Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

Numele aplicantului:

INFORMAŢII PERSONALE
Nume (nume, prenume) NEACȘU Mihai-Gabriel
Adresă (nr., strada, cod postal, oraș, Aleea Negoiu nr. 6, cod poștal 400676, Mun. Cluj-Napoca,
țara) România
Telefon 0726.360.600
Fax
E-mail neacsumihai71@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii (ziua, luna, anul) 25.08.1971
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
(menționați pe rând fiecare
experiență profesională pertinentă,
începând cu cea mai recentă dintre
acestea)
* Perioada (de la - până la) 07.11.2016-prezent
* Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Cluj-Napoca
* Tipul activităţii sau sectorul de 07.11.2016-14.06.2017-Direcția Tehnică-Biroul Eficiență
activitate Energetică, Iluminat Public-inspector principal-eficiență
energetică;
14.06.2017-prezent-Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi-
Compartiment Păduri și Pășuni-consilier superior-păduri
* Funcţia sau postul ocupat Inspector principal; consilier superior
* Principalele activităţi şi -insp. Principal Biroul Eficiență Energetică, Iluminat Public-
responsabilităţi organizator a 2 ședințe cu reprezentanții tuturor instituțiilor de
învățământ preuniversitar pe tematica eficienței energetice
-cons. Superior - Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi-
Compartiment Păduri și Pășuni-coordonarea realizării
amenajamentelor silvic și pastoral pentru pădurile și pășunile
deținute în proprietate de Municipiul Cluj-Napoca
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Curriculum vitae
Numele aplicantului:

(descrieți separat fiecare formă de


învățământ și program de formare
profesională urmate, începând cu
cea mai recentă)
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma obţinută
* Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma obţinută
* Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma obţinută
* Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
* Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma obţinută
* Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE (dobândite în cursul
Curriculum vitae
Numele aplicantului:

vieții și carierei dar care nu sunt


recunoscute neapărat ptrintr-un
certificat sau o diplomă)
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
(enumerați limbile cunoscute și
indicați nivelul: excelent, bine,
satisfăcător)
* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie
* abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe artistice
(descrieți aceste aptitudini și
indicați contextul în care le-ați
dobândit)
Muzică, desen, pictură, literatură
etc.
Aptitudini şi competenţe sociale
(descrieți aceste aptitudini și
indicați contextul în care le-ați
dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane,
într-un mediu multicultural, ocupaţi
o poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o
activitate în care munca de echipă
este esenţială, (de exemplu cultură,
sport, etc.)
Aptitudini şi competenţe
organizatorice (descrieți aceste
aptitudini și indicați contextul în
care le-ați dobândit)
De exemplu coordonaţi sau
conduceţi activitatea altor persoane,
proiecte şi gestionaţi bugete; la
locul de muncă, în acţiuni voluntare
(de exemplu în domenii culturale
sau sportive) sau la domiciliu.
Aptitudini şi competenţe tehnice -
(descrieți aceste aptitudini și
indicați contextul în care le-ați
dobândit)
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc.)
Permis de conducere
Alte aptitudini şi competenţe -
(descrieți aceste aptitudini și
indicați contextul în care le-ați
Curriculum vitae
Numele aplicantului:

dobândit)
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
(indicați alte informații utile și care
nu au fost menționate , de exemplu
persoane de contact, referințe, etc.)
ANEXE (enumerați documentele
atașate CV-ului, dacă este cazul)

(H.G.1021/2004)

Semnătura,

*Notă
Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu propriul nume)
**Notă
Toate textele scrise cu aceste caractere înclinate au rol informativ şi nu apar în CV
***Notă
Textul dintre paranteze () va fi înlocuit cu informaţiile cerute