Sunteți pe pagina 1din 8

Numele …………………….

Data……………

TEST DE EVALUARE
CLR - Unitatea: ”Învăţăm să ne comportăm!” 1

Citeşte textul:
Într-o zi, Petru a găsit o hartă pe care era marcat drumul către o comoară.
- Ne vei ajuta să străbatem întregul deşert şi să ne însoţeşti în călătoria
noastră ?
Cămila acceptă propunerea lui Petru şi astfel că el, Oaia şi Leul se urcă pe ea
şi străbat întreg deşertul cu Vulturul deasupra lor.
Cei cinci, ajung lângă ocean unde o întâlnesc pe Broasca Ţestoasă de mare.
- Suntem în căutarea unei comori şi ne gândeam dacă ne poţi ajuta să
străbatem oceanul? întrebă Petru.
Valurile puternice aproape că îi înecă, însă Broasca Ţestoasă îi îndreptă cu
dibăcie către ţărm, unde îi aştepta Bufniţa.
- Felicitări, aţi găsit comoara!
- Unde este? exclamă toţi surprinşi.
- Împreună aţi străbătut pădurea, aţi urcat muntele, aţi înfruntat valea, aţi
întâmpinat cu curaj deşertul şi aţi traversat oceanul. Niciodată nu aţi fi reuşit unul
fără celălalt.

Prietenia, comoara cea mai de preţ, după o poveste populară

1. Formulează câte un răspuns pentru întrebările date:


●Ce dorea Petru ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

● Cine l-a însoţit în călătorie ?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

●Ce trebuiau să străbată ajutaţi de Broasca Ţestoasă?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

●Care este comoara cea mai de preţ găsită de cei cinci ?


____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Scrie câte o propoziţie corespunzătoare fiecărei imagini :

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Completează casetele cu semnele de punctuaţie potrivite:


Erau patru prieteni piticul de porţelan câinele lăţos mărul bătrân
şi băieţelul
Băieţelul spuse cu bucurie
De azi sunt şcolar

4. Scrie cuvinte:
a) cu acelaşi înţeles: b) cu înţeles opus :
● nedumerire → ● a vândut →
● suferind → ● nouă →
● amic → ● ocupat →

5. Completează proverbele, folosind cuvinte cu înţeles opus celor subliniate:


● Nu lăsa pe mâine ,ce poţi face___________.
● Cine lucrează are, cine şade____________.
● Vara întins la umbră doarme şi ___________moare de foame.

6. Redactează un dialog format din trei replici, prin care Petru sa-i mulţumească
Bufniţei pentru că i-a arătat care este adevărata comoară:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Numele ……………………. Data……………

TEST DE EVALUARE
CLR - Unitatea: ”Învăţăm să ne comportăm!” 2

Citeşte textul:
Odată, într-o poieniţă din mijlocul unei păduri, s-a întâlnit un iepure
cu un arici.
- Hai să fim prieteni, zise iepurele.
- Bine, se învoi ariciul, să fim prieteni, în viaţă, doar este mai uşor să
trăieşti în doi, decât de unul singur.
- Nimic nu se va alege de prietenia voastră, a croncănit de pe creanga
unui copac o cioară.
Dar cei doi prieteni n-au dat nici o atenţie celor spuse de cioară. Și-au
dat lăbuţele şi au plecat să-şi caute loc pentru construirea unei căsuţe.
Deodată se auzi strigătul disperat al iepurelui:
- Ariciule, scapă-mă!
Se aruncă ariciul în faţa iepurelui şi vede târându-se în faţa lui un şarpe
enorm.
- Te muşc! Te muşc! zise şarpele.
- Vom vedea, a strigat curajos ariciul şi se aruncă la gâtul şarpelui,
sugrumându-l.
( după C. Poleakova, Iepurele și ariciul)

1. Formulează câte un răspuns pentru întrebările date:


●Care este locul în care se desfăşoară întâmplarea ?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

● De ce a acceptat ariciul prietenia iepurelui?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

● Cine nu a crezut în prietenia celor doi ?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

●Cum a demonstrat ariciul că este un bun prieten?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Scrie câte o propoziţie corespunzătoare fiecărei imagini :

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Completează casetele cu semnele de punctuaţie potrivite:


Petru avea patru prieteni Leul Oaia Vulturul şi Cămila
Ei s-au întâlnit cu Bufniţa.
Aceasta spuse
Felicitări, aţi găsit comoara

4. Scrie cuvinte:
b) cu acelaşi înţeles: b) cu înţeles opus :
● nedumerire → ● a vândut →
● suferind → ● nouă →
● amic → ● ocupat →

5. Completează proverbele, folosind cuvinte cu înţeles opus celor subliniate:


● Nu lăsa pe mâine ,ce poţi face___________.
● Cine lucrează are, cine şade____________.
● Vara întins la umbră doarme şi ___________moare de foame.

6. Redactează un dialog format din trei replici, prin care iepurele îi mulţumeşte
ariciului pentru că l-a salvat:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Numele ……………………. Data……………


TEST DE EVALUARE
CLR - Unitatea: ”Învăţăm să ne comportăm!” 3

Citeşte textul:
Odată, într-o poieniţă din mijlocul unei păduri, s-a întâlnit un iepure
cu un arici.
- Hai să fim prieteni, zise iepurele.
- Bine, se învoi ariciul, să fim prieteni, în viaţă, doar este mai uşor să
trăieşti în doi, decât de unul singur.
- Nimic nu se va alege de prietenia voastră, a croncănit de pe creanga
unui copac o cioară.

( după C. Poleakova, Iepurele și ariciul)

1. Transcrie textul:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Completează:
a) titlul lecturii ______________________________________
b) autorul___________________________________________
c) personajele:__________________________________________________________

X
3. Bifează în caseta din dreptul variantei corecte de răspuns:
 Întâmplarea se petrece în:
câmp pădure livadă
 Au devenit prieteni:
iepurele, cioara și ariciul ariciul, șarpele și cioara ariciul și iepurele
 Împotriva prieteniei celor doi a fost:
cioara vulpea șarpele

4. Alcătuieşte o propoziţie pe baza imaginii:


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Scrie cuvinte:
a) cu acelaşi înţeles: b) cu înţeles opus :
● suferind → ● bun →
● şcolar → ● frumos →

6. Completează casetele cu semnele de punctuaţie potrivite:

Erau patru prieteni piticul de porţelan câinele lăţos mărul bătrân


şi băieţelul
Băieţelul spuse cu bucurie
De azi sunt şcolar

Comunicare in limba romana


Test de evaluare
1. Competente specifice:
1.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text audiat
1.3 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
final etc.
2.2 - crearea unor scurte povestiri orale după o imagine / o suită de imagini şi după un şir de
întrebări
3.2 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text citit
4.1 - scrierea corectă a unor propoziţi i/ fraze / a unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte

Descriptori de performanta

Com- Itemul Calificativul


petent Foarte Bine Bine Suficient
a
3.2 Formulează răspunsuri la întrebări, în 4 răspunsuri 3 răspunsuri 2 răspunsuri
legătură cu un text citit
4.1 Scrie propoziţiile corespunzătoare 3 propoziţii 2 propoziţii O propoziţie
imaginilor
1.3 Scrie cuvinte cu înţeles asemănător 6 cuvinte 4 cuvinte 2cuvinte

1.3 Scrie cuvinte cu înţeles opus 6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte


Completează proverbele 3 proverbe 2 proverbe 1 proverb
4.1 Modifică forma unui cuvânt prin 5 cuvinte 3 cuvinte 2 cuvinte
schimbarea unui sunet/ litera
1.3 Scrie replici ale dialogului 3 replici 2 replici 1 replică
4.1 Identifică propoziţia Transcrie corect Transcrie Transcrie
parţial corect
2.2 Crează o povestire scurtă după o imagine corect Parţial corect

Itemi Calificativul final


Rezolva integral si corect 9- itemi FOARTE BINE
Rezolva integral si corect 7-8 itemi: incorect / BINE
partial corect restul itemilor
Rezolva integral si corect 4-5 itemi; incorect / SUFICIENT
partial corect restul itemilor
Rezultatele probei de evaluare

Nr. Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal


crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Centralizare pe calificative:
Nr. elevi I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Cfinal
Calificative
FB
B
S
I

Observatii:
_________________________________________________________________________
FB- %
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
B- %
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
S- %
_________________________________________________________________________
I- %

S-ar putea să vă placă și