Sunteți pe pagina 1din 1

.

ANUNTURI DE PARTICIPARE - 14 decembrie 2010


1. Obiectul anuntului: Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor
judetene din judetul Cluj perioada 2010-2012
Autoritate contractantă: Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat a
judetului Cluj, Adresa postala: str. Av. Badescu nr. 3-5 , Cluj-Napoca ,
Localitatea: Cluj-Napoca , Cod postal: 400082 , Romania , Punct(e) de
contact: Juliette Magradean , Tel. 0264-594.262 , Email:
achizitiicluj@yahoo.com , Fax: 0264-594.262 , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Tipul contractului: Proiectare si Executie
Data publicarii: 28 decembrie 2010
Valoarea estimata a contractului: 835.587.167 RON fara TVA
Termen pentru primirea ofertelor: 26.01.2011

2. Obiectul anuntului: Proiectare Consolidare drum de acces la gr.12 Trei Sate


Autoritate contractantă: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A., Adresa postala:
str. Salcamilor nr.23 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540202 ,
Romania , Punct(e) de contact: Marius Moldovan , Tel. 0265402174 , Email:
marius.moldovan@mures.romgaz.ro , Fax: 0265306340 , Adresa internet
(URL): www.romgaz.ro
Tipul contractului: Proiectare
Data publicarii: 27 decembrie 2010
Valoarea estimata a contractului: 60.000 RON fara TVA
Criterii de atribuire: Pretul ofertei – 90 %
Durata de executie – 10%
Termen pentru primirea ofertelor: 20.01.2011
1.Scopul lucrării:
Drumul a fost realizat cu scopul de a asigura accesul în bune condiţii la sondele 12, 14, 21,141,171 şi
semigrup 4 Ghineşti.
2.Date tehnice:
Lungime drum L = 940 ml din care: 700 ml pietruit + 240 ml record betonat la DJ.
Dimensiuni: - lăţime carosabil l=4m
- acostamente I = 2 x 0,50 m
- lăţime platformă drum l = 5 m
3.Sistem rutier existent:
- strat de fundaţie – balast -10-15
- strat de uzură – îmbrăcăminte din piatră spartă în grosime de 8 -10 cm.

La acest drum au fost efectuate lucrări de reparaţii de către STTM în 2006 iar în 2009 a fost cuprins în Planul
de RK la SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg.Mureş şi a fost efectuată o lucrare de Rk de către SC Drumuri si Poduri
SRL, lucrări care au cuprins şi protejarea părţii carosabile a drumului prin amplasarea de gabioane pe o lungime de
aproximativ 70 ml.
Datorită utilizării intensive a drumului pentru exploatarea forestieră şi alunecărilor de teren rezultate în urma
ploilor abundente din primăvara anului 2010 a apărut fenomenul de alunecare a terenului în zona în care au fost
amplasate gabioane şi de îngustare a drumului fiind necesare luarea unor măsuri de urgenţă altfel poate deveni
impracticabil.
Au fost efectuate reparaţii de către SC Drumuri si Poduri SRL dar după două luni a apărut din nou fenomenul
de alunecări de teren.
A fost emisă o comandă către STTM pentru a se lua măsuri de reparare dar se solicită realizarea unui Proiect
de specialitate care să identifice soluţia optimă pentru repararea drumului de acces (elaborat pe baza unui studiu
geotehnic al zonei) deoarece există un grad mare de instabilitate atât în amonte cât şi în aval.