Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa nr.

2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate

1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI


Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați

1 Drept Carieră judiciară Bucureşti română IF 60 400

Drept european şi internaţional Bucureşti română IF 60


Dreptul intern și internațional al
Bucureşti română IF 60
afacerilor
Dreptul național și european al afacerilor Cluj-Napoca română IF 60
Științe penale și criminalistică Cluj-Napoca română IF 90
Științe penale Bucureşti română IF 60
2 Ştiinţe administrative Administrație și management public Bucureşti română IF 120 50
3 Ştiinţe politice Studii de securitate şi apărare Bucureşti română IF 120 175
4 Administrarea afacerilor Administrarea şi negocierea afacerilor Bucureşti română IF 120 550
Administrarea şi negocierea în afaceri Timișoara română IF 120
Managementul afacerilor în comerţ Bucureşti română IF 120
Managementul afacerilor în comerţ Bucureşti română IFR 120
Managementul afacerilor în turism Bucureşti română IF 120
5 Contabilitate Contabilitatea şi auditul afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 50
6 Finanţe Gestiune şi audit financiar Bucureşti română IF 120 400
Management financiar-bancar Bucureşti română IF 120
Management financiar-contabil Bucureşti română IF 120
7 Marketing Marketing și comunicare în afaceri Bucureşti română IF 120 75
Economie şi afaceri Afaceri internaționale/ International
8 Bucureşti engleză IF 120 250
internaţionale Business
Managementul afacerilor internaționale Bucureşti română IF 120
Negocierea conflictelor și diplomație
Bucureşti română IF 120
economică
9 Științe ale educației Management educațional Bucureşti română IF 120 50
Studii interculturale anglo-americane/
10 Filologie Bucureşti engleză IF 120 50
Anglo-american intercultural studies
Traducere și comunicare în context
Bucureşti română IF 120
intercultural
2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Securitatea sistemelor informatice și a
1 Informatică Bucureşti română IF 120 100
rețelelor informaționale
2 Medicină dentară Reabilitări orale cu agregare implantară Bucureşti română IF 120 50
3 Drept Științe penale* Bucureşti română IF 60 300
Dreptul afacerilor* Bucureşti română IF 60
Criminalistică și psihologia judiciară în
Bucureşti română IF 60
investigația penală*
Drept civil și drept procesual civil
Bucureşti română IF 60
aprofundat*
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
Drept medical* Bucureşti română IF 60
Dreptul Uniunii Europene. Instituții de
Bucureşti română IF 60
drept material și procesual european*
Relații internaționale și Relaţii internaţionale şi cooperare
4 Bucureşti română IF 120 75
studii europene strategică*
5 Contabilitate Contabilitate, audit și expertiză contabilă Bucureşti română IF 120 50
6 Finanţe Fiscalitate și politici financiare* Bucureşti română IF 120 50
7 Psihologie Psihanaliză Bucureşti română IF 120 450
Psihologia resurselor umane Bucureşti română IF 120
Psihologia sportului Bucureşti română IF 120
Psihologie clinică, hipnoză și intervenții
Bucureşti română IF 120
terapeutice de scurtă durată
Psihologie judiciară Bucureşti română IF 120
Psihologie școlară și consiliere
Bucureşti română IF 120
educațională
Psihoterapii cognitiv comportamentale Bucureşti română IF 120
Tehnici de comunicare și influență
Bucureşti română IF 120
socială
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Drept Carieră judiciară Bucureşti română IF 60 250
Drept financiar, bancar şi al asigurărilor Bucureşti română IF 60
Drept internațional și al Uniunii
Bucureşti română IF 60
Europene
Dreptul afacerilor Bucureşti română IF 60
Științe penale Bucureşti română IF 60
Managementul organizaţiilor şi
2 Ştiinţe administrative Bucureşti română IF 120 100
serviciilor publice
3 Administrarea afacerilor Antreprenoriat și administrarea afacerilor Bucureşti română IF 120 50
4 Contabilitate Audit finanicar, control şi audit intern Bucureşti română IF 120 150
Contabilitatea şi auditul entităţilor
Bucureşti română IF 120
economice
Management contabil, audit şi expertiză
Bucureşti română IF 120
contabilă
4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Drept Drept și relații internaționale Bucureşti română IF 60 100
Dreptul afacerilor Bucureşti română IF 60
Științe penale Bucureşti română IF 60
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism Bucureşti română IF 120 125
Economie și afaceri în industria
Bucureşti română IF 120
ospitalității
Managementul afacerilor în turism și
aviație/ Business management in tourism Bucureşti engleză IF 120
and aviation
3 Informatică economică Informatică aplicată în management Bucureşti română IF 120 175
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
Informatică economică Bucureşti română IF 120
Informatică pentru mediul de afaceri/
Bucureşti engleză IF 120
Computer Science for Business
Sisteme informatice manageriale Bucureşti română IF 120
4 Contabilitate Gestiunea și auditul afacerilor* Bucureşti română IF 120 50
5 Finanţe Finanțe, bănci, asigurări Bucureşti română IF 120 150
Finanțe/ Finance Bucureşti engleză IF 120
Politici și practici fiscale Bucureşti română IF 120
6 Management Managementul informațiilor Bucureşti română IF 120 200
Managementul logisticii București română IF 120
Managementul și marketingul
Bucureşti română IF 120
organizației
Managementul strategic al firmei Bucureşti română IF 120
7 Marketing Marketing în afaceri Bucureşti română IF 120 50
Marketing strategic/ Strategic marketing Bucureşti engleză IF 120
Economie şi afaceri Administrarea, finanțarea și controlul
8 Bucureşti română IF 120 300
internaţionale afacerilor
Afaceri internaționale Bucureşti română IF 120
Afaceri internaționale și antreprenoriat/
International Business and Bucureşti engleză IF 120
Entrepreneurship
Gestiunea afacerilor financiar-bancare
Bucureşti română IF 120
interne și internaționale
Gestiunea și auditul afacerilor Bucureşti română IF 120
Relații economice europene Bucureşti română IF 120
Relații economice internaționale și
diplomație economică/ International
Bucureşti engleză IF 120
economic relations and economic
diplomacy
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Fizică Fizica materialelor şi aplicaţii Bucureşti română IF 120 50
Managementul mediului şi dezvoltarea
2 Geografie Bucureşti română IF 120 50
durabilă
Managementul proiectelor tehnice şi
3 Ingineria sistemelor Bucureşti română IF 90 50
tehnologice
4 Drept Dreptul penal al afacerilor Bucureşti română IF 90 50
5 Științe ale comunicării Comunicare mediatică şi publicitate Bucureşti română IF 120 50
6 Sociologie Politici comunitare şi intervenţii sociale Bucureşti română IF 120 50
7 Ştiinţe politice Diplomație culturală Bucureşti română IF 120 50
8 Contabilitate Audit financiar-contabil şi consiliere Bucureşti română IF 120 50
Leadership şi managementul resurselor
9 Management Bucureşti română IF 120 100
umane
Managementul investiţiilor Bucureşti română IF 120
Economie şi afaceri
10 Guvernanță economică europeană Bucureşti română IF 120 50
internaţionale
Leadership și consultanță în afacerile
Bucureşti română IF 120
comerciale internaționale
Psihologie clinică şi consiliere
11 Psihologie Bucureşti română IF 120 50
psihologică
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
Comunicare interculturală şi traducere
12 Filologie Bucureşti română IF 120 50
profesională
Geopolitică, istorie şi relaţii
13 Istorie Bucureşti română IF 120 50
internaţionale
Teatru şi artele Arta actorului. Metode de înnoire a
14 Bucureşti română IF 120 50
spectacolului mijloacelor de expresie
Cinematografie şi Dramaturgie cinematografică.
15 Bucureşti română IF 120 50
media Scenaristică film și TV
6. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Tehnologii moderne in ingineria
1 Informatică Bucureşti română IF 120 50
sistemelor informatice
2 Drept Cooperare internaţională în justiţie Brașov română IF 60 200
Științe penale și criminalistică Craiova română IF 60
Științe penale Bucureşti română IF 60
Științe penale Constanța română IF 60
3 Ştiinţe administrative Managementul administraţiei publice Brașov română IF 120 50
Administrație publică și management în
Bucureşti română IF 120
context european
Administrație publică și management în
Craiova română IF 120
context european
Comunicare internațională și diplomație
4 Științe ale comunicării Bucureşti română IF 120 50
publică
5 Contabilitate Audit financiar contabil Bucureşti română IF 120 350
Auditul intern în sistemul public şi privat Craiova română IF 120
Contabilitate expertiză și audit Constanța română IF 120
Contabilitate şi managementul afacerilor Câmpulung română IF 120
Contabilitatea agenţilor economici şi a
Bucureşti română IF 120
instituţiilor publice
Finanţe şi administraţie publică
6 Finanţe Craiova română IF 120 250
europeană
Managementul şi finaţarea proiectelor
Bucureşti română IF 120
publice şi private
Dimensiunea europeană a
7 Management Brașov română IF 120 150
managementului organizaţiei
Management organizaţional şi
Constanța română IF 120
antreprenoriat
Management organizaţional şi
antreprenoriat/ Organizational Constanța engleză IF 120
management and entrepreneurship
Managementul integrat al afacerilor Bucureşti română IF 120
8 Marketing Marketing şi relaţii publice în afaceri Bucureşti română IF 120 200
Marketingul și managementul serviciilor Bucureşti română IF 120
Valorizarea patrimoniului prin
Bucureşti română IF 120
marketingul proiectelor culturale
Psihologie clinică şi intervenţie
9 Psihologie Brașov română IF 120 150
psihologică
Psihologie clinică şi intervenţie
Bucureşti română IF 120
psihologică
Psihologie judiciară şi victimologie Bucureşti română IF 120
Psihologie organizațională și
Bucureşti română IF 120
managementul resurselor umane
Consiliere educațională (interdisciplinar
10 Științe ale educației Brașov română IF 120 50
cu domeniul: Psihologie)
11 Filologie Traducere în domenii de specialitate Bucureşti română IF 120 150
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
Știința sportului și
12 Educaţie fizică şi antrenament sportiv Bucureşti română IF 120 100
educației fizice
Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii Bucureşti română IF 120
7. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Inspecţie, expertiză şi legislaţie în
Ingineria produselor
1 siguranţa alimentelor, protecţia mediului Bucureşti română IF 120 50
alimentare
şi protecţia consumatorului
Inginerie şi
Management performant în alimentaţie
management în
2 publică, agroturism şi protecţia Bucureşti română IF 120 50
agricultură și dezvoltare
consumatorului
rurală
Investigarea actelor de terorism şi
3 Drept Bucureşti română IF 90 50
securitate publică
8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Ştiinţa mediului Evaluarea impactului asupra mediului* Bucureşti română IF 120 150
Gestionarea efectelor schimbărilor
Bucureşti română IF 120
climatice*
Managementul resurselor naturale* Bucureşti română IF 120
Inginerie și Ingineria și managementul afacerilor în
2 Bucureşti română IF 120 50
management industrie*
3 Drept Științe penale și criminalistică* Bucureşti română IF 60 250
Drept intern și internațional al mediului* Bucureşti română IF 60
Drept internațional și dreptul Uniunii
Bucureşti română IF 60
Europene*
Drept internațional și european al
Bucureşti română IF 60
afacerilor*
Drept social român și european* Bucureşti română IF 60
Dreptul informațiilor și al securității
Bucureşti română IF 60
private*
4 Științe ale comunicării Comunicare și relații publice* Bucureşti română IF 120 75
5 Finanţe Finanțarea protecției sociale* Bucureşti română IF 120 125
Management financiar* Bucureşti română IF 120
Managementul financiar al mediului* Bucureşti română IF 120
Psihodiagnoză cognitivă și consiliere
6 Psihologie Bucureşti română IF 120 100
psihologică*
Psihologie aplicată în domeniul
Bucureşti română IF 120
securității naționale*
Știința sportului și
7 Educație fizică și sportivă Bucureşti română IF 120 100
educației fizice
Managementul activităților de educație
Bucureşti română IF 120
fizică și sport
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
9. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
1 Drept Criminalistică**** Bucureşti română IF 120 50
Economie şi afaceri
2 Integrare economică europeană**** Bucureşti română IF 120 50
internaţionale
Teatru şi artele
3 Spectacolul coregrafic contemporan**** Bucureşti română IF 120 50
spectacolului
****) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior intrate în lichidare începând cu anul universitar
2018 - 2019.
10. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Administraţie europeană. Instituţii şi
1 Ştiinţe administrative Bucureşti română IF 120 50
politici publice
Puterea executivă și administrația publică Bucureşti română IF 120
2 Contabilitate Contabilitate, audit şi consultanţă Bucureşti română IF 120 50
Sistem informațional contabil în asistarea
Bucureşti română IF 120
deciziilor*
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
11. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Administrarea afacerilor în comerţ,
1 Administrarea afacerilor Bucureşti română IF 120 50
turism şi servicii*
Managementul sistemului informaţional
2 Contabilitate Bucureşti română IF 120 50
financiar-contabil*
Management financiar-bancar şi de
3 Finanţe Bucureşti română IF 120 50
asigurări*
4 Management Management organizaţional* Bucureşti română IF 120 75
5 Marketing Marketing și comunicare în afaceri* Bucureşti română IF 120 75
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
12. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Teologie Biblie și societate Bucureşti română IF 120 50
13. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Administrarea afacerilor - Executive
1 Administrarea afacerilor Bucureşti engleză IF 120 125
MBA
Administrarea afacerilor - Master of
Bucureşti engleză IF 120
Business Administration
14. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD
Număr de Nr.
Forma de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de credite de max.
învăţămân
crt. universitare de master de master geografică predare studiu stud.ce
t
transferabi pot fi
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
le școlariz
ați
Tehnologii de dezvoltare ale aplicaţiilor
1 Informatică Arad română IF 120 50
web
2 Silvicultură Management şi marketing forestier Arad română IF 90 50
3 Biotehnologii Biologie moleculară şi biotehnologii Arad română IF 120 100
Biologie şi biotehnologii moleculare cu
Arad franceză IF 90
aplicaţii farmaco-medicale
Analize de laborator utilizate în domeniul
4 Biologie Arad română IF 120 50
biomedical
Științe biomedicale*** Arad engleză IF 120
Medicină comunitară şi sănătatea
5 Medicină Arad română IF 90 100
familiei
Medicină socială şi management sanitar Arad română IF 90
6 Drept Instituţii de drept civil şi procesual civil Arad română IF 90 150
Instituţii de drept penal şi procesual
Arad română IF 90
penal
Ocrotirea familiei şi asistenţă socială Arad română IF 120
7 Ştiinţe administrative Politici administrative europene Arad română IF 120 50
Comunicare managerială şi resurse
8 Științe ale comunicării Arad română IF 120 100
umane
Mass-media și comunicare publică Arad română IF 120
Relații internaționale și Evaluarea politicilor și programelor
9 Arad română IF 120 50
studii europene publice europene
Administrarea afacerilor în turism şi
10 Administrarea afacerilor Arad română IF 120 50
servicii
11 Contabilitate Audit şi expertiză contabilă Arad română IF 120 50
12 Marketing Marketingul şi managementul firmei Arad română IF 120 50
13 Psihologie Psihologie clinică şi psihoterapii Arad română IF 120 50
14 Științe ale educației Management educațional Arad română IF 120 50
15 Filologie Limbi moderne aplicate în afaceri Arad română IF 120 100
Transdisciplinaritate în predarea limbilor
Arad română IF 120
moderne
16 Istorie Istorie şi civilizaţie europeană Arad română IF 120 50
Știința sportului și
17 Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică Arad română IF 120 100
educației fizice
Managementul organizaţiilor şi
Arad română IF 120
activităţilor de educaţie fizică şi sport
***) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS
15. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Drept Științe penale și criminalistică* Bacău română IF 60 70
Carieră judiciară* Bacău română IF 60
2 Management Managementul afacerilor* Bacău română IF 120 100
Managementul instituţiilor din
Bacău română IF 120
administraţia publică*
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
16. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA
Număr de Nr.
Forma de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de credite de max.
învăţămân
crt. universitare de master de master geografică predare studiu stud.ce
t
transferabi pot fi
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
le școlariz
ați
1 Finanţe Bănci, asigurări și piețe financiare Cluj-Napoca română IF 120 50
2 Management Managementul afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 200
Managementul organizaţiilor sportive Cluj-Napoca română IF 120
Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120
Managementul societăţilor comerciale şi
Cluj-Napoca română IF 120
de credit
17. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Teologie Teologie protestantă pastorală aplicată* Cluj-Napoca maghiară IF 120 50
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
18. UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Informatică Dezvoltarea aplicaţiilor software* Târgu Mureş maghiară IF 120 50
2 Ştiinţa mediului Protecția și monitorizarea mediului Cluj-Napoca maghiară IF 120 15
3 Horticultură Protecția plantelor* Târgu Mureş maghiară IF 120 50
Ingineria produselor Miercurea-
4 Biotehnologii sustenabile** maghiară IF 120 30
alimentare Ciuc
5 Ingineria sistemelor Sisteme de control inteligente* Târgu Mureş maghiară IF 120 30
6 Mecatronică și robotică Sisteme mecatronice avansate* Târgu Mureş maghiară IF 120 30
Miercurea-
7 Științe ale comunicării Comunicare și relații publice* maghiară IF 120 50
Ciuc
Relații internaționale și
8 Diplomație și studii interculturale Cluj-Napoca maghiară IF 120 60
studii europene
Miercurea-
9 Economie Economie aplicată și finanțe maghiară IF 120 100
Ciuc
Leadership și management în economia Miercurea-
maghiară IF 120
agrară Ciuc
Miercurea- maghiară,
10 Filologie Traducere și interpretare* IF 120 50
Ciuc engleză
Cinematografie şi
11 Studii de film Cluj-Napoca maghiară IF 120 50
media
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
**) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de
cercetare
19. UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Drept Devianță și delincvență Constanța română IF 120 50
Comunicarea mediatică, opinie publică și
2 Științe ale comunicării Constanța română IF 120 50
management informațional
Finanțarea și administrarea afacerilor în
3 Finanţe Constanța română IF 120 100
turism și servicii
Management financiar bancar Constanța română IF 120
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
4 Psihologie Psihologie clinică Constanța română IF 120 50
20. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Drept Științe penale* Galați română IF 90 200
Drept și administrație publică
Galați română IF 90
europeană*
Drept și administrație publică
Galați română IFR 90
europeană*
Dreptul comunităților virtuale* Galați română IF 90
Dreptul Uniunii Europene* Galați română IF 90
Relații internaționale și Managementul securității în relații
2 Galați română IF 120 50
studii europene internaționale
Administrarea afacerilor în turism și
3 Administrarea afacerilor Galați română IF 120 125
industria ospitalității*
Afaceri și economie internațională
(intredisciplinar cu domeniul: Științe ale Galați română IF 120
comunicării)*
Managementul afacerilor în comerț și
Galați română IF 120
turism*
Shiping, finanțe și comerț internațional/
Shipping, international trade and finance Galați engleză IF 120
(intredisciplinar cu domeniul: Finanţe)*
4 Contabilitate Audit și control public și privat* Galați română IF 120 50
Gestiunea financiară a afacerilor în
5 Finanţe Galați română IF 120 100
spațiul european*
Management financiar public și privat* Galați română IF 120
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
21. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Drept Dreptul administraţiei publice Iaşi română IF 90 200
Științe penale Iaşi română IF 90
Management economico-financiar
2 Finanţe Iaşi română IF 120 50
european
Consiliere educaţională şi intervenţie în
3 Psihologie Iaşi română IF 120 100
orientarea şcolară şi vocaţională
22. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Drept Managementul investigaţiei penale Lugoj română IF 90 50
2 Finanţe Management financiar Lugoj română IF 120 50
23. UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
1 Drept Științe penale și criminalistică* Oradea română IF 60 50
2 Management Managementul resurselor umane Oradea română IF 120 50
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
24. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Programe și proiecte comunitare în
1 Asistență socială Oradea română IF 120 30
asistență socială*
2 Management Management antreprenorial* Oradea română IF 120 50
3 Teologie Teologie pastorală și misiologie* Oradea română IF 120 50
4 Muzică Artă muzicală* Oradea română IF 120 50
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
25. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
Asistență socială - Politici sociale
1 Asistență socială Oradea maghiară IF 120 75
europene*
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism Oradea maghiară IF 120 50
Management - Managementul dezvoltării
3 Management Oradea maghiară IF 120 50
afacerilor
maghiară,
4 Filologie Multilingvism și multiculturalitate* Oradea engleză / IF 120 50
germană
Filosofie - Filosofie politică
5 Filosofie Oradea maghiară IF 120 100
contemporană
Filosofie - Filosofie și artă în spațiul
Oradea maghiară IF 120
public
6 Teologie Teologie - Studii religioase Oradea maghiară IF 120 50
7 Arte vizuale Comunicare vizuală* Oradea maghiară IF 120 50
8 Muzică Artă muzicală în contemporaneitate* Oradea maghiară IF 120 20
*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat
profesional
26. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Drept Drept privat Pitești română IF 60 50
Comunicare managerială şi relaţii
2 Științe ale comunicării Pitești română IF 120 50
publice
Turism, gestiune hotelieră şi politici în Râmnicu
3 Administrarea afacerilor română IF 120 50
industria ospitalităţii Vâlcea
Gestiunea financiară și contabilă Râmnicu
4 Contabilitate română IF 120 200
(interdisciplinar: Finanțe) Vâlcea
Standarde, reglementări şi politici
Brăila română IF 120
contabile
Standarde, reglementări şi politici
Pitești română IF 120
contabile
Standarde, reglementări şi politici Râmnicu
română IF 120
contabile Vâlcea
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
5 Finanţe Management financiar-bancar Pitești română IF 120 50
Management în administraţie şi servicii
6 Management Pitești română IF 120 500
publice
Management și logistică Pitești română IF 120
Management şi strategii în resurse umane Brăila română IF 120
Râmnicu
Management şi strategii în resurse umane română IF 120
Vâlcea
Managementul afacerilor Brăila română IF 120
Managementul afacerilor Pitești română IF 120
Râmnicu
Managementul afacerilor română IF 120
Vâlcea
Managementul economic al unităţilor
Pitești română IF 120
şcolare
Managementul resurselor umane Pitești română IF 120
Managementul serviciilor publice Brăila română IF 120
7 Marketing Business to business marketing Pitești română IF 120 195
Marketingul serviciilor Pitești română IF 120
27. UNIVERSITATEA "ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Management Managementul organizației Sibiu română IF 120 150
Managementul proiectelor cu finanțare
Sibiu română IF 120
europeană
Managementul strategic al resurselor
Sibiu română IF 120
umane
2 Marketing Marketing și comunicare în afaceri Sibiu română IF 120 50
28. UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Geografie Resurse turistice şi protecţia mediului Târgu Mureş română IF 120 50
2 Drept Proceduri judiciare şi profesii liberale Târgu Mureş română IF 60 50
3 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor*** Târgu Mureş engleză IF 120 75
Bănci şi pieţe de capital în context
4 Finanţe Târgu Mureş română IF 120 100
european
Gestiunea financiară a afacerilor Târgu Mureş română IF 120
5 Psihologie Managementul resurselor umane Târgu Mureş română IF 120 100
Psihologie clinică şi tehnici de
Târgu Mureş română IF 120
intervenţie prin consiliere şi psihoterapie
6 Științe ale educației Asigurarea calităţii învăţământului Târgu Mureş română IF 120 50
***) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS
29. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA
Nr.
Număr de
max.
Forma de credite de
Nr. Domeniul de studii Denumire program de studii universitare Locația Limba de stud.ce
învăţămân studiu
crt. universitare de master de master geografică predare pot fi
t transferabi
școlariz
le
ați
1 Informatică Administrarea sistemelor distribuite Timișoara română IF 120 100
Web-design Timișoara română IF 120
Anexa nr. 2
Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 - 2021, în
cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
2 Drept Instituţii de drept european Timișoara română IF 120 50
3 Contabilitate Auditul şi evaluarea întreprinderii Timișoara română IF 120 50
Contabilitatea, fiscalitatea și gestiunea
patrimoniului unităților administrativ Timișoara română IF 120
teritoriale
4 Psihologie Psihoterapii şi psihologie clinică Timișoara română IF 120 100
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara este monitorizată în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4338/26.06.2019.