Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

PORTOFOLIU

MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI
ELECTRONICE

PROIECTANT,
Ioneac Rareş - Cristian

Grupa/semigrupa: 1123/1
Anul de studiu: 2

Salcu Sorin

2020
Măsurări electrice şi electronice - portofoliu

CUPRINS

1. Lucrarea 1: Utilizarea aparatelor analogice de măsură


2. Lucrarea 2: Utilizarea aparatelor numerice de măsură
3. Lucrarea 3: Extinderea domeniului de măsurare
4. Lucrarea 4: Măsurări în circuite de CA monofazat
5. Lucrarea 5: Măsurări în circuite de CA trifazat
6. Lucrarea 6: Transformatoare de măsură de curent
7. Lucrarea 7: Puntea Wheatstone
8. Lucrarea 8: Osciloscopul
9. Lucrarea 9: Q-metrul
10. Lucrarea 10: Măsurarea inductanţei, capacităţii, rezistenţei şi impedanţei electrice