Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.dr.ing.

ANCA BORGOVAN-CUŢĂ
Nume si prenume elev:

TEST INIŢIAL DE EVALUARE


Domeniul MECANICA
Clasa a IX-a

1. Completati cuvantul corect in afirmatiile de mai jos: 18puncte


a. Fierul descoperit la inceput era provenit din stele cazatoare, adica din …………………………...
b. Motoarele sunt mașini care transformă în energie .............................. alte forme de energie.
c. Fonta este un aliaj al fierul cu …………………………………….
d.Proprietatea materialelor de a se topi este ………………………………….

2. Enumerati instrumentele folosite pentru masurarea dimensiunilor liniare: 13,5puncte

3. Alegeti varianta corecta 9puncte


a. Filetul exterior se executa cu:
a) tarodul;
b) filiera.
b. Ce marime se masoara cu ruleta:
a) aria
b) volumul
c) lungimea

4. Asociati sculele din coloana A cu operatiile de prelucrare din coloana B. 31,5 puncte

A B

a. pile 1. strunjire
b. burghiu 2. filetare
c. tarod 3. frezare
d. ac de trasat 4. pilire
e. cutit 5. rectificare
f. freza 6. gaurire
g. pietre abrazive 7. trasare

5. Enuntati cel putin patru tipuri de pile, dupa sectiunea lor. 18puncte

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 30 minute.


Se acorda10 punct din oficiu.
BAREM
1. 4, 5 puncte x 4= 18 puncte
a)Meteoriți
b)Mecanică
c)Carbon
d) Fuzibilitatea

2. 4,5 puncte x 3 = 13,5 puncte


Rigle, sublere, micrometre

3. 4,5 puncte x 2 =9 puncte


a) filiera
b) lungimea

4. 4,5 puncte x 7 = 31,5 puncte


a-4
b-6
c-2
d- 7
e- 1
f- 3
g-5

5. 4,5 puncte x 4 = 18 puncte


late; - triunghiulare; - patrate; - cutit; - rombice; - semirotunde; - rotunde; - ovale

Fiecare răspunns corect este notat cu 4,5 puncte.


Total: 90+ 10= 100 puncte