Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Domeniul de aplicare
Complexul de lucrari tehnologice care trebuie sa fie executate la realizarea infrastructurii
cladirii sunt:
1 – hidroizolarea pereților

Date initiale
Decizii spatiale si constructive
1. Dimensiunile cladirii in axe, m 18.0 x 8,4

Conditii meteorologice
Temperatura mediului ambient, ˚C - +15… +30

Mecanismele folosite la executarea lucrarilor:


Transportarea instrumentelor, utilajului, schelelor – autobasculanta ZIL-130

2. Tehnologia si organizarea lucrarilor

2.2 Hidroizolarea suprafetelor peretilor

2.2.1 Suprafetele exterioare ale peretilor exteriori inainte de hidroizolare trebuie


sa fie curate si uscate (umiditatea suprafetei nu trebuie sa depaseasca 8-10%
), de aceea dupa decofrarea suprafetelor trebuie prevazuta o intrerupere
tehnologica pentru uscarea suficienta a acestora.
2.2.2 Hidroizolarea se incepe cu grunduirea suprafetelor care se efectuiaza cu
primer (bitum dizolvat in motorina 1 la 3). Aplicarea grundului se executa
manual cu peria, suprafata vopsindu-se de sus in jos.

2.2.3 Hidroizolatia propriu-zisa se executa cu mastic bituminos fierbinte in 2


straturi cu grosimea totala de 2 mm. In momentul aplicarii pe suprafata
masticul trebuie sa posede temperature de 180 - 190˚C. Vopsirea se executa
manual cu peria. Primul strat de mastic se aplica pe suprafata dupa uscarea
grundului, al doilea strat – dupa uscarea primului.
3. Cerinte catre calitate si receptia lucrarilor

Calitatea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor actelor normative in


vigoare. Criteriile tehnice si mijloacele de control ale proceselor sunt indicate in
tabelul 3.1. La receptia lucrarilor se prezinta caietul executarii lucrarilor, procesele
verbale de confirmare a analizelor si lucrarilor de laborator a materialelor de
constructie utilizate si procesele verbale de receptie a lucrarilor ascunse.

Verificarea calitatii lucrarilor

Denumirea Criteriile
Instrumentul Responsabil
proceselor Periodicitatea tehnice de
Obiectul verificarii si metoda pentru
destinate verificarii apreciere a
verificarii verificare
verificarii calitatii
1 2 3 4 5 6
Inainte de
Diriginte de
Umiditatea suprafetei Higrometru inceperea ≤10%
santier
lucrarilor
Suprafata
Hidroizolarea Pina la Diriginte de trebuie sa fie
Calitatea grunduirii Vizual
suprafetelor hidroizolare santier fara pete si
peretilor fisuri
Se va respecta
grosimea
Aplicarea straturilor de Vizual, In timpul Diriginte de
straturilor
hidroizolatie micromeru executarii santier
indicate in
proiect

4. Calculul manoperei lucrarilor


Norma de
Unitatea Manopera
Nr. Volumul Argumentarea timp
Denumirea procesului de
Crt. de lucru normelor om mas. om mas.
masura
ore ore ore ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hidroizolarea prin
13 100 m² 2.756 E II-37 p. 4в 10 - 27.56 -
vopsire a peretilor
∑ 27.56 -
6. Resurse tehnico-materiale

Necesitatile in mecanisme, utilaj , scule si in materiale pentru executarea


lucrarilor de constructii-montaj sunt prezentate in tabel. Calculul necesitatii in
materiale s-a efectuat in conformitate cu normele de consum indicate in N.R.C.
Tipul
Nr
Denumirea parametrii Cantitatea Destinatia
Crt
tehnici, STAS
1 2 3 4 5

Vopsirea suprafetelor cu mastic


1 Perie - 2
bituminos
Mijloace pentru
masuratori

2 Ruleta de metal STAS-73-02,8 1 Verificarea dimensiunilor,


3 Higrometru 1 Determinarea umiditatii
Determinarea aderentei
4 Adeziometru 1
masticului bituminos pe perete
Verificarea temperaturii
5 Termometru 1
masticului
Mijloace de securitate
Pentru
STAS-124087-
6 Casca de protectie fiecare Protectia capului
84
muncitor

7. Tehnica securitatii

7.1 Hidroizolarea peretilor


7.1.1 Transportarea masticului bituminos fierbinte la locul de executare a
lucrarilor se va efectua in caldari de forma unui trunchi de con cu baza
mica in partea superioara.
7.1.2 Se interzice de a utiliza mastic cu temperatura mai mare de 180°C , termosul
trebuie sa fie inzestrat cu termometru.
7.1.3 La preparea grundului se interzice de a turna dizolvantul in masticul
bituminos fierbinte.
8. Indici tehnico-economici
Nr
Denumirea indicelui U/m Cantitatea
crt
1 Manopera muncitorilor om/ore 440,6
2 Durata executarii lucrarilor zile/schimb. 14/29

I. Calculul volumelor de lucru si elaborarea borderoului


volumelor de lucru

Determinarea suprafetei hidroizolate:

Siz = Pinf * hiz =106*2.6 = 275.6 m²

Borderoul volumelor de lucru:

Nr
Denumirea lucrarilor Unitatea de masura Cantitatea
crt
1 Hidroizolarea peretilor m² 275.6