Sunteți pe pagina 1din 5

MODERNIZARE LES 20 kV din PT9 ZONA DE VEST ORADEA

ANTEMASURATOARE NR.2.LES 20 kV A2XS2Y, 3x1x150 mmp-


PT 9- PT10 ZV, l= 840 m.
Nr. Simbol art.
DENUMIREA ARTICOLULUI DE DEVIZ UM Cant.
crt. deviz
Decaparea de îmbrăcăminţi cu stratul pînă la 3cm grosime
1 DG05C1 mp
formate din asfalt turnat pe fundaţie din beton 60,0
Spargerea şi desfacerea betonului de ciment pe suprafeţe limitate
2 DG06A1 ptr.pozarea cablurilor executate în îmbrăcămintea carosabilă mc 15,0

3 DG04B1 Desfacere de borduri de piatra sau beton m 10,0


Săpătură manuală de pămînt în spaţii limitate, în tanşee peste
1,00m lăţime şi pînă la 2,00m adîncime, fără sprijiniri în teren
4 TSA16K1 mc 65,0
f.tare

5 TRA01A10P Transport rutier al molozului cu autobasculanta la dist.10 km to 170,7


Incărcarea materialelor grupa A grele în bulgări,prin aruncare
6 TRI1AA01C1 teren auto cat.2 to 170,7

Degajarea terenului de corpuri străine


7 TSH01A1 100mp 1,5
Beton in fundatii, socluri,zid sprijin, peretii.,prep centr bet si
CA03A# turn cu mij clasice(preparare si turnare) B75(turnarae betonului
8 mc 17,25
in santuri la lucrari retele electrice)

2100919 Beron B75 mc 17,4


Transport beton gata preparat cu autobetoniera la dist.10km
9 TRA06A10 to 36,5
10 ACA07B1# Teava PVC-G montat in pamant cu D=160 mm m 220,0
6700654 Tub PVC m 220,0
7108142 Cot pt sud R=2,5 buc
11 DA11A1 Strat de fundatie de piatra Sparta mc 29,8
DE10C1 Borduri prefabricate din beton pentru trotuare m 10
12 CA03B# Prep beton cu centr bet si turnarea, bet clasa C10/8 B 150 mc 0,45
2100957 Beton B150 mc 0,45
Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme
13 DA14A1 mc 15,0
carosabile
Preparare si turnare beton B 200
14 CA03D# mc 15,12
2100957 Beton B200 mc 15,12
15 TRA06A10 Transport betonului gata preparat cu autobetoniera to 33,2
Curăţirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintilor sau
tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din beton
16 DB01A1 mp 60,0
de ciment executate cu peria mecanică

Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază sau îmbrăcăminţilor


17 DB02A1 existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixturi 100mp 0,6
asfaltice executată cu suspensie de bitum filerizat.
Prepararea suspensiei de bitum filerizat
18 DF04A1 to 0,06
0,10 to/100 mp

Pag.1
MODERNIZARE LES 20 kV din PT9 ZONA DE VEST ORADEA

Asfalt turnat pe partea carosabilă,în grosime de 6cm, cu


19 DB20D1 mp 60
aşternere manuală
Prepararea asfaltului turnat executat cu criblură şi filer de calcar
20 DZ18B1 to 8,64
21 DI19A1 Autotransportor de asfalt de 6 to ore 32,0
Autovehicul special ptr reparaţii şi întreţinerea drumurilor cu
22 DI19F1 ore 32,0
caroserie LEA de 5,5 to.
23 DF20B1 Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera Buc 20,0
24 DF21A Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera Buc 20,0

SAPATURA CABLU

LES 20 KV, cablu, sapatura cablu

Nr.cr Simbol Articole de deviz U/M Cant


t art.deviz
1 TSA16D1 Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate,în tranşee pînă mc 378,4
la 1,00m lăţime şi pînă la 1,50m adâncime,fără sprijiniri în
teren f.tare.

2 TSD18D1 Umplutură compactată în şanţuri ptr. cablurille îngropate ale mc 245,0


liniilor electrice,executată cu pămînt provenit din teren f.tare.

3 TSF02D1 Finisarea manuală a platformelor în teren f.tare. 100mp 4,0

4 TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri străine 100mp 24,0

5 TRA01A10P Transport rutier al pămîntului sau molozului cu to 288,14


autobasculanta la dist.10km
6 TRIIAA02C2 Încărcarea materialelor grupa A grele în bulgări,prin aruncare to 288,14
teren-auto cat.2

7 buc -
W1MG01B# Înteruperea şi repunerea sub tensiune a celulei de 6-20kV
8 buc 2
W1MM06A# Verificări şi încercări LES 20kV
9 km 1,78
W1MO05F# Cablu tip 20 kv monofazat A2XS2Y12/20kv ,1*150mmp
pozat în şanţ cu obstacole.

10 km 0,75
W1MO06C# Idem în tuburi
11 W1MO17C# km 0,03
Idem montate in canale descoperite
12 W1MO19C# M 6,0
Idem montat prin tevi la trecerea prin zid
4807832 m 2570,0
Procurare cablu monofazat 20 kV-A2XS2Y 1x150/25 mmp

Pag.2
MODERNIZARE LES 20 kV din PT9 ZONA DE VEST ORADEA

6718427 Buc 84,0


Eticheta pentru marcare traseu de cabluri
13 M 40,0
W2G06A01 Montat si demontat podete metalice zone circulate
14 W1MO31B# set 2,0
Cap terminal de interior monofazat 20 kV
5208768 set 2,0
Procurare cutie terminala monof. De interior 12/20 kV cu
papuci tip POLT-24 D/3XI –H1-L12B
15 buc 2,0
W1MO40C# Manson de legatura ptr.cablu monofazat cu izolatie din PE
-100%
Buc 6,0
2200030 Procurare manson de legatura ptr. cablu monofazat PE tip
POLJ 24 /1x120-240
16 buc 12,0
W1MO51B# Protejarea capătului de cablu cu izolaţie de PVC cornet din
carton.
17 buc 12,0
W1MO51B1# Idem ,demontare
18 mc 86,9
W2H04A# Strat de nisip aşezat în şanţ ptr.prot.cablurilor la lucrări profil
tipizat.

19 to 120,79
TRA01A20 Transport nisip
20 100buc 126,4
W2H05A1 Cărămizi aşezate în şanţ ptr.prot cablurilor.

21 m 20,0
W3K11A# Ridicarea şi aşezarea capacelor ptr. pozarea cablurilor în canal
existent.
22 buc 4,0
MDTC464201 Dislocare automacara 10 tf pe dist.10 km
0
23 0re 20,0
AUT 6753 Utilizarea automacara 10tf pe dist.10km
24 W1MM04A# Buc 6,0
Verificarea corespondentei fazelor la o linie electrica in cablu
25 W2G15A# Buc 11,0
Asezarea tamburului pe capra cu greutatea pana la 500 kg-
26 W2G16A01 buc 18,0
Borna de beton,
27 W2G16A01 Buc 13
-100% Montare, inscriptionare markere,
buc 13
Procurare markere
buc 13
Procurare bride pentru fixare markere

Pag.3
MODERNIZARE LES 20 kV din PT9 ZONA DE VEST ORADEA

28 W1M30A# buc 22,0


Incarcarea tamb. cu cablu in mijloacele de transport si
descarcarea lor cu ajut automac. pe pneuri
29 W1M31A# buc 2,0
Insotire transport cu tamburi de catre automacara pe pneuri 5
tf de la depozit la lucrari si retur pe dist. de 10 kM
30 W1MD07B# Buc 2
Montare relee semnalizare defect
buc 2
Procurare relee semnalizare
31 EC06A# M 30
Cablu pentru instalatii electrice
4812683 M 30
Cablu CSYY 12x1.5
32 EE18B# Buc 2
Lampa semmnalizare –montata in exteriorul posturilor(asim)
buc 1
Procurare lampa semnalizare
33 W1MO01G1# Km 0,2
Demontare cablu 3x150 mmp, sant
34 W1MO19G1# M 20
Demontare cablu la trecerea prin zid
35 W1MO54C1# Buc 2,0
Papuc fixat pe cond de Al, 150 mmp, demontare
36 W1MO55A# M 60
Identificarea cablurilor in profile
37 W2H05A# mp 200
Banda PVC –protejarea cablurilor
38 ACA07B1# M 80
Tub PVC montat in pamant
6700654 m 80
Tub PVC
39 CA03A# mc 27,6
Beton in sant(preparare si turnare)
2100919 mc 27,8
Beton B75
40 TRA06A10 t 58,4
Transport beton gata preparat
41 W1MO49A# mp 40,0
Ecran termic pentru cabluri

42 W2G01A#- Montare cablu fibra optica-subteran m 840


100%
2099902 Procurare fibra optica ADSS-24 fibre m 890

43 EC12B#-100% Cap terminal pentru fibra optica.(in PT) buc 2,0

2099901 Procurare cap terminal fibra optica buc 2,0

44 ACA15B1 Tub polistiren D=40 mm, montat in pamant m 890

Pag.4
MODERNIZARE LES 20 kV din PT9 ZONA DE VEST ORADEA

Procurare tub pentru montare fibra optica m 890

2099900 Procurare mufe duble pentru imbinarea tuburilor buc 22,00

45 ACD04G1 Camin de tragere prefabricat 700x700x800 mm buc 22,0

2090099 Montaj camine de tragere buc 22,0

46 EB02A1 Sarma de tractiune pentru tragere fibra optica –de 2 mm m 890,0

47 W2J02A#(asi Verificare retea subterana de fibra optica . ml 840,0


m)
DESFACERE ŞI REFACEREA PAVAJULUI DE BETON ŞI ASFALT LA TROTUARE
Nr. Simbol articol Articol deviz UM Cantităti
crt. deviz
1 DG05C1 Decaparea de îmbrăcăminti cu stratul pînă la 3cm grosime mp 250,0
formate din asfalt pe fundaţie din beton.
2 DG06B1 Spargerea şi desfacerea betonului de ciment pe suprafeţe mc 37,5
limitate ptr.pozarea cablurilor executate în alei trotuare sau
fundaţii de drumuri.

3 TRA01A10P Transport rutier al pămîntului sau molozului cu to 82,5


autobasculanta la dist.10km.
4 TRIAA02C2 Încărcarea materialelor grupa A grele în bulgări ,prin aruncare to 82,5
teren –auto cat.2.

5 TSH011A1 Degajarea terenului de corpuri străine 100mp 12,0

6 DA03A1 Scarificarea manuală a platformei drumului mc 12,5

7 TSD04B1 Compactarea cu maiul de mînă a umpluturilor executate în mc 12,5


straturi 10cm grosime orizontale
8 DA14A1 Fundaţie din beton de ciment la străzi ,alei cu beton marca mc 37,5
B100
8 CA03B# Preparare si turnare beton B150 mc 37,8

2100933 Beton B150 mc 37,8


9 TRA06A10 Transportare beton gata preparat cu autobetoniera CIFAROM to 83,16
la dist 10 km

10 DB01A1 Curăţirea mecanică în vederea aplicării îmbrăcămintilor sau mp 100,0


trotuarelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din beton
de ciment ,executate cu peria mecanică.
11 DC04B# Taiere beton ml 200,0

Întocmit Verificat
ing. Demeni Maria ing. Popa Liviu

Pag.5