Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 317/SIPOCA398/21.02.

2020

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa


Ministerului Educației și Cercetării (în afara organigramei organizației) în cadrul proiectului
Noi perspective în educație – NPE, SIPOCA 398, MySMIS 116793

Status
Nr.
Număr dosar Candidat Post Punctaj după
crt.
interviu
STOICA
292/SIPOCA398/ Expert analiză sistem
1. Manuela 94,33 Admis
21.02.2020 (A.1.8)
Aurora

Afișat astăzi, 21.02.2020, ora 1100.

Manager Proiect
Valentin Sorin POPESCU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European,


prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020