Sunteți pe pagina 1din 1

METODE DE SEPARARE A AMESTECURILOR DE SUBSTANŢE

Separarea – metoda prin care se obţin substanţe în stare pură dintr-un amestec.
Caracterizarea unui compus organic incepe intotdeauna cu stabilirea compozitiei sale. In
vederea acestui scop, compusul organig studiat este mai intai izolat din meiul in care a aparut
(mediul de reactie) si apoi purificat pentru indepartarea oricaror urme de substante straine.
Izolarea si purificarea compusilor organici se poate face cu o gama larga de metode –
fizice, fizico-chimice, chimice si biochimice.
Alegerea metodei de separare sau purificare se face in functie de proprietatile
substantelor aflate in amestec, mai precis de caracteristicile fizico-chimice ale acestora

• Decantarea – operaţia de separare a unui solid dintr-un amestec eterogen solid – lichid; se
foloseşte când densitatea solidului este mai mare decât a lichidului.
În practică, decantarea este folosită pentru obţinerea apei potabile din ape naturale, pentru
purificarea sării extrase din salină sau pentru obţinerea auruluişi a argintului din minereu, în
decantoare speciale

• Filtrarea – este operaţia de separare a unui solid dintr-un amestec eterogen solid – lichid, cu
ajutorul unor mase poroase, permeabile numai pentru lichid. Se utilizează când densitatea
solidului este mai mică sau egală cu a lichidului.
Lichidul care trece prin hârtia de filtru se numeşte filtrat. În practică, filtrarea este folosităp
entru obţinerea apei potabile. Ca materiale filtrante sefolosesc straturi succesive de pietriş şi
nisip. Există şi filtre de aer folosite pentru purificarea aerului.

• Cristalizarea - trecerea unei substanţe solide din soluţie în stare cristalină; cristalul este un
corp solid, omogen, cu formă geometrică definită, mărginit de suprafeţe plane.
În practică, metoda cristalizării este folosită pentru obţinerea zahărului din trestie de zahăr şi
pentru obţinerea sării de bucătărie din apa mării.
Cristalizarea nu se foloseşte în cazul lichidelor inflamabile.
Cristalizarea poate avea loc în adâncul Pământului prin modificarea magmei formându-se roci
magmatice (granit, bazalt).

Distilarea - operaţia de separare a componenţilor dintr-un amestec omogen de lichide, prin


fierbere urmată de condensare. Această metodă de separare este utilizată la obţinerea alcoolului
şi în prelucrarea ţiţeiului în rafinării pentru obţinerea benzinei, petrolului lampantşi a motorinei.