Sunteți pe pagina 1din 3

= • 1\r\INISTERUL EDUCATIU $1 C[fl.

CETAR
~SJ
PRAHOVA
INSPECTORATUL
$COLAR JUDETEAN PRAHOVA

Nr.789 /05.03.2020
LISTA CATEDRELOR Sf POSTURILOR
AFLATE iN RESTRANGERE DE ACTIVITATE
INCEPAND CU 01 septembrie 2020

DISCIPLINA: EDUCATOARE
Nr. Unitatea de Numele si prenumele Studii
crt Invatamant titularului aflat in Univ.
restrangere de Facultatea
activitate Specializ.
Nivel *
1. Scoala Gimnaziala BARA FLORINA Liceul Pedagogic Ploiesti-educatoare
"Radu Tudoran", com.
Blejoi-
GPN Blejoi
2. Scoala
, Gimnaziala VLAD MARINELA Universitatea Bucuresti
"Nichita Stanescu" AURELIA Pedagogia invatamantului primar ~i
Ceptura pre~colar

DISCIPLINA: iNVATATORI
Nr. Unitatea de invatamant Numele si prenumele Studii
crt titularului aflat In Univ.
restrangere de activitate Facultatea
Specializ.
Nivel *
1. Scoala Gimnaziala "Radu GEORGESCU Pedagogia invatamantului
Stanian" Ploiesti SIMONA primar si prescolar

2. Sccala Gimnaziala "loan lONITA ALINA Pedagogia invatamantului


Grigorescu", municipiul NICOLETA primm" si prescolar
Ploiesti

3. Colegiul National NEAC~U RUHAMA Pedagogia invatamantului


"N.Grigorescu" Campina DRUSILA primar si prescolar

4. Scoala Gimnaziala Vadu VASILE DIANA Facultatea de Litere si Stiinte


Parului- Scoala ELENA Limba romana- Limba engleza
Gimnaziala "Lizeta-Paul Institutori-Limba engleza
Grecianu" Cioceni
5 Scoala Gimnaziala Berceni lORDACHE Pedagogia invatamantului
MARIANA primar si prescolar

Str. Democratiei nr. 35


Cod 100559
Tel: +40 (0)244 577699
Fax: +40 (0)244 577 400
www.isj.ph.edu.ro
MINISTERUL EDUCAflEI ~I CERCHAR
INSPECTORA TUL
~COLAR JUDETEAN PRAHOVA
PRAHOVA

6. Scoala Girnnaziala RADUCU RAFAELA Pedagogia Inva~amal1tului


"Dumitru Brezeanu" MIRUNA primar si prescolar
Teisani

7. Colegiul "F erdinand I" DINU ANCA BIANCA Liceul Pedagogic Ploiesti
Maneciu Invatatori -educatoare

DISCIPLINA: LIMBA SI LITERATURA ROMANA


Nr. Unitatea de Invatamant Numele si prenumele Studii
CIt titularului aflat in Univ.
restrangere de activitate Facultatea
Specializ.
Nivel *
1. Liceul Tehnologic "Lazar STOIAN ALINA
Edeleanu" ELENA Facultatea de Litere si Stiinte
Limba romana- Limba engleza

2. Liceul Teoretic "Aurel BURLACU Facultatea de Litere ~i Stiinte


Vlaicu" Breaza ANDREEA Limba romana- Limba engleza

3. Scoala Gimnaziala GRECU VASILICA Facultatea de Litere ~i Stiinte


Scorteni-Scoala CRISTINA Limba romana- Limba franceza
Gimnaziala Mislea

DISCIPLINA: INFORMATICA.
Nr. Unitatea de Invatrunant Numele si prenumele Studii
crt titularului aflat 111 Univ.
restrangere de activitate Facultatea
Specializ.
Nivel *
1. Liceul Tehnologic "Torna DRA.GHICI SIMONA Studii postuniversitare
Socolescu" Ploiesti Specializarea- Informatica

su. Democratiei Ilt'. 35


Cod 100559
Tel: +40 (0)244 577 699
Fax: +40 (0)244 577 400
www.isj.ph.edu.ro
Iv\INISTERUL EDLJCA'rm $1 CERCET,\R
INSPECTORATUL
~COLAR JUDETEAN PRAHOVA
PRA.HOVA

DISCIPLINA: GEOGRAFIE
Nr. Unitatea de Invatamant Numele si prenumele Studii
crt titularului aflat In Univ.
restrangere de activitate Facultatea
Specializ.
Nivel *
1. Scoala
, Gimnaziala BADEA GEOGRAFIE Studii universitare
Valcanesti Geografie-Lb.franceza

2. Scoala Profesionala TIGOIANU HEIDI Studii universitare


Baltesti Geografie

DISCIPLINA: DISCIPLINE TEHNICE


Nr. Unitatea de invatamant Numele si prenumele Studii
crt titularului aflat In Univ.
restrangere de activitate Facultatea
Specializ.
Nivel *
1. Liceul Tehnologic DT-MECANICA Studii lunga durata
Barcanesti- BADEANADIA
Specializare : Mecanica

DISCIPLINA: PREGATIRE INSTRUIRE PRACTICA


Nr. Unitatea de invatamant Numele si prenumele Studii
crt titularului aflat In Univ.
restrangere de activitate Facultatea
Specializ.
Nivel *
1. Liceul Tehnologic NEAGU JIANU Postliceal- -Mecanica,
"C.Istrati" Campina Topografie,
Tehnician in controlul calitatii
produselor aliment are

Presedinte comisie mobilitate,


Insp.Sc. Gen.Adj.

Prof. Liliana Tenescu

SIr. Democratiei nr. 35


Cod 100559
Tel: +40 (0)244 577 699
Fax: +40 (0)244577 400
www.isj.ph.edu.ro