Sunteți pe pagina 1din 2

Nume elev………………………………………..

TEST TIP BAC

SUBIECTUL I. Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:

A. ,,Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român fusese programat iniţial pentru anul
1954, la şase ani după cel precedent, dar a fost amânat de câteva ori. După cum am arătat, în
aprilie, 1954, în urma unui proces înscenat, Gheorghiu-Dej obţinuse executarea lui Lucreţiu
Pătrăşcanu, cel care îi putea provoca prăbuşirea politică şi era rivalul său potenţial. Pentru a
emula, în aparenţă, schimbările de la Moscova, la Plenara Comitetului Central din 19 aprilie
1954, a fost constituită o «conducere colectivă.» Poziţia de secretar general a fost înlocuită cu un
secretariat format din patru membri, condus de un prim-secretar. Gheorghiu-Dej, imitându-l pe
Malenkov, a devenit prim-ministru, poziţie pe care a deţinut-o până în octombrie 1955, când,
înţelegând că sursa puterii era în continuare Secretariatul Comitetului Central, a preluat funcţia
de prim-secretar (…).”
(Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din
România)

B. ,,În perioada aprilie 1954-octombrie 1955, Gheorghe Apostol, omul de încredere al lui
Gheorghiu-Dej, a deţinut poziţia de prim-secretar. (…) Prin urmare, el nu avea nicio bază de
putere în cadrul birocraţiei partidului, rolul său principal fiind acela de a crea aparenţa unei
împărţiri a puterii la vârful P.M.R. [Partidului Muncitoresc Român].
Congresul al II-lea al P.M.R. s-a ţinut pe 23-28 decembrie 1955, la scurtă vreme după
admiterea României în Organizaţia Naţiunilor Unite împreună cu Bulgaria şi Ungaria, eveniment
care a avut loc pe 14 decembrie 1955.”
(Raportul final al Comisiei Prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din
România)

Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Numiţi organizaţia internaţională precizată în sursa B. 2p


2. Precizaţi, din sursa A, o informaţie referitoare la Congresul al II-lea al P.M.R. 2p
3. Menţionaţi un lider politic şi formaţiunea politică la care se referă atât sursa A, cât şi sursa B.
6p
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că în cadrul conducerii
partidului existau unele rivalităţi. 3p
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7p
6. Prezentaţi alte două practici politice totalitare din România, în afara celor la care se referă
sursele date. 6p
7. Menţionaţi o caracteristică a democraţiei postdecembriste din România. 4p
8. Menţionaţi o asemănare între două fapte istorice desfăşurate în România, în perioada național-
comunismului. 5p
9. Menţionarea a două practici politice aplicate în perioada stalinismului în România.5p

SUBIECTUL II. Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:

,,În 1949 a început colectivizarea forţată, adică o confiscare mascată a pământului individual,
terminată în 1962, după multe intimidări, abuzuri, arestări şi crime. Ţăranii se opuneau răpirii
pământurilor lor şi treceau la rezistenţe de diferite tipuri aproape peste tot. Până la urmă, 96% din
pământul arabil făcea parte din gospodării agricole colective. Se spune că pământul şi uneltele un mai
aparţineau ţăranilor ca persoane, ci comunităţilor de ţărani, când de fapt totul era controlat de stat. […]
S-a trecut şi la o industrializare forţată, cu baza în dezvoltarea industriei grele. Totul era trecut în planuri
cincinale şi decenale, care trebuiau să conducă numai la succese istorice şi la realizări epocale. Partidul
Comunist […] controla şi dirija totul. Celelalte partide, inclusiv cele aliate, au fost desfiinţate pe rând.
În fruntea partidului s-a aflat până în 1965, Gheorghe Gheorghiu-Dej.
România a fost singura ţară din blocul sovietic în care s-a organizat o rezistenţă armată îndelungată
în munţi, prelungită până în 1962. Rezistenţă a făcut şi Biserica Ortodoxă, alături de bisericile de alte
religii şi confesiuni. […]
După 1958, se văd mici semne ale unor schimbări: se retrag trupele sovietice, […] se strâng relaţiile
economice şi diplomatice cu statele occidentale şi cu alte ţări, […] sunt respinse planurile sovietice
privind transformarea României într-o anexă agricolă a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, un fel
de organizaţie economică a ţărilor socialiste.”
(I. A. Pop, Istoria românilor pentru elevi)

Pornind de la această sursă, răspundeţi următoarelor cerinţe:

1. Numiţi organizaţia economică precizată în sursa dată. 2p


2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2p
3. Menţionaţi formaţiunea politică şi liderul politic, la care se referă sursa dată. 6p
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la rezistenţa anticomunista. 6p
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la procesul de colectivizare, susţinându-l
cu două informaţii selectate din sursă. 10p
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia în România au existat practici
politice democratice în a doua jumătate a secolului al XX-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric
relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4p
7. Prezentați unui fapt istoric desfăşurat în politica internă în perioada naţional-comunismului. 10p
8. Formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din România în a
doua jumătate a secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 10p

Se acordă 10 puncte din oficiu.