Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă – structura atomului – clasa a X-a real

Încercuiește litera A, dacă afirmația este adevărată, și litera F, dacă afirmația este falsă.
A. F. 1. Numărul atomic al elementului situat în perioada a patra, grupa a cincea, subgrupa secundară este 51.
A. F. 2. Atomul cu configurația electronică 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 este Ge.
A. F. 3. Numărul de electroni pe ultimul nivel energetic al atomului de fier este 8.
A. F. 4. Cationul elementului cu configurația 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 are configurația argonului.
A. F. 5. Configurația electronică a atomului ce conține 29 de protoni este 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9.
A. F. 6. Numărul atomic al elementului situat în perioada a treia, grupa a șaptea, subgrupa secundară este 25.
A. F. 7. Elementul cu configurația 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 are valența superioară III.
A. F. 8. Ionul bromură conține același număr de electroni ca și cationul de potasiu.
A. F. 9. Elementul chimic cu configurația electronică 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 formează oxid superior cu
compoziția E2O5.
A. F. 10. Cationul de zinc conține același număr de protoni ca și cationul Cu+.
A. F. 11. În nucleul atomului elementului situat în perioada a patra, grupa a II-a, subgrupa secundară se găsesc
30 neutroni.
A. F. 12. Atomii elementului cu configurația electronică 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 formează un compus volatil cu
hidrogenul cu compoziția RH.
A. F. 13. Numărul atomic al elementului situat în perioada a patra, grupa a treia, subgrupa principală este 14.
A. F. 14. Anionul bromură conține același număr de electroni ca și anionul clorură.
A. F. 15. Valența superioară a atomului elementului situat în perioada a treia, grupa a șasea, subgrupa principală
este VI.
A. F. 16. Atomul elementului situat în perioada a patra, grupa a III-a, subgrupa secundară, conține 23 protoni.
A. F. 17. Numărul electronilor necuplați în atomul de clor este egal cu numărul de electroni necuplați din atomul
de sodiu.
A. F. 18. Atomul elementului cu configurația 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 formează anion monovalent.
A. F. 19. Număărul electronilor necuplați în atomului elementului situat în perioada a patra, grupa a VI-a,
subgrupa principală este 2.
A. F. 20. Numărul cuplurilor de electroni de pe ultimul nivel al atomului elementului plasat în grupa a IV-a,
subgrupa principală, perioada a III, este 2.

1. Elementul de tip d care are formează cation monovalent cu configurația argonului este ...
2. Elementul de tip p care are 3 nivele electronice și 2 electroni necuplați este...
3. Elementul de tip s care formează ion divalent cu configurația argonului este ...
4. Elementul al cărui atom are 9 orbitali complet ocupați este ...
5. Elementul al cărui atom are patru nivele energetice și 1 orbital d monoelectronic este ...
6. Cationul moonovalent al atomului ce conține 29 de protoni are ..... electroni necuplați.
7. Atomul elementului ce formează anion cu sarcina 3- și configurația neonului conține ... protoni.
8. Atomul care conține 4 subnivele complet ocupate cu electroni este ....
9. Cationul care conține 2 orbitali d monoelectronici este .....
10. Atomul care are 3 electroni necuplați pe subnivelul 3d este ....

S-ar putea să vă placă și