Sunteți pe pagina 1din 3

REFERAT ECONOMIE Nr. …..

Numele si prenumele: Ioneac Rareş-Cristian


Fac/Grupa/:IE/1223/1

1. Denumire oficială: Republic of the Sudan

2. Limbi oficiale: Arabă, Engleză

3. Moneda: Liră sudaneză (SDG)


Curs de schimb: 1 SDG – 0,09 RON

4. Capitala: Khartoum
Oraşe principale: Omdourman, Al Ubayyid

5. Vecini: Egipt, Eritreea, Etiopia, South Sudan, Ciad, Libia

6. Porturi principale: Port Sudan, Port of Digna, Green Harbour


Aeroporturi principale: Khartoum International Airport, Nyala Airport, Dongola Airport

7. Resurse naturale: petrol, minereu de fier, tungsten, zinc, argint, aur

8. Suprafața: 1.886.000 km2

9. Populație:40,53 milioane

10. Densitate: 23,26 p/km2


sursă date: http://www.wikipedia.com http://populatie.population.city

Structura PIB a Sudanului


pe categorii de utilizări în anul 2016
Indicator Valori (milioane USD) %
Consum final efectiv, din care: 70,213 84,71
- Consum privat brut (C) 65,274 78,75
- Cheltuieli guvernamentale (G) 4,940 5,96
Formarea Bruta de capital (Investitii: I) 19,941 24,06
Export net (EN), din care: -4,491
- Export 4,575 5,52
- Import 9,066 10,94
Produs Intern Brut (P.I.B.) 85.663 100
P.I.B. = C + G + I + EN
Sursa: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95

1
Structura PIB a Sudanului pe categorii de resurse (activităţi economice) în anul 2016
Sector Valori (milioane USD) %
Agricultură 25,785 31,68
(agricultură, silvicultură, vânătoare, pescuit şi piscicultură)
Industrie, din care: 18,78 21,34
- Industrie extractivă şi industrie prelucrătoare (inclusiv 15,984 17,16
producţia şi distribuţia de utilităţi)
- Construcţii 2,796 3,61
Servicii, din care: 37,937 46,57
- Comerţ, hoteluri şi alimentaţie publică 12,528 15,67
- Transporturi şi comunicaţii 8,057 9,99
- Alte servicii 17,352 21,89
Valoarea adăugată internă brută (VABi) 82,502 100
Sursa: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95
(pentru detalii privind industria si serviciile dati click pe acesta)

Sinteza unor indicatori ai producţiei şi consumului pe locuitor (vezi link si tabel 1)

Produs Intern Brut (P.I.B.) - milioane USD 85.663


Populaţia totală – mii locuitori 40,53 milioane
*P.I.B. pe locuitor - (USD/locuitor) 4,500/locuitor
*Consumul final privat brut pe locuitor - (USD/locuitor)
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=97

Aprecieri privind economia:


– nivel de dezvoltare economică: slab, care generează instabilităţi.
– structură economică de tip: agrară
– deficit / excedent comercial: deficit, intrucat valoarea exportului net este negativa.
– alte comentarii libere pe baza datelor de mai sus
Notă:
– pentru a ajunge la tara repartizata dati click pe Individual economies si apoi derulati in jos
– pentru economiile de dimensiuni reduse se pot folosi ca unităţi de măsură numărul de locuitori şi, respectiv, mii de dolari (făcând modificările
corespunzătoare în tabele)

Dinamica activităţii macroeconomice a Sudanului


în perioada 2011-2016
Indicator 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P.I.B. real (69,665-2010) – mil.USD 69,783 53,101 55,915 56,810 59,549 69,381
Creştere economică - % 0,17 4,42 5,30 1,60 4,90 3,00
P.I.B. real pe locuitor (USD/locuitor) 1,530 1,475 1,517 1,505 1,541 1,551
Creştere economică pe loc.- % -2,38 2,51 2,84 -0,79 2,43 0,58
Rata inflaţiei - % 18,09 36,44 36,52 36,91 16,91 17,01

2
Sursa: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96 (dati click pe sageata-
butonul din dreapta de la Measure si selectati PIB real)
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=109 (crestere economica)
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96 (dati click pe sageata-butonul
din dreapta de la Measure si selectati PIB real pe locuitor)
HTTP://UNCTADSTAT.UNCTAD.ORG/WDS/TABLEVIEWER/TABLEVIEW.ASPX?REPORTID=109 (dati click pe
sageata-butonul din dreapta de la Measure si selectati Crestere economica pe locuitor)
HTTP://UNCTADSTAT.UNCTAD.ORG/WDS/TABLEVIEWER/TABLEVIEW.ASPX?REPORTID=37469 (rata
inflatiei)

Aprecieri privind dinamica economiei:


Dinamica economiei statului Sudan este marcată în principal de către variaţiile semnificative
ale produsului intern brut, ca urmare a nivelului exportului de petrol şi a diverselor produse
petroliere. Încă din anul 2012, Sudanul beneficiază de o creştere graduală a PIB-ului, aceasta
menţinându-se până în prezent.

Notã:
– SE VOR COMENTA EVOLUȚIILE MACROECONOMICE EVIDENȚIATE DE DATELE DISPONIBILE
– pentru a ajunge la tara repartizata dati click pe Individual economies si apoi derulati in jos
– recomandăm insistent folosirea bazelor de date UNCTAD, accesibile la adresele de site indicate mai sus (după fiecare tabel)

Alte informatii utile


Nivel de dezvoltare economică:
Dezvoltare economica - proces de îmbunătăţire a standardului de viaţă şi creştere a bunăstării populaţiei ţărilor în curs
de dezvoltare care este măsurat, de regulă, prin creşterea venitului pe locuitor. Dezvoltarea economică este asociată cu
industrializarea ţării şi modernizarea sectorului agricol.
Cei mai potriviţi indicatori pentru a reflecta fenomenul de dezvoltare economică, sunt următorii:
- Productivitatea muncii
- Ponderea industriei de maşini-unelte în totalul industriei
- Ponderea exportului de maşini-unelte în totalul exportului
- Ponderea exportului de inteligenţă în totalul exportului
- Ponderea forţei de muncă în sfera serviciilor
Tipuri de structură economică:
a) economie agrara (cand partea principala din PIB si a populatiei ocupate este detinuta de agricultura);
b) economie agrar-industriala (cand industria incepe sa aduca o contributie insemnata, dar nu preponderenta la
dezvoltarea economiei nationale);
c) economie industrial-agrara (cand industria devine preponderenta in ocuparea populatiei si in producerea PIB, dar
agricultura detine inca o pondere importanta);
d) economie industriala (cand industria devenita preponderenta in economia nationala are capacitatea de a industrializa
puternic celelalte ramuri);
e) economie industriala si de servicii, denumita si economie tehnologica sau informatizata (cand sectorul serviciilor si
inalte tehnologii, inclusiv cele informatice, joaca rolul hotarator in dezvoltarea economica).

Export net = Deficit sau excedent comercial


Exportul net se referă la diferența dintre valoarea totală a exporturilor unei țări și valoarea totală a importurilor.
Excedentul comercial reprezintă un flux net de intrări de monedă internă de pe piețele externe și este opusul unui deficit
comercial, care reprezintă o scurgere netă de monedă naţională către aceste piețe externe. Cu un excedent comercial, o
țară are controlul asupra propriei sale monede prin comerț. În cele mai multe cazuri, un excedent comercial ajută la
consolidarea monedei unei țări.

Excedent = Export – Import = valoare pozitiva


Deficit = Import - Export = valoare pozitiva