Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele: Data: _____________

FIŞĂ DE LUCRU
1. Completând rebusul de mai jos vei obţine pe verticală A-B numele celor nouă ajutoare pe care
ni le dă Biserica.

a. Porunca a treia bisericească ne învaţă să cinstim pe ...... .

b. Perioadele în care nu se fac nunţi şi petreceri sunt perioade de ...... .

c. Taina adevăratei Mâncări şi a adevăratei Băuturi este ...... .

d. Porunca a opta bisericească ne opreşte de la ...... .

e. Taina care pregăteşte apropierea omului de Împărtăşanie se numeşte ...... .

f. Cei care nu sunt întăriţi în credinţă e bine să nu citească deloc cărţi ...... .

g. Virtutea cu care participăm la slujbele Bisericii este ...... .

2. Pornind de la cuvântul IUBIRE, completează pe orizontală folosind cuvinte care exprimă


comportamente moral-religioase.

……. I ……..
……. U……..
……. B……..
……. I ……..
……. R…….
……. E……..
3. Răspunde oral la următoarele întrebări:

a. Cine este modelul de iubire pe care trebuie să-l urmăm?

b. Cunoşti oameni care I-au urmat exemplul?

c. Ce învăţături poţi formula din această lecţie?

4. Continuă povestirea de mai jos, după cum credeţi că este mai bine:

„Tudor ajunse acasă după-amiază, târziu. Era obosit. Avusese şase ore la şcoală, între
care şi teza la limba şi literatura română. Cum intră în casă, auzi plânsetele frăţiorului său mai
mic.

- Încălzeşte-ţi singur mâncarea, auzi el vocea mamei din dormitor.

- Bine, dar………………………………………………………………………………………...”

(Ignatie Monahul, Povăţuiri creştine pentru tineri)

5. Încercuieşte enunţurile care exprimă cele mai bune mijloace folosite de părinţi pentru a-şi
educa creştineşte copiii:

a. îi învaţă cuvântul lui Dumnezeu;


b. le cer consecvent, cu asprime, să-şi îndeplinească datoriile;
c. le oferă un model de adevărată viaţă creştină;
d. se implică foarte puţin în formarea duhovnicească a copiilor;
e. nu îi îndeamnă să meargă la biserică.

6. Este duminică dimineaţă. Mama nu se simte bine, iar tu ai hotărât încă de vineri să mergi la
biserică împreună cu prietenii tăi. Ce faci?
………………………………………………………………………………………………………

Temă

„Alcătuiţi o rugăciune pentru toţi oamenii’’ (3-5 rânduri).


Numele şi prenumele: Data: _____________