Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Infracțiunea de furt calificat:


-
-
-
d. se va putea reține în concurs cu infracțiunea de înșelăciune și fals privind identitatea atunci când X îi vinde lui Z telefonul
mobil primit de la Y cu câteva minute înainte pentru a da un telefon, X pretinzând în fața lui Z că el este proprietarul
telefonului.

2. Pentru a se răzbuna pe Y, X alterează diploma de bacalaureat emisă pe numele lui Y, în sensul modificării mediei de
absolvire, trecând o medie mai mică decât cea înscrisă inițial iar apoi lasă diploma pe biroul lui Y, știind că acesta urma să o
folosească la un interviu de angajare. După o zi, Y folosește respectiva diplomă în vederea angajării la o societate, fără a
avea cunoștință despre intervenția lui X asupra înscrisului:
a. X nu va răspunde pentru infracțiunea de uz de fals în nicio formă de participație deoarece nu a existat o înțelegere
prealabilă cu Y, acesta necunoscând natura mincinoasă a înscrisului.
b. X va răspunde pentru infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale în concurs cu infracțiunea de uz de fals comisă în
calitate de autor.
c. infracțiunea de uz de fals se va absorbi în conținutul infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale.
d. conform teoriei materiale a falsului, Y va răspunde pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată dacă,
după ce este atenționat cu privire la falsificarea prin alterare a diplomei de bacalaureat, intervine asupra înscrisului pentru a-l
readuce în forma pe care o avea anterior intervenției lui X.

3. Infracțiunea de abuz în serviciu:


a. poate avea caracter subsidiar inclusiv față de infracțiunea de fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale comisă în
formă agravată, de către un funcționar public în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
b. se va reține întotdeauna atunci când un funcționar public emite un act administrativ în raport cu care nu avea nicio
atribuție, efectele juridice produse de respectivul act fiind în contradicție cu dispozițiile cuprinse într-o Hotărâre de Guvern.
c. se va reține întotdeauna sub forma unui concurs de infracțiuni atunci când prin conduita abuzivă comisă cu încălcarea legii
sunt lezate mai multe drepturi patrimoniale ale aceleiași persoane.
d. se poate reține doar în ipoteza în care prin conduita abuzivă s-a cauzat un prejudiciu patrimonial.

4. Infracțiunea de uz de fals:
a. se va reține în forma instigării improprii în sarcina lui X care falsifică un înscris sub semnătură privată pe care apoi îl
încredințează lui Y pentru folosirea lui, Y folosindu-l ulterior fără a cunoaște caracterul fals al înscrisului.
b. se poate reţine în cazul folosirii de către X, inculpat într-o cauză penală, a unei adeverințe medicale contrafăcute, aparent
emisă de un spital de stat, ca probă în respectivul proces penal.
c. se va sancționa în forma complicităţii atunci când X falsifică prin modificarea numelui un buletin, pe care îl remite lui Y
pentru ca acesta să îl folosească la vamă pentru a trece frontiera, lucru care se şi întâmplă.
d. nu se va reţine niciodată atunci când X folosește un înscris oficial în care Y, funcționar public, consemnase anterior din
culpă împrejurări nereale, indiferent dacă X cunoștea sau nu caracterul neadevărat al ac

5. Infracțiunea de delapidare:
a. se va reține în concurs cu infracțiunea de abuz în serviciu în sarcina lui A, administratorul societății S, care, contrar
atribuțiilor sale de serviciu prevăzute în fișa postului, vinde bunuri ale societății la subpreț, cauzând astfel societății un
prejudiciu în valoare de 100.000 Euro.
b. în modalitatea traficării, se va putea reține în concurs ideal cu infracțiunea de furt de folosință cu privire la același obiect
material;
c. are caracter subsidiar în raport cu infracțiunea de furt;
d. se va reține întotdeauna atunci când administratorul societății S mută temporar bunul din incinta societății S pentru a
induce în eroare creditorii acesteia cu privire la șansele unei eventuale executări silite a societății.

6. Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale:


a. nu poate fi reținută în sarcina funcționarului public ce comite falsul în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fapta constituind
întotdeauna infracțiunea de fals intelectual.
b. se poate reține și cu privire la alterarea unui înscris ce cuprindea o declarație în formă scrisă, înregistrată la o instituție
publică anterior acțiunii de falsificare.
c. este tipică atunci când expertul consemnează aspecte nereale cu prilejul întocmirii unei expertize judiciară într-o cauză
civilă.
d. se poate reține în concurs cu infracțiunea de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, în varianta invocării unor datorii
fictive.

7. Infracțiunea de fals intelectual:


a. se poate reține în concurs ideal cu infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu privire la același înscris;
b. se poate reține și dacă funcționarul public consemnează în scris afirmațiile lui A, cunoscând că cele afirmate de A sunt
neadevărate;
c. poate fi absorbită de infracțiunea de fals privind identitatea.
d. nu se poate reține niciodată în forma autoratului în sarcina lui A, funcționar public, atunci când A o roagă pe secretara lui
să redacteze un înscris oficial în care sunt consemnate împrejurări nereale iar după tehnoredactarea actului de către secretară,
A semnează și ștampilează respectivul înscris.

8. Infracțiunea de uzurpare de calități oficiale:


a. se va reține ori de câte ori este folosită o calitate oficială, indiferent de alte circumstanțe;
b. este absorbită în infracțiunea de înșelăciune în formă agravată, prin folosirea de calități mincinoase;
c. are subiect activ special;
d. se va reține în sarcina lui X în concurs cu infracțiunea de fals privind identitatea și înșelăciune în forma de bază, în situația
în care X se prezintă la sediul primăriei, afirmă în fața contabilei primăriei C că îl cheamă Y și că deține calitatea de polițist,
iar apoi îi solicită lui C să îi predea suma de 2.000 de lei întrucât este supusă confiscării, contabila procedând în consecință

9. Infracțiunea de fals intelectual:


a. se va reține întotdeauna când fapta de fals intelectual este comisă de către un funcționar public aflat în exercitarea
atribuțiilor de serviciu, indiferent de modalitatea concretă de falsificare a înscrisului;
b. în forma instigării improprii poate fi comisă în concurs ideal cu infracțiunea de uz de fals;
c. se poate reține în concurs cu infracțiunea de abuz în serviciu comisă în aceeași împrejurare;
d. se va reține întotdeauna sub forma unui concurs de infracțiuni atunci când în aceeași împrejurare, funcționarul X
consemnează împrejurări nereale în mai multe înscrisuri oficiale, în scopul producerii aceleiași consecințe juridice.

10. Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale:


a. se va reține în modalitatea instigării atunci când, cu prilejul întocmirii unui proces verbal de contravenție, contravenientul îi
cere polițistului constatator să consemneze o altă dată referitoare la data încheierii procesului verbal, în scopul încheierii unei
polițe de asigurare auto obligatorie – RCA – anterioare acestei date, fapt care se și întâmplă.
b. în formă agravată, se va putea reține în concurs cu infracțiunea de uzurparea funcției atunci când funcționarul de la
registratura instanței modifică data de pe o cerere de apel formulată de partea X, deja depusă la un dosar penal, astfel încât
cererea de apel formulată de X să pară tardivă.
c. poate fi comisă în calitate de autor doar de un funcționar public ce are competențe în legătură cu întocmirea respectivului
înscris oficial.
d. se va putea reține în concurs cu infracțiunea de uz de fals și fals în declarații în forma participației improprii.

11. X, consilier local al comunei Jucu, dorea să înființeze o societate în care să dețină calitatea de asociat și administrator
unic. Pentru aceasta, X s-a prezentat cu actele necesare la Oficiul Registrului Comerțului Cluj (ORC). Pentru că X ocupa
funcția de consilier local al comunei, acesta a întocmit o declarație olografă în care declara în mod neadevărat că nu ocupă o
funcție publică. Totodată, acesta a falsificat un cazier judiciar din care reieșea în mod neadevărat că nu fusese condamnat
anterior pentru fapte de fals. X s-a prezentat cu aceste documente la ghișeul ORC. Acolo, el a fost recunoscut de către
funcționarul Y. Deși Y știa despre X că este consilier local si, prin urmare, avea obligația legală de a refuza dosarul ce
conținea declarația și cazierul neadevărate, el a primit totuși acel dosar. În baza acestor acte, prin încheiere, un judecător a
dispus înființarea societății. În această încheiere nu se făceau referiri explicite cu privire la cele două acte și condiții
menționate mai sus. Ulterior, X s-a prezentat la Y pentru a-l răsplăti pentru favoarea făcută, ocazie cu care i-a remis suma de
100 de Euro.
a. X va răspunde doar pentru fals material, uz de fals și fals în declarații.
b. X va răspunde și pentru infracțiunea de înșelăciune în concurs de infracțiunea de dare de mită.
c. Y va răspunde și pentru instigare la fals intelectual în forma participației improprii în concurs cu infracțiunea de luare de
mită.
d. Y va răspunde doar pentru infracțiunea de uz de fals și abuz în serviciu.

12. Infracțiunea de abuz în serviciu:


a. poate fi reținută și în sarcina unei persoane, angajată a unei societăți cu capital de stat, care și-a îndeplinit în mod defectuos
o atribuție de serviciu cuprinsă exclusiv în fișa postului, producând astfel o vătămare acelei societăți.
b. se va reține întotdeauna sub forma unui concurs de infracțiuni atunci când o singură conduită abuzivă a funcționarului
public vatămă interesele mai multor societăți și instituții publice.
c. poate fi reținută în concurs ideal cu infracțiunea de dare de mită.
d. se poate comite cu intenție eventuală.