Sunteți pe pagina 1din 1

Click Bible

Discovering Perspective about the Bible and Christianity


http://www.clickbible.org

Psalmul 4 - Jean Koechlin


Psalmul 4
În Psalmul 3 L-am putut observa pe Domnul ca fiind protecţia celui credincios. În
Psalmul 4, Domnul este partea sa.
Omul evlavios are asigurarea că Dumnezeu l-a ales pentru Sine (v. 3), că „l-a introdus
în favoarea Sa“ (v. 3, lit.). Dar el încă se află în mijlocul unei lumi în care domnesc
deşertăciunea şi minciuna (v. 2) şi deci nu poate decât să sufere aici... „Cine ne va
arăta binele?“ este întrebarea care răsună adesea într-o astfel de lume (v. 6). „Binele“
acesta nu-l vom găsi în jurul nostru şi, cu siguranţă, nici în noi înşine! Singurul bine
adevărat este cel pe care Dumnezeu îl face. Numai El ne poate da expresia
desăvârşită a binelui, prin viaţa Fiului Său, a „Omului evlavios“ prin excelenţă, singurul
despre care se poate spune: „Toate le face bine“ (Marcu 7.37).
Dumnezeu este izvorul oricărui bine, dar şi al oricărei bucurii adevărate. „Tu mi-ai pus
bucurie în inimă“, declară psalmistul (v. 7): este bucuria care nu depinde de
abundenţa bunurilor materiale, după cum aflăm şi din sfârşitul versetului (comp. cu
Habacuc 3.17,18). Filipeni 4, capitol ce ne îndeamnă să ne bucurăm întotdeauna în
Domnul, este totodată şi capitolul care ne aminteşte că un credincios poate fi la fel de
fericit în lipsuri, ca şi în belşug (Filipeni 4.4,12). Bucuria divină poate umple sufletul
chiar în mijlocul necazului; împrejurările nu o afectează, cu siguranţă, deoarece izvorul
ei este în Cel care nu Se schimbă (Evrei 13.8).

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)