Sunteți pe pagina 1din 1

Făclia Unirii celei Mari

pentru biblioteca ta
Abonează-te pe trei luni la ediţia print a ziarului Făclia de Cluj şi primeşti volumul
Făclia Unirii celei Mari, coordonat de academicianul prof. univ dr. Ioan Aurel Pop.
Sună la numărul de telefon 0729.354.557 sau trimite un e-mail la conta@ziarulfaclia.ro
şi un angajat al ziarului Făclia de Cluj te va contacta în cel mai scurt timp.
Prețul abonamentului:

30 40
PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE

lei/lună + taxa difuzare lei/lună + taxa difuzare

luni, 2 martie 2020 • anul XXXI, nr. 8883 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Balul Operei 2020


Muncă în folosul
Clujul, în pași de vals
An de an marcăm într-un mod

comunităţii plăcut, intrarea într-un nou


an calendaristic. An de an ne
bucură într-unul din spaţiile de
referinţă ale Cetăţii Clujului-
Opera Naţională Română-
spectaculosul în materie de
Viorel DĂDULESCU muzică, artele spectacolului,
dans, bucătărie, modă. Nu în
ultimul rând, an de an întâlnim
sau reîntâlnim valori ale scenei
româneşti şi internaţionale.

e xistă la noi în ţară un bizar grup de


fiinţe care sunt capabile nu numai
să muncească pe gratis, ci chiar și
să-și plătească singuri producţia. Desfă-
șoară - s-ar putea spune - o activitate pro
Balul Operei rămâne prin exce-
lenţă, locul de întâlnire a elitelor, se
cunoaște acest lucru. Dar printr-o
firească extensie, Balul Operei este
bono. Înainte vreme, categoria asta so- și modul și locul de afirmare,etala-
cio-profesională nu apărea nici măcar în re și menţinere a  condiţiei sociale,
nomenclatorul meseriilor, în care singura evenimentul la care realizezi cât de
referire la activitatea cu pricina era “scrii- importantă este eticheta.
tor de vagoane”. Meseria de scriitor - deși Demostene ȘOFRON
unii dintre cei care o practicau apăreau în continuare în pagina a 6-a
manualele de Literatură - nu figura între
ocupaţiile recunoscute. Însă, deși profesi-
unea nu exista oficial, de trăit se putea trăi
destul de bine de pe seama ei. Cu totul alta
este situaţia astăzi.
120 de călătorii gratuite în fiecare lună Decibelii iredentismului
se reaud în Transilvania
Cei mai mulţi scriitori români (“ade-
văraţi” sau “veleitari”) câștigă infim sau
pentru elevii și studenţii clujeni PAGINA 4

chiar nimic de pe urma acestei activităţi, Elevii și studenții clujeni vor mun și reprezintă totodată o recu- sunt: înlocuirea abonamentului pe
cele câteva excepţii - cum ar fi Eugen beneficia de la 1 martie de 120 noaștere a locului și rolului pe care două linii de transport în comun Școala Gimnazială
Ovidiu Chirovici, care anii trecuţi a spart călătorii gratuite pe lună în tinerii îl au în ecosistemul de dez- cu un abonament care include un Geaca - o școală
box-office-ul european sau Mircea Cărtă- locul abonamentelor anterioare voltare al orașului nostru’’, a spus număr de 120 de călătorii pe lună; pentru fiecare
rescu, care a ajuns un nume în literatura pe două linii, a anunţat primarul primarul Boc. Astfel, în ședința o călătorie este valabilă timp de o
mondială - nefăcând altceva decât să con- Emil Boc. de Consiliu local de vineri, după oră, indiferent de linia și numărul
perioada de consultare și dezbate- de mijloace de transport în comun PAGINA 5
firme regula. Este absolut fascinant cum o
mulţime de persoane cu activităţi literare „Primăria Cluj-Napoca pune în re publică, au fost aprobate noile utilizate în acest interval de timp.
se străduie să dea de lucru tipografilor, practică politici publice îmbunătă- regulamente de acordare a abona- Pot beneficia de aceste facilități
țite care vizează transportul public mentelor la transportul public din studenții care urmează cursuri de „Balul moților”, o
librarilor și editorilor, fără a avea nici un sărbătoare a primăverii
beneficiu financiar de urma acestei munci. pentru elevii și studenții clujeni. Cluj-Napoca pentru elevi și stu- licență, master sau doctorat la zi, și
Noile măsuri au ca obiectiv încura- denți. Principalele modificări care să dețină unul din cele șase carduri
continuare în pagina a 12-a
jarea utilizării transportului în co- intră în vigoare din luna martie continuare în pagina a 4-a

Starea generală de sănătate a pacientului cu coronavirus este staţionară


Starea pacientului cu coronavirus nedoara, două din Alba, una din Mureș
internat la Spitalul de Boli Infecţioase și două din Cluj. Prefectul judeţului Cluj,
din Cluj-Napoca este staţionară, au Mircea Abrudean a anunţat, ieri, că în
anunţat medicii unităţii medicale judeţul Cluj sunt 589 de persoane izolate
clujene. la domiciliu după ce au sosit din zonele
afectate de coronavirus din Italia. Majori- PAGINA 7
Potrivit acestora, bărbatul de 45 de
ani din Maramureș este internat la secţia tatea persoanelor izolate la domiciliu s-au
dedicată, este afebril și nu este intubat. întors în România pe calea aerului, însă Congres aniversar al
De asemenea, potrivit medicilor, au fost sunt și cetăţeni care au venit cu mijloace Asociației Veterinare
prelevate probe și de la soţia pacientului de transport rutiere. Prefectul a precizat
că până duminică în judeţul Cluj nu a fost Ecvine din România
pentru a se vedea dacă a fost infectată cu
coronavirus. Probele vor fi analizate la nicio persoană plasată în carantină.
PAGINA 9
Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj-Na- Maramureșeanul de 45 de ani a fost
poca, rezultatele urmând să fie anunţa- adus vineri la Spitalul de Boli Infecţioase
te luni. Alte șapte probe prelevate de la din Cluj-Napoca după ce a venit din Italia Un nou egal
persoane care au venit din nordul Italiei și a fost internat cu febră la Spitalul din pentru „U” Cluj
se află în procedură de testare la unita- Baia Mare. El este din afara zonei de ca-
tea medicală clujeană de boli infecţioase. rantinaj și s-a întors în țară în 25 februa- PAGINA 12
Două dintre aceste persoane sunt din Hu- rie. C.P.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324