Sunteți pe pagina 1din 1

Click Bible

Discovering Perspective about the Bible and Christianity


http://www.clickbible.org

Psalmul 3 - Jean Koechlin


Psalmul 3
O mare parte dintre psalmi au fost compuşi ca urmare a unor împrejurări speciale
care, în parte, le-au inspirat conţinutul. Fuga lui David din faţa lui Absalom a fost
ocazia de care Dumnezeu S-a folosit pentru a ni-l oferi pe cel de faţă (2 Samuel 15; 16;
17; 18).
În timp ce fiul ticălos urzea comploturi împotriva tatălui său, „cântăreţul plăcut al lui
Israel“ (2 Samuel 23.1), în loc să se pregătească de apărare, îşi exprimă printr-o
cântare încrederea în Dumnezeul său. Ce conta numărul vrăjmaşilor, din moment ce
Domnul Se aşezase ca un „scut“ protector între aceste „zeci de mii“ şi preaiubitul Său!
(comp. cu Geneza 15.1; Deuteronom 33.29). David se putea bucura de un somn dulce
în mijlocul primejdiilor atât de mari, pentru că-L ştia pe Domnul veghind asupra lui
(v. 5).
Ce linişte perfectă dă la iveală Domnul Isus în timpul vieţii Sale pământeşti! În timpul
furtunii, deşi valurile furioase umpluseră deja corabia, „El era la cârmă, dormind pe
căpătâi“ (Marcu 4.37,38; vezi şi exemplul lui Petru în Fapte 12.6). Dumnezeu să ne
ajute să experimentăm şi noi o astfel de fericită încredere!
Versetul 8 ne ajută să înţelegem că David preţuia mai mult binecuvântarea Domnului
acordată poporului decât propria sa siguranţă. Israel rămâne poporul lui Dumnezeu
chiar şi atunci când se revoltă împotriva Unsului Său.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)