Sunteți pe pagina 1din 2

02.03.

2020

COMPORTAMENTE

Tema anuală : Când/cum şi de ce se întâmplă?


Nivel de studiu: I (3-5 ani)
Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,
precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia
Obiectiv de referință: să enumere părţile componente ale corpului uman, plantelor,
animalelor, arătând utilitatea acestora
Comportamente :
 enumeră părţi componente ale plantelor, animalelor;
 adresează întrebări în legătură cu cele observate;
 pune întrebări legate de aspectele ce prezintă interes pentru el.

Tema anuală : Cine sunt/ suntem


Nivel de studiu: I (3-5 ani)
Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale, spaţiale,
temporale.
Obiectiv de referință: Să înţeleagă şi să numească relaţiile spaţiale relative, să plaseze obiecte
într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat.
Comportamente:
 spune care obiect este mai aproape sau mai departe, luându-se pe sine
ca punct de reper;
 spune unde se găseşte el în raport cu un anumit obiect din spaţiu (în
cameră, în afara camerei, pe scaun, sub masă, lângă colegul său etc.);
 plasează obiectele peste, pe, deasupra, dedesubt, înăuntrul sau în afara
unui spaţiu/ obiect.
Tema anuală : Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?
Nivel de studiu: II (5-7 ani)
Obiectiv cadru: Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului
înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.
Obiectiv de referință:Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei
omului şi naturii.
Comportamente
 manifestă atitudini de responsabilitate faţă de mediul în care trăieşte (ex:construirea de
adăposturi pentru păsări pe timp de iarnă, hrănirea acestora);
 imagineaza soluţii, acţiuni de remediere a unor probleme de mediu;
 manifestă creativitate în lucrări destinate atenţionării celor din jur asupra necesităţii
unui comportament adecvat (ex: realizarea unor afişe,machete, postere, bannere,
modele atractive de coşuri de gunoi etc).