la, la, la
Hai să tragem hora mare
Tra, la, la, la, la,
Pe câmpia cea cu flori
Tra, la, la, la, la, la
Că e soare fără nori
Tra, la, la, la, la, la

Să jucăm hora pe loc


Tra,la,la,la,la,la
Şi s-avem mereu noroc
Tra, la, la, la, la,la
Tot mai lin, mai lin,
Tra, la, la, la, la, la
Ca soarele pe senin
Tra, la, la ,la, la, la.

Pentru captarea atentiei

https://www.youtube.com/watch?v=TJz3c6uhJM4&list=RDd8_VW-oKCH0&index=14

sau

https://www.youtube.com/watch?v=khoxL564pVw&list=RDd8_VW-oKCH0&index=27