Sunteți pe pagina 1din 10

PROVOCAREA CREATIVITĂȚII

Natura unei provocări a creativității

O provocare a creativității înseamnă a fi nevoit să faci ceva care nu s-a mai făcut
niciodată înainte. Înseamnă a aduce pe lume ceva un produs – care poate avea o
contribuție pozitivă la viața grupului, a organizației sau a societății. Înseamnă
imaginație şi muncă inventivă, făcută cu perseverență, gândire exploratoare și
experimentare neîntreruptă.
În esență, grupul trebuie să inventeze soluția; trebuie să
descopere un răspuns la dificultatea sa, pentru că altfel nu poate
progresa nicicum. Spre deosebire de o provocare a dezvoltării ,o
provocare a creativității necesită o rupere semnificativă de trecut şi
un salt nestăvilit în viitor.
Grupul are de dat problemei sale un răspuns ,la care,pană acum ,nimeni nu s-a
gândit niciodată, iar apoi trebuie să acționeze într-un mod pentru care nu există
precedent. Printre situațiile care arată că grupul are de-a face cu o provocare a
creativității se numără următoarele:

• Grupul trebuie să facă un lucru pentru care nu are nici un fel de instrucțiune sau
indicație: nu cunoaşte nici ruta, nici metoda, aşa că trebuie să pătrundă pe un teren
într-adevăr neexplorat.

• Apar piedici sau amenințări ce blochează înaintarea grupului şi nu există nici o


soluție cunoscută de folosit pentru îndepărtarea lor. Grupul nu se simte suficient de
echipat ca să adopte un mod de gândire flexibil şi să conceapă o schimbare
fundamentală. Oamenii sunt realmente împotmoliți.
Psihologul Rollo May scria: “creativitatea stârneşte invidia zeilor."! Într-adevăr,
creativitatea le stârneşte oamenilor o paletă largă de stări afective: dacă unii se simt
fascinați, alții încearcă să înăbuşe procesul, pentru că le perturbă lumea cu care sunt
obişnuiți.

Promisiunea oferită de o provocare a creativității este că dacă oamenii pot face ceva
nemaiîntâlnit până acum, dacă realizează ceva nou prin efort colectiv şi prin modul lor
de gândire, ei vor ajunge să funcționeze la un nivel mai înalt de productivitate sau
profitabilitate, sau vor avea mai multe şanse de succes. Prin însăşi natura ei, provocarea
creativității poate fi o experiență transformatoare. Într-o situație gravă, o acțiune
creativă poate fi chiar pasul dintre moarte şi viață.
Sarcina de leadership este de a genera un câmp care să stimuleze activitatea
creatoare ce poate produce soluții reale la probleme complexe. Este întotdeauna o mare
greşeală să te lansezi direct într-o explorare creatoare fără a te preocupa de generarea
acestui câmp. Pentru a obține ceva de valoare, participanții la un proces creativ trebuie
să fie receptivi, motivați și încrezători că nu vor fi penalizați pentru ideile speculative
sau ludice care le vin. În plus, au nevoie să-şi arate în mod rezonabil un respect reciproc
pentru contribuțiile aduse.
Împiedicați-i pe cei puternici să dicteze “Soluția"

Una dintre cele mai sigure metode de a ucide spiritul de inovație și creativita- tea este
să laşi o persoană puternică să domine întregul proces. De multe ori este dificil pentru
un şef sau un "expert" să stea deoparte şi să lase grupul să se chinuiască singur de-a
lungul unui proces euristic dureros și imprevizibil, cum este cel asociat unei provocări a
creativității. Dacă sunteți manager de proiect, de exemplu, însărcinat cu inventarea unui
nou produs, s-ar putea să fiți tentat să “controlați" procesul de creație sau măcar să-l
configurați într-un mod care să corespundă ideilor dumneavoastră despre cum ar
trebui să arate rezultatul. Totuşi, cineva care dorește să exercite un leadership real
trebuie să învețe când şi cum să se dea deoparte, pentru a-i asigura grupului
posibilitatea de a fi inventiv şi de a descoperi soluții de-a lungul propriului său proces,
oricât ar fi procesul de haotic. Mai mult, un lider real trebuie să-i împiedice şi pe alți
oameni care dețin putere şi autoritate să încerce să-şi impună punctul de vedere în
grup.
ȘTEFĂNOIA IOANA ANDREEA ȘI CLOȘCĂ LAVINIA FLORENTINA

RESURSE UMANE, ANUL III, GRUPA 2.