Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

1. Calculează:

5 x 6= 8 x 6= 7 x 7= 9 x 4= 10 x 10= 8 x 7=
2 x 4= 9 x 8= 6 x 6= 9 x 3= 4 x 3= 7 x 9=
6 x7= 8 x 8= 6 x 9= 9 x 9= 5 x 8= 3 x 7=
7 x 5= 5 x 5= 7 x 10= 5 x 9= 3 x 3x 4= 5 x 2 x
7=
2. Completează:
a) Produsul numerelor 9 și 7 e …….
b) Numărul cu 8 mai mare decât 8 e…….
c) Numărul de 6 ori mai mare decât 3 e…..
d) Dacă îl măresc pe 4 de 5 ori obțin……
e) Dublul lui 5 e…….
f) Dublul lui 0 e……..
g) Triplul lui 7 e……..

3. Efectuează:
5 x 5 + 5= 8 x 8 +129=

6 x 7- 3= 9 x 9 + 569=

47- 5 x 5= 10 x 8 + 325=

4. La suma dintre triplul lui 8 și cel mai mare număr de două cifre, adaugă dublul lui 7.

5. Maria are 4 mere. Ana are de două ori mai mult, iar Mihai de 3 ori mai mult decât
Ana. Câte mere are Mihai?
6. Marcel rezolvă câte 8 probleme pe zi. Câte probleme rezolvă într-o săptămână,
știind că duminica nu lucrează la matematică?

7. Andrei are 7 ani. Mama lui e de 4 ori mai mare ca el, iar tatăl său e cu 30 ani mai
mare ca Andrei. Cu câți ani e mai mare tatăl decât mama?

8. Câte picioare au 7 câini, 10 rinoceri, 5 porci și 7 rațe?

9. Găsește numerele a,b,c, știind că:


a x b= 63 b x b=c c- 12= 37