Sunteți pe pagina 1din 1

Numărul creditelor profesionale acumulate pe parcursul a 5 ani 55

credite Ministerul Educației,Culturii


______________ ______________________ și Cercetăriial Republicii Moldova
Data semnătura candidatului Direcția Învățămînt Călărași

Confirmat: FIȘA
___________ _______________________
de atestare
L.Ș. semnătura directorul instituției
a cadrului didactic
Dovezile se anexează:
Activitățile de formare Volumul Volumul de Credite
profesională continuă de muncă muncă profesionale Motricală
cuantificat
echivalat în acumulate
în ore credite Vera
profesionale
III.Evaluarea rezumatelor dezvoltării profesionale și a formării
continue
Prezentarea și susținerea Educator
Portofoliul de atestare 90 ore 3 3
Raportului de autoevaluare 60 ore 2 2
Instituția preșcolară din satul Meleșeni, r-nul Călărași
Concluziile și recomandările comisiei:
_________________________________________________________
solicitant a gradului didactic doi
_________________________________________________________
_______
Președintele comisiei:_______________
Membrii comisiei: _______________
_______________
_______________

Data “__” ____________________2020