Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DE

ACTIVTATE
INTEGRATA

PROIECT DE
ACTIVITATE
INTEGRATĂ
GRUPA: mică
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC:”ZÂNA PRIMAVARA!”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „ Flori, fluturi şi culori”
TEMA ACTIVITĂŢII: „GRĂDINA FERICITĂ”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
I.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE:ALAI
Arta: ,,Fluturasul, prietenul florilor” –colorare în contur
 să precizeze culorile posibile ale fluturilor;
 să respecte conturul ;
 să folosească adecvat instrumentele de scris ;
 să păstreze o poziţie corectă in timpul lucrului;
 să păstreze ordinea la locul de munca.
Marteriale: fişe cu fluturi printaţi, creioane colorate, fluturi
model.
Bibliotecă: „Curiozităţi din lumea gâzelor” , „Ajută fluturaşul să
ajungă la flori!” – labirint , ,,Uneste punctele” - fisa
 să rezolve labirintul, urmărind perceptiv şi motric un anumit traseu;
 să mânuiasca corect ustensilele de scris;
 să dezlege ghicitorile prezentate ;
 să denumească şi să descrie elementele din imagini ;
 să unească punctele pentru realizarea unui fluture
Materiale : imagini cu insecte, fişe individuale, carioca, creioane colorate.

II. ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:


- deprinderi de autoservire, de ordine la masa de lucru.
Intâlnirea de dimineaţă cu tema : ştirea zilei : ,,De vorbă cu Zâna
Primavara’’
Rutine : salutul, prezenţa, calendarul naturii.
Tranziţii: „Fluturaşul” cântec ppt
Scopul activităţii  :
 Dezvoltarea capacitătii de cunoastere si intelegere a mediului
inconjurător; imbogatirea cunostintelor despre insecte
 Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor matematice cu privire la
gruparea obiectelor după un criteriu;
 Stimularea creativităţii, a inteligenţelor multiple, a lucrului în echipă, a
cooperării şi a toleranţei ;
 Dezvoltarea simţului practic şi estetic.
III. ADE : ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
DLC şi DOS: ”GRĂDINA FERICITĂ”- povestirea educatoarei şi colaj

SCOP: - Dezvoltarea unor emoţii şi sentimente pozitive de bunătate, întrajutorare şi curaj


- Realizarea de lucrări estetice şi creative prin prin lipire de autocolant

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să asculte cu atenţie povestirea educatoarei pentru a sesiza succesiunea momentelor acţiunii şi mesajul
transmis prin textul literar;
 să expună principalele momente ale povestirii;
 să răspundă la întrebările adresate de către educatoare ;
 să denumească materialele puse la dispoziţie ;
 să foloseasca corect materialele puse la dispoziţie ;
 să respecte tema dată;
 să păstreze ordinea şi disciplina pe tot parcursul activităţii ;
 să exprime sentimente de bucurie, satisfacţie, mulţumire în legătură cu activitatea desfăşurată.

STRATEGII DIDACTICE :
Metode şi procedee: metoda “Covorul povestitor”, Explozia stelara,
explicaţia, demonstraţia, conversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea,
munca în echipă, jocul.
Mijloace de învăţământ : covoare matlasate reprezentând grădină şi
pădure, diverse insecte din material textil, cinci stele mici şi una mai mare
din polistiren, aripioare de fluturaşi, flori şi fluturi din autocolant, planşă A3
FORME DE ORGANIZARE: - frontal, individual

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
1.«Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/2010», Editura Arlequin.
2. « Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar »,
Editura Didactica Publishing House, 2009.
3.« Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari
», Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008.
4. « Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă
între naştere şi 6/7 ani » , 2008
IV. ALA II : ”Dansul fluturasilor” - euritmie

Scenariul zilei
Sosirea copiilor la grădiniţă, explicarea şi îndrumarea la centrele de
activitate, rezolvarea sarcinilor didactice.
Centre deschise:
Arta: ,,Fluturasul, prietenul florilor” –colorare în contur
Bibliotecă: „Curiozităţi din lumea gâzelor” , „Ajută fluturaşul să
ajungă la flori!” – labirint , ,,Uneste punctele” – fisa
Copiii îşi vor alege centrul de interes din cadrul A.L.A. I şi vor încerca
să ducă la bun sfârşit sarcinile pe care le au de îndeplinit. După terminarea
activităţii pe centre, copiii vor face curat la locul de joacă: „Am lucrat şi la
centre fac curat!”
Întâlnirea de dimineaţă începe cu salutul, realizându-se prin intermediul
versurilor:
“ Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit!
În cerc să ne adunăm
Frumos să ne salutăm.
Salutul: La semnalul dat, copiii se adună în cerc cu educatoarea pentru a
se saluta: „Bună dimineaţa, fluturasilor! Bine aţi venit la grădiniţă!
Fiecare copil salută strângând mâna copilului de lângă el. Ultimul copil
va saluta educatoarea, care la rândul ei va saluta copiii: ,,Bună dimineaţa,
fluturasilor!”
Impartasirea cu ceilalti – activitate de grup
Schimbul de impresii, copiii vor discuta despre primavara, culorile ei:
Ce sunt fluturasii? Ce insecte mai cunoasteti?
Se face prezenţa: „Câti fluturasi sunt astăzi la grădiniţă?” Se va stabili
împreună cu copiii ziua săptămânii şi anotimpul, aspectele vremii din acea
dimineaţă, se completează calendarul naturii.
Tema noastră de astăzi se numeşte ,, Grădina fericită”.”.
Copiii vor cânta „Fluturasul colorat”, apoi se vor regrupa pentru
activităţile pe domenii experienţiale.
Unu-doi, unu-doi,
Mergem toţi în
pas vioi
Prin gradina ne plimbăm,
Floricele vizitam.

Noutatea zilei: pentru că avem în piept ecusoane cu fluturi, astăzi vom


realiza măşti pe care le vom folosi la sfârşitul zilei pentru carnavalul
fluturilor si vom grupa fluturasii dupa culoare atat pe suport (floricica) cat si
pe tabla magnetica

La semnalul meu (o bătaie din palme) copiii închid ochii. Între timp voi
aşeza coşuleţele cu surprize. La două bătăi din palme vor deschide ochii şi îi
voi invita să descopere surprizele.
Tranziţie: “Fluturaşul” cântec ppt
ADE:În clasa va veni un personaj, Buburuza care va aduce o coşul cu
surprize şi nişte daruri: cutia cu personajele, cutia cu steluţele şi covoarele.
Voi prezenta covoarele care le vor spune copiilor o poveste foarte specială
despre ce s-a întâmplat in grădina lor. Se va prezenta povestea folosindu-
se două covoare drept decor, în cadrul cărora apar diverse personaje. Se
vor fixa cunoştinţele prin întrebările Exploziei Stelare pe baza poveştii
spuse apoi prin intermediul tranziţiei, Dansul Fluturaşilor-euritmie, se va
trece la masuţe unde se va lucra un tablou de primăvara folosindu-se
materialele puse la dispoziţie. Se va evalua intreaga activitatea, se vor
împărţi recompense şi se va trece prin
tranzitie la ALA II.
SECVENŢA STRATEGII
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII EVALUARE
DIDACTICĂ DIDACTICE
Asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a activităţii: Observarea
1.Moment -aerisirea sălii de grupă; comportamentului non-
organizatoric -aranjarea mobilierului şi a materialelor. verbal;

2. Captarea Atenţia şi interesul copiilor vor fi captate cu prezenta Buburuzei care va Conversaţia Observarea capacităţii
atenţiei aduce copiilor supriza pentru activitate de concentrare a
atenţiei

3. Reactualizarea Se va realiza printr-o discuţie despre primăvară, despre fenomenele care Conversaţia Observarea
cunoştinţelor se petrec primăvara, despre flori şi insecte. comportamentului
verbal şi non-verbal

4.Anunţarea temei Se va prezenta tema activităţii integrate şi se va anunţa modul de realizare Conversaţia Observarea
şi a obiectivelor al activităţii, bineînţeles în termeni acesibili vârstei preşcolare. Se anunţă titlul Explicaţia comportamentului non-
poveştii şi autorul ei, după care enunţ obiectivele pe înţelesul copiilor:” verbal
5. Dirijarea Voi reda cât mai expresiv conţinutul poveştii, folosind decorul pregătit Expunerea Observarea
învăţării (grădină cu flori şi pădure) iar „personajele”(omidă, libelulă, fluture) sunt Explicaţia comportamentului
mânuite in funcţie de acţiunea poveştii. Tot conţinutul poveştii este prezentat Demonstraţia verbal şi non-verbal
cât mai expresiv pentru a capta atenţia micilor spectatori. Conversaţia

6. Obţinerea Pentru o mai bună fixare a poveştii voi folosi ca metodă EXPLOZIA Exerciţiul Stimularea verbală
performanţei STELARĂ. Voi fixa pe tablă steaua mare in centru şi voi iniţia o conversaţie Explozia stelară Observarea
pe baza poveştii.Pe măsură ce adresez întrebări copiilor legate de textul Jocul comportamentului
poveştii, voi fixa şi celelalte steluţe în jurul celei mari. Vor fi aplaudate verbal şi non-verbal
raspunsurile corecte.

TRANZIŢIE:”Dansul fluturaşilor”- euritmie.

7. Asigurarea Se va trece la a doua activitate din cadrul ADE. Se va realiza intuirea Explicaţia Observarea
conexiunii inverse materialului didactic şi se va anunţa tema nouă- copiii vor realiza un tablou de Exerciţiul comportamentului
primăvară în care vor reda grădina din poveste.Se vor face exerciţii de verbal şi non-verbal
încălzire a muşchilor mici ai mâinilor („Pi-pic, picură,/Florile se scutură,/
Florile se scutură,/ Pic-pic plouă,/ Ne place şi nouă!”
„Mişcăm degeţelele, batem tare palmele,/ Răsucim încheietura şi dăm
mingea dura-dura.”) şi se va trece la lucru. Copiii se vor aseza în două
grupuri, la măsuţe diferite: Echipa Fluturilor si Echipa Florilor, fiecare avand
un însemn potrivit denumirii. Cu ajutorul educatoarei se va realiza două
lucrari colective care sa reprezinte o grădină plină cu fluturi şi flori:
GRĂDINA FERICITĂ.
8. Evaluarea Se va stabili corectitudinea lucrării şi modul în care a fost realizată. Conversaţia Analiza produselor
activităţii activităţii

9. Încheierea Se vor face aprecieri globale asupra modului în care s-a realizat activitatea Aprecieri finale
activităţii şi se vor împărţi recompense. individuale şi colective
Fisa 2
OMIDUŢA CEA URÂTĂ

A fost odată o omidă. De când apăruse ea pe lume se considera foarte urâtă. Avea corpul verde cu maro şi era cam lungă şi
plinuţă.Pentru că, de felul ei era şi foarte mâncăcioasă, Omide, pentru ca aşa o chema, era şi foarte foarte grasă. Toţi râdeau de ea şi îi spuneau
să nu mai manânce ca se va face şi mai grasă.
Toţi o batjocoreau, îi găseau tot felul de porecle caraghioase şi o luau peste picior, făcând mare haz pe seama ei. Absolut nimeni nu
dorea să-i fie prieten, iar ea se simţea neputincioasă şi nicidecum nu reuşea să se apropie de altcineva de aceeaşi vârstă.
Până la urmă, omiduţa nu a mai putut suporta şi s-a hotărât să fugă departe într-o pădure, unde să nu mai fie nimeni care să-i vadă
urâţenia. I-a fost foarte greu să ajungă în pădure deoarece se târa cu greutate din cauza greutăţii ei. A ajuns cu greu la poala pădurii unde s-a
aşezat sub o frunză să se odihnească. Mersese foarte mult şi era frântă. A dormit mult, zile în şir, dar,într-o seară, auzi un ţipăt sfâşietor şi o
zbatere de aripi. Se uită atent şi zări un pui de libelulă zbătându-se în pânza unui păianjen. Se prinsese în ea şi nu mai reuşea să scape. Omiduţa
noastră, căreia după atâta somn îi crescuseră aripi, se uită speriată la puiul de libelulă şi i se făcu tare milă de el. Aripi? Era mirata şi ea. „Nu
eram suficient de urâtă, mai trebuia sa am şi aripi acum?” se gândea Omide. Dar , nu mai conta.Puiul de libelulă ţipa în continuare zbătându-se
în pânza de păianjen. Cum să îl ajute? Ce să facă? Pânza era destul de sus, la poala unui arbore. Dacă ar fi putut să zboare, l-ar fi salvat.
Libelula plângea din ce în ce mai tare. Ti se rupea sufletul de plânsul ei. Îi veni o idee: dacă ar fi putut zbura. Nu era nimen prin preajmă care să
îi vadă aripile urâte care îi crescuseră. Era doar libelula şi păianjenul . Poate acesta s-ar speria de el şi va fugi. „ La cât sunt de urâtă, dacă mai
deschid şi aripile sigur păianjenul va fugi de frică!” - îşi zise micuţa insectă.. Şi se hotărî. Închise ochii şi deschise aripile fără să se gândească
de două ori. „Trebuie să îl salvez!” La început aripile au durut-o puţin, dar nu mai conta. Trebuia să o salveze pe biata libelulă. Şi a reuşit. S-a
apropiat şi a ajutat-o să scape din pânza cea lipicioasă de păianjen.
Atâta fericire câtă era pe chipul bietei libelule, nu-ţi poţi închipui. Credea că va muri şi, era doar un copil. De atâta bucurie, fără să îşi
dea seama, insecta noastră, care de fapt era un fluturaş zbura împreună cu libelula prin toată poiana care era în apropiere. Zburând, libelula zări
un luciu de apă şi se aşeză să se odihnească. Era un mic lac cu apa limpede ca şi cristalul. Soarele se reflecta în el de parcă şi el se bucura de
voioşia micilor insecte. Fluturaşul se apropie în zbor de mica libelulă şi....pentru o clipă... zări în luciul apei o multitudine de culori. Nu-şi dădu
seama că era chiar imaginea lui.
Dar libelula uitându-se la el îi spuse:
- Prieten drag, cât eşti de frumos!!! Cum îţi strălucesc aripile în lumina soarelui şi câte culori ai!! Eu sunt doar un copil, dar nu am mai
văzut niciodată un fluture atât de frumos ca tine.
Aripile lui erau roz dar, în lumina soarelui străluceau în mai multe culori. Era atât de frumos! Atunci fluturaşul nostru se uită mai atent
şi se văzu reflectat în luciul apei. Nu îi venea să creadă că este el. De ce râdeau semenii lui? Pentru că nu îi văzuse adevărata lui înfăţişare. Nu o
văzuse nici chiar el. Doar soarele a ştiut să îl descopere. A trebuit ca bunătatea din sufletul lui să iasă la iveală ca apoi soarele să îl
înfrumuseţeze. Dar cel mai important lucru pentru fluturaş era că îşi găsise un prieten.
Din acea zi, fluturaşul şi libelula au fost nedespărţiţi. S-au întors în grădina cu flori. Toţi au rămas uimiţi. Nu îi cunoşteau pe cei doi sau,
se prefăceau că nu îl recunosc pe fluturaş. Le era ruşine că râseseră de el. Libelula le-a povestit tuturor cum fluturele i-a salvat viaţa şi toţi l-au
aplaudat. Chiar şi albinele. Atunci fluturaşul nostru s-a simţit foarte fericit şi...foarte frumos.

S-ar putea să vă placă și