Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU”

300029, TIMIŞOARA
P-ţa I. Huniade, nr. 3
Tel. /fax: 0356411540
e-mail: emanuil.ungureanu@yahoo.com

Domeniul: SERVICII
Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE

PROIECT
pentru obţinerea certificatului de calificare
profesională nivel 4

Îndrumător proiect,
Prof. Luminița Silvia LUPESCU

Candidat,
Nume și prenume
Clasa a XII – a _

Anul absolvirii,
2020

1
COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU”
300029, TIMIŞOARA
P-ţa I. Huniade, nr. 3
Tel. /fax: 0356411540
e-mail: emanuil.ungureanu@yahoo.com

Domeniul: SERVICII
Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE

TITLUL PROIECTULUI
(DENUMIRE TEMA)

Îndrumător proiect,
Prof. Luminița Silvia LUPESCU

Candidat,
Nume și prenume
Clasa a XII – a _

Anul absolvirii,
2020

2
CUPRINS

ARGUMENT pag,
CAPITOLUL I Denumirea temei pag,
1.1. Noţiuni generale pag,
1.2. Teorie despre tema pag,
1.3. Teorie pag,
CAPITOLUL II Denumire tema la S.C. ------------- SRL/S.A. pag,
2.1. Scurtă prezentare a S.C. ------------- SRL/S.A. pag,
2.2. Date de identificare pag,
2.3. Aplicaţie practică pag,
BIBLIOGRAFI pag,

E
ANEXE pag,

3
ARGUMENT

2 PAGINI ----

SE FACE LA SFARSIT CAND TOT MATERIALUL ESTE GATA!!!

4
ARGUMENT PAG 2

5
CAPITOLUL I
DENUMIRE TEMA

1.1. Notiuni generale