Sunteți pe pagina 1din 1

ClickBible

Biblia online, Comentarii ?i articole pe diferite teme biblice


http://www.clickbible.org

Psalmii 109:21-31 şi 110 - Jean Koechlin


Psalmii 109:21-31 şi 110
„Lucrează pentru Mine, din pricina Numelui Tău“, cere Acela care a fost deja numit în
versetul 16 „Cel Întristat şi Sărac“ (v. 21, 22; comp. cu Ioan 12.28). „Să ştie că aici
este mâna Ta…“ (v. 27). Dumnezeu trebuia, pentru gloria Numelui Său, să-L
izbăvească pe Cel care Îl chema. Şi aceasta este tema Psalmului 110! Ce contur prinde
el după tabloul umilinţei Omului durerii! Domnul stătuse „la dreapta Celui Sărac“
pentru a-L salva (Psalmul 109.31); acesta a fost trecutul. Pentru prezent, L-a pus să
şadă la dreapta Sa, proclamându-Şi întreaga satisfacţie cu privire la lucrarea încheiată
(v. 1; Efeseni 1.20). Şi din nou mai târziu – promite versetul 5 – „Domnul, (de) la
dreapta Ta, îi va zdrobi pe împăraţi în ziua mâniei Sale“. Vrăjmaşii Lui din Psalmul 109
vor fi puşi ca aşternut al picioarelor Sale: aservirea acestora va face parte din gloria
Sa.
Acest psalm este citat nu mai puţin de opt ori în Noul Testament; practic, el serveşte
ca fir călăuzitor întregii Epistole către Evrei (cap. 1.13; 7.17; 10.13…).
Acestor promisiuni făcute lui Mesia i se adaugă una care se referă la drumul Său pe
pământ (v. 7). Hristos, Om, trebuia să găsească pe pământ câteva clipe, rare, de
înviorare, care să-L încurajeze şi să-I întărească inima (de exemplu, Luca 7.9,44; 9.20;
10.21,39; 23.42)…

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)